ไม้เท้าสี่ขา FS945L

ไม้เท้าสี่ขา FS945L

FOSUN-FS945spect

stick-FS945

ไม้เท้าสี่ขา FS945L – WALKING STICK FS945L

  • ไม้เท้าสี่ขา แบบฐานแคบ
  • น้ำหนักของไม้เท้าสี่ขาFS945L 0.78 กิโลกรัม
  • สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 73-88 เซ็นติเมตร
  • รายละเอียดของไม้เท้าสี่ขาFS945Lเพิ่มเติมตามตาราง
  • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Leave a Reply