พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ

 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ 

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ

” เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ”

เมืองโบราณตั้งอยู่ในเขตุตำบลบางปูใหม่บนพื้นที่ 800 ไร่ ภายในเมืองโบราณประกอบด้วย

-โบราณสถาน วัดโบราณที่รื้อถอนมาปลูกสร้าง

-วัดและโบราณสถานที่สร้างขึ้นใหม่โดยสำรวจรางวัด จำลองขนาดเท่าหรือเล็กกว่าโบราณสถานเดิม บางแห่งสร้างจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

-ใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดย นายเล็ก วิริยะพันธ์

เนื่องจากเมืองโบราณ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ใกล้กรุงเทพมหานครมาก การเดินทางสะดวก กรณีใช้รถส่วนตัว สามารถใช้เส้นทางด่วน  ลงสุดทางที่่สำโรง-สมุุทรปราการ  ไปตามถนนสุขุมวิทย์สายเก่า เส้นทางที่จะไปบางปู ประมาณ กม.33  จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหว้ดรอบๆ หรือนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่มีแผนพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกรุงเทพฯ

การพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชมจุดต่างๆของเมืองโบราณ สามารถใช้รถรางของทางเมืองโบราณ เที่ยวตามจุดต่างๆ โดยรถจะแวะรับตามจุดต่างๆ  ใช้เวลารอไม่นานประมาณ 15 นาทีในแต่ละจุด สำหรับค่าโดยสารรถรางรวมอยู่ในค่าตั๋วแรกเข้าแล้ว (ค่าตั๋วเข้าเมืองโบราณ ณ.ปัจจุบัน 350 บาท ราคานี้รวมถึงการเข้าชมสถานที่ต่างๆ รถราง เรือ จักรยานขี่เที่ยวชมในเมืองโบราณ)

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ

นอกจากโดยสารโดยรถรางแล้ว ยังสามารถขับรถเข้าไปเองได้ แต่ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม หรือเช่ารถกอล์ฟขับเข้าไปได้ แต่รถกล์ฟไม่สะดวกต่อการบรรทุกรถเข็นเดินทาง จึงไม่แนะนำในกรณีนี้

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ

กรณีนั่งรถรางของเมืองโบราณ แนะนำให้นั่งให้ครบรอบ ฟังมัคคุเทศน์ประจำรถรางบรรยายก่อน เพื่อจะได้ตัดสินใจเที่ยวชมเฉพาะจุดที่สนใจ

มัคคุเทศน์

 

ภายในเมืองโบราณจะแบ่งเป็นภาคต่างๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง สำหรับจุดที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวแวะชม มีหลายจุด เช่น

พระที่นั่งศรีสรรเพชรมหาประสาท
พระที่นั่งศรีสรรเพชร
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ตลาดน้ำเมืองโบราณ
ตลาดน้ำเมืองโบราณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ตลาดน้ำเมืองโบราณ มีอาหารจำหน่าย เหมาะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวและรับประทานอาหาร มีอาหารหลากหลาย ทั้งอาหารตามสั่ง ก๋วยเตียว ผลไม้ ขนมหวานไทยๆ น้ำผลไม้

-หลังจากชมสถานที่ต่างๆ แล้ว สามารถพักผ่อนด้วยการลงเรือชมทิวทัศน์ริมน้ำ และเมืองโบราณยังได้จำลองเรือพระที่นั่งต่างๆไว้ในน้ำอีกด้วย

ริมน้ำ1 ริมน้ำ5 ริมน้ำ6 ริมน้ำ2 ริมน้ำ3 ริมน้ำ7

นอกจากนี้ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งในเมืองโบราณที่ยังไม่ได้กล่าวถึง นับว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะพาผู้ใหญ่ที่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชม

 

 

รถเข็นที่เหมาะกับการ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ

รถเข็นเดินทาง-FS804LABJ รถเข็นผู้ป่วย-FS800LAJ รถเข็นคนไข้-FS-907LABH

 

Leave a Reply