ไม้เท้า รถเข็นเดินทางเที่ยวอิตาลี่

แผนที่อิตตาลี่

          สาธารณรัฐอิตาลี่อยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป บนคาบสมุดอิตาลี่ มีลักษณะคล้ายรองเท้าบูต ประกอบด้วยเกาะ 2 เกาะใหญ๋ คือ เกาะซิซีลี และ เกาะซาร์ดิเนีย ชายแดนตอนเหนือติดต่อกับ ฝรั่งเศส สวิส ออสเตรีย สโลวิเนีย โดยมีเส้นแบ่งเป็นเทีอกเขาแอลป์

        สำหรับการพาผู้สูงวัยใช้รถเข็นเดินทางและไม้เท้าในครั้งนี้ไปหลายเมือง ซึ่งแต่ละเมืองจะมีที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ บางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่น หอเอนปิซา ผู้สูงวัยที่ไปควรเป็นผู้สูงวัยที่ยังเดินได้แต่ไม่สะดวกในการที่ต้องเดินไกลๆ เนื่องจากการจอดรถต้องไปจอดในที่จอด โดยเฉพาะถ้าไปเป็น groupทัวร์ ต้องจอดในที่จอด แล้วเดินไปยังที่เที่ยวจุดหมาย บางแห่งต้องเดินไกลมาก บางแห่งไม่สะดวกในการใช้รถเข็นเดินทาง เช่น เมืองปอมเปอิ ต้องสลับใช้ไม้เท้าแทน 

          การใช้รถเข็นเดินทางควรเป็นรถเข็นพับได้ น้ำหนักเบา เช่น รถเข็นเดินทาง FS907LABH(รูปที่4)เพือสะดวกในการเคลื่อนย้าย และควรเป็นรถเข็นเดินทางแบบล้อตัน เนื่องจากพื้นที่ท่องเที่ยวที่จะไปไม่เรียบ(รูปที่1) ส่วนใหญ่เป็นพืันเดิมซึ่งสร้างโดยเอาหินก้อนเล็กๆมาต่อกัน การใช้รถเข็นเดินทางแบบยางตัน(รูปที่2) คนนั่งจะสะเทือนน้อยกว่ารถเข็นเดินทางแบบยางลม(รูปที่3)

พื้นที่ยุโรปขรุขระล้อรถเข็นคนไข้ยางตันล้อรถเข็นคนไข้ยางลม
รถเข็นเดินทาง FS907LABHไม้เท้าพับได้มีไฟฉาย

                   ไม้เท้าเดินทางที่ใช้ เนื่องจากพื้นฟุตบาทที่อิตาลี่ ส่วนใหญ่จะเป็นหินก้อนเล็กมาต่อกัน ดังนั้นไม้เท้าควรมีปลายหัวใหญ่เล็กน้อยเพื่อสะดวกในการเดินไม่ตกร่องพื้น และควรพับได้ เพื่อสะดวกในการพกติดตัว(รูปที่4)

        สถานที่ที่ไป

-เมืองมิลาน

                         ป้อมปราการฟอร์เซสโก้

                         มหาวิหารแห่งมิลาน (ดูโอโม)

-เมืองเวโรน่า (little Roman) 

                       จตุรัสเออร์เบ

                       โรมัน อารีน่า สนามกีฬาแบบกลางแจ้งแบบโบราณสมัยโรมัน

                        บ้านจูเลียต ตำนานรัก โรมิโอ แอนด์ จูเลียต 

-เมืองเวนิส เมสเตร ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้น เวเนโต

                        ล่องเรือสู่เวนิส

                        จตุรัสซานมาโค 

                        สะพานถอนหายใจ

                        พระราชวังดอร์จ -ชมภายนอก

                        โบสถ์เซนต์มาร์ค-โบสถ์แบบไบเซ๊นไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก

                        ล่องเรือกอนโดล่าในคลองยาวประมาณ3800เมตร กว้าง 30-90 เมตร

-เมืองฟลอเรนซ์ ฉายา ”เมืองที่มีความงามเป็นอมตะ”

                       ชมเขตเมืองเก่า 

                       จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา

                       มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร

                       โบสถ์ซันตาโคเช่

-เมืองปิซ่า

                           หอเอนเมืองปิซ่า 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์โลก

                           จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์ ได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโก้เป็นมรดกโลก

-เมืองเซียน่า

-เมืองปอมเปอี 

 

-โรม

       -น้ำพุเทรวี่

      -วิหารแพนธีออน-ช่อง โอคูลูส

      -สนามกีฬา่โคลอสเซี่ยม

-นครวาติกัน

     -มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

-พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองเวนิส เมสเตร ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้น เวเนโต

                       ล่องเรือสู่เวนิส

ล่องเรื่อสู่เวนิสล่องเรื่อสู่เวนิส2

          นั่งเรือล่องทะเลอาเดรียติค ลงเรือที่ท่าเรือตรอนเชโต้ ชมทิวทัศน์ริมฝั่งไปเรื่อยๆ เข้าสู่เมืองเวนิชอันแสนจะโรแมนติก เมืองเวนิชได้รับสมยาต่างๆ เช่น ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสงสว่าง 

         เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางแห่งเมืองวานิช สถานที่สำคัญในเกาะนี้ได้แก่ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่2 สะพานถอนหายใจ พระราชวังดอร์จ โบสถ์เซ็นต์มาร์ค

              สะพานสะพานถอนหายใจมีเกล็ดเล่าว่า(Bridge of Sigh) สะพานนี้ใช้เดินข้ามเพื่อไปเข้าคุกที่อยู่อีกฝั่ง วิวที่เห็นจากสะพานนี้จะเป็นวิวที่สวยงามของเมืองเวนิส แสงสว่างที่เห็นจากช่องสะพาน นักโทษจะได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ยก่อนเข้าคุก และจะถอนหายใจด้วยเหตุผลนี้ เพราะรู้ตัวว่าจะไม่มีโอกาสเดินออกมาเห็นแสงสว่างอีกแล้ว สะพานนี้ถูกเรียกว่า สะพานถอนหายใจ เพราะว่าเป็นสะพานที่นักโทษทุกคนจะเห็นความงามของ S.Giorgio และน่านน้ำเวนิสเบื้องหน้า ผ่านหน้าต่างของสะพานแห่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดอิสระภาพ…ทุกคนจึง..ถอนหายใจ

            มหาวิหารซันมาร์โกที่เป็นตัวอย่างอันสำคัญของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ตั้งอยู่ที่จตุรัสซันมาร์โกติดและเชื่อมกับวังดยุกแห่งเวนิส ตัวสิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างอย่างงดงามประดับด้วยงานโมเสกแบบไบแซนไทน์ และ ประติมากรรมต่างที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อำนาจ และ ความมั่งคั่งของเวนิส ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 ได้รับสมญาว่า “Chiesa d’Oro” หรือ “โบสถ์ทอง” ถ้ามีเวลาพอควรจะเข้าไปชมภายในโบสถ์ ซึ่งสวยงามและอลังการณ์มาก การเข้าต้องเสียค่าเข้าชม แต่ไม่มาก เนื่องจากมีกฎห้ามถ่ายภาพภายในวิหาร จึงไม่มีรูปภายในมานำเสนอ

         

[Slideshow "italy-venice" not found]

          ล่องเรือกอนโดล่าชมทิวทัศน์ริมฝั่งคลองเวนิส 
           เรือกอนโดลา (gondola) เป็นเรือพายพื้นบ้านของชาวเวนิส  ใช้เป็นพาหนะหลักของการเดินทางในเมืองเวนิสมานานหลายร้อยปี ใช้เวลานั่งประมาณ 45 นาที หนึ่งลำนั่งได้ 6 คน ราคาประมาณ 4800 บาทต่อเที่ยว จะได้สัมผัสทิวทัศน์ 2 ฝั่งคลอง บางช่วงจะแคบมากจนคิดว่าจะเรือจะผ่านไปไม่ได้ บางช่วงจะกว้าง เวลาล่องเรือไป จะได้เห็นสถานที่สำคัญๆ เช่น พระราชวังดอร์ส ได้รอดสะพานหลายแห่ง ได้เห็นร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมผั่ง นั่งท่องเที่ยวควรหาโอกาสนั่งเรือกอนโดล่าอย่างยิ่ง

[Slideshow "venice-gondola" not found]

       

         ที่เวนิสมีร้านค้าที่ระลึกมากมาย สินค้าถูกจัดโชว์อย่างสวยงาม

             

นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอีกหลายร้าน ส่วนใหญ่จะเป็นพิซซ่า และ สปาเกตตี้แบบต่างๆ ราคาประมาณจานละ 10 กว่ายูโร

-พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวฟลอเรนซ์

              เมืองฟลอเรนซ์เคยเป็นเมืองหลวงของอิตาลี่ ระหว่างคศ.1865-1870 เป็นเมืองที่มีความสวยงามมาก สำหรับการเดินทางพาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวครั้งนี้ จะพาชมเฉพาะสถานที่เที่ยวขึ้นชื่อบางแห่ง

       pizzasinyoritta  

      -พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวจัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา  

                     จัตุรัสแห่งนี้มีสถานที่และสิ่งสำคัญหลายแห่ง เช่น

                         – ปาลาซโซ เวคคิโอ (Palazzo Vecchio) เป็นปราสาทเก่าแก่ในเมืองฟลอเรนซ์ สร้างเสร็จในปี คศ.1322 มีสัญญลักษณ์คือ หอระฆัง CAMPANILE ในอดีตใช้เป็นสถานที่แจ้งข่าวสารเมื่อเกิดไฟไหม้ ้ น้ำท่วม ฯลฯ ถือเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของเมืองฟอเรนซ์ ปัจจุบันด้านหน้าอาคารประดับประดาไปด้วยประติมากรรมทั้งของจริงและของจำลอง ไว้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชม 
                        –  รูปปั้นจำลองเดวิด(รูปปั้นจริงปั้นโดยMichael Angelo)  

                        –  รูปปั้น Hercules and Cacus โดย Baccio Bandinelli

                          – รูปปั้นชื่อ Perseus with the head of Medusa สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1554 โดยศิลปินชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Cellini เป็นรูปปั้นของเทพเจ้า Perseus เอาชนะศัตรูด้วยการตัดหัวของนาง Medusa ที่มีศีรษะเป็นงู

            – พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร

                                            มหาวิหารแห่งนี้ใหญ่เป็นอันดับ4ของทวีปยุโรป สร้างขึ้นในช่วงปลาย คศ.13 หน้าโบสถ์ประดับด้วยหินอ่อนสี เขียว ขาว ชมพู เป็นวิหารที่สวยงาม เด่น สง่ามาก เหมาะพาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชม

[Slideshow "florencesantamalia" not found]

           – พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวโบสถ์ซันตาโคเช่ 

                                   โบสถ์ซันตาโคเช่ โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ฝังศกพของศิลปินชื่อก้องโลก ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ และศิลปินชื่อดังของเมือง

-พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองปิซ่า เมืองมรดกโลก เป็นเมืองสวยงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน เป็นเมืองบ้านเกิดกาลิเลโอ นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่น เมืองปิซ่ามีสถานที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักคือ หอเอนเมืองปิซ่า หอสวดมนต์บริเวณ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า

                           หอเอนเมืองปิซ่า 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์โลก สร้างด้วยหินอ่อน 8ชั้น เมื่อสร้างเสร็จ มีฐานด้านหนึ่งทรุด ทำให้หอปิซ่าเอนไปด้านหนึ่ง วัดดูปรากฎว่าเอียงออกจากแนวดิ่ง ของฐานถึง 14 ฟุต และยังเอียงอยู่จนถึงปัจจุบัน  ที่เที่ยวแห่งนี้ สามารถพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชมได้ 

หอเอนปิซ่า1

                           จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์ ได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโก้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1987 

หอเอนปิซ่า2

                           หลังจากพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชมหอเอนปิซ่าและจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่าแล้ว เมื่อออกนอกรั้วจะเห็นร้านค้าของที่ระลึกเรียงราย สินค้าที่ระลึกที่นิยมเป็นตุ๊กตาไม้พินอกคิโอ

                         ร้านอาหารที่แนะนำสำหรับพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว อยู่ปากทางเข้ายังหอเอนปิซ่า ชื่อร้าน Nice Wok Restaurant โทร0508667883 ร้านนี้เป็นร้านแนะนำ อาหารเป็นบุพเฟห์ อาหารทะเล หลากหลาย รสชาดอร่อย

 พาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเดินทางทานอาหารร้าน NiceWok1พาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเดินทางทานอาหารร้าน NiceWok4พาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเดินทางทานอาหารร้าน NiceWok3

-พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองเนเปิ้ลส์

-พาผู้สูงวัยใช้ไม้เท้าเที่ยวปอมเปอี


 

                         ปอมเปอี (Pompeii) เป็นนครโรมันโบราณกว่า 2000ปี ที่ถูกทำลายและถูกฝังบางส่วนใต้เถ้าและหินภูเขาไฟหนา 4 ถึง6เมตรจากเหตุภูเขาไฟวิสุเวียสปะทุในปีคศ.79 ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยซากเมืองมรณะไว้ ภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิดในปี พศ.662 ประชาชนนับหมื่นต้องถูกฝังทั้งเป็นตายด้วยความทุกข์ทรมาน  ในปีพศ.2291 ซากเมืองถูกค้นพบ พบร่องรอยของการเป็นเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง นอกจากนี้ยังพบซากชาวปอมเปเอี้ยน และสัตว์เลี้ยงตายกลายเป็นหิน บางซากยังอยู่ในท่าเดิมก่อนเสียขีวิต ปัจจุบันซากคนและสัตว์ส่วนมากอยู่ในพิพิธภัณฑ์ คงเหลือแสดงอยู่ที่ปอมเปอิไม่มาก 

[Slideshow "italy-pompeii" not found]

                      เนื่องจากการเที่ยวชมเมืองปอมเปอิ มีนั่งท่องเที่ยวมากมาย บางช่วงทางเดินจะแคบมาก พื้นเป็นหินค่อนข้างขรุขระ ไม่เหมาะจะใช้รถเข็นเดินทาง ควรใช้เป็นไม้เท้าช่วยการเดินของผู้สูงวัยมากกว่า 

 

-พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกรุงวาติกัน

        กรุงวาติกัน  เป็น ประเทศ ที่ไม่ควรพลาดเมือเยือนกรุงโรม อิตาลี่ นครวาติกัน(vatican city)เป็นรัฐอิสระ ปกครองตนเอง เป็นเมืองหลวงแห่งศาสนจักรและเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาประมุขสูงสุดแห่งศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการอันยิ่งใหญ่ของโลกอีกด้วย 

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยวนครวาติกันพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวนครวาติกัน

ขอขอบคุณภาพจาก Wikimedia

                      การพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกรุงวาติกันครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  นับเป็นสถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซองซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด ใช้เวลาสร้างถึง150ปี 

                     –  มหาวิหารเซ็นต์ปิเตอร์      

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

                                    เป็นมหาวิหารเอกหนึ่งในสี่ของกรุงโรม นครรัฐวาติกัน ออกแบบโดยอัจฉริยะบุคคล Michelangelo เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกันสร้างทับวิหารเดิมที่ชื่อเดียวกัน เป็นวัดสำคัญ เนื่องจากเป็นวัดที่ใช้ทำพิธีต่างๆที่เกี่ยวกับสันตะปาปา ภายในวิหารมีสิ่งสำคัญต่างๆที่ต้องเยี่ยมชมหลายแห่ง เช่น

                                         -รูปพระแม่มาเรียประทับนั่งบนแท่นบนตักมีพระศพของพระเยซูนี่นำลงมาจากไม้กางเขนพาดอยู่บนตัก เป็นรูปสลักหินอ่อนที่มีความงดงามและสมจริง สร้างโดยMichelangelo  ใช้เวลาสร้างถึง 7 ปี

                                        -รูปหล่อทองเหลืองของนักบุญเซนต์ปีเตอร์ที่มีผู้คนไปลูบเท้าขอพรกันเป็นจำนวนมาก

                                        -บนผนัง เพดานของวิหาร มีจิตกรรมภาพวาดที่วิจิตกตะการตา เพดานบางมุมก็สวยงามมาก

                                        -ภายนอกรูปปั้นนักบุญปีเตอร์ถือกุญแจเมือง เชื่อกันว่ามหาวิหารแห่งนี้เป็นประตูเมืองสู่สรวงสวรรค์ เนื่องจากเป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงนักบุญปีเตอร์ซึ่งมีหน้าที่ดูและรักษากุญแจที่เปิดสู่สรวงสวรรค์

                                       -ทหารเวรยามจ้างจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ยืนรักษาความปลอดภัย แต่งกายด้วยชุดสีสันสวยงามที่ถูกออกแบบโดย ไมเคิ้ล แองเจลโล่ และยังใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

                                             

[Slideshow "vatican-st-peter" not found]

 

-พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกรุงโรม

          -สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ได้รับการ Vote ให้เป็น 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ในปี2550 สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ๋ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม

[Slideshow "colosseum" not found]

          -น้ำพุเทรวี่  หนึ่งในสัญญลักษณ์ของกรุงโรม ตั้งอยู่ในเขตเทรวี่ในกรุงโรม เป็นน้ำพุที่สูง25.9 เมตร และกว้าง 19.8 เมตร และป็นน้ำพุแบบมาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม น้ำพุแห่งนี้เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนต์เรื่อง “Three coin in the Fountain” เชื่อกันว่า การโยนเหรีญลงไปจะได้กลับมาเยือน

[Slideshow "italy-trevi" not found]

         -บันไดสเปน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของกรุงโรม บริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม นอกจากนี้บริเวณนี้ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci Louis Vuitton Prada Bally Chanel 

 

 

 

 

Comments are closed.