เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L

เก้าอี้นั่งถ่าย FS893L – commode chair FS893Lเก้าอี้นั่งถ่ายFS893L-spect

 

เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L

เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L

  • เก้าอี้นั่งถ่ายFS893Lเป็นเก้าอี้นั่งถ่ายโครงอลูมิเนียมพร้อมถังพลาสติค
  • ใช้เป็นเก้าอี้ผู้ป่วย และ เป็นที่นั่งถ่ายเมื่อนำเบาะนั่งออก
  • น้ำหนัก 5.3 กิโลกรัม 
  • รายละเอียดอื่นๆตามตาราง
  • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Leave a Reply