เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-หน่วยชั่งและวัด

posted in: topic | 0

เครื่องชั่งน้ำหนักคน

 

หน่วยที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง 

     –  ระบบเมตริก ประเทศจำนวนมากใช้ระบบนี้

                น้ำหนักเป็น กรัม , กิโลกรัม

                 ความยาว เป็น เซ๊นติเมตร , เมตร

     – ระบบอังกฤษ ใช้ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ

               น้ำหนัก-ปอนด์ (pound) 

               ความยาว-นิ้ว ,ฟุต

การแปลงหน่วย

           1 กิโลกรัม =2.20462262 ปอนด์

           2.54 ซม. = 1 นิ้ว 

 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง เครื่องชั่งน้ำหนักคน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เครื่องชั่งน้ำหนักคน
ดัชนีมวลกาย-ประโยชน์ที่ได้จากการแปลค่า

 

Leave a Reply