รถเข็นผู้ป่วยFS903

รถเข็นผู้ป่วย FS903 (wheelchair FS903) เปิดข้างได้ ถอดที่วางเท้าได้
รถเข็นผู้ป่วย--FS903

คุณสมบัติของ รถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วยFS903 (wheelchair FS903)

  • รถเข็นผู้ป่วย FS903 ออกแบบให้เปิดข้างได้
  • รถเข็นผู้ป่วย FS903 ออกแบบให้ถอดที่วางเท้าได้
  • รับน้ำหนักได้ 100 กก. 
  • คุณสมบัติอื่นๆของรถเข็นผู้ป่วยFS903 ตามตาราง

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 

รถเข็นคนป่วย,รถเข็นคนไข้,รถเข็นผู้ป่วย,

gertexmedical.com:รถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องวัดความดัน ฯลฯ

www.gertexhealthshop.com

 

2 thoughts on “รถเข็นผู้ป่วยFS903

  1. gertex thailand says:

    รถเข็นผู้ป่วย FS903 เหมาะกับการเปลี่ยนที่จากเตียงและรถเข็น เพราะเปิดข้างได้ นอกจากนี้ยังออกแบบให้ถอดที่วางเท้าง่าย สะดวกต่อการพกใส่รถ เพราะกะท้ดรัดขึ้นหลังถอดที่วางเท้า

  2. gertex thailand says:

    รถเข็นผู้ป่วย FS903 เหมาะกับการเปลี่ยนที่จากเตียงและรถเข็น เพราะเปิดข้างได้ นอกจากนี้ยังออกแบบให้ถอดที่วางเท้าง่าย สะดวกต่อการพกใส่รถ เพราะกะท้ดรัดขึ้นหลังถอดที่วางเท้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>