การเลือกรถเข็นเดินทาง

การเลือกรถเข็นเดินทาง รถเข็นเดินทาง น้ำหนักเบา พับเก็บได้ คุณสมบัติที่ควรคำนึงในการเลือกรถเข็นเดินทาง ในการเลือกรถเข็นเดินทางคุณสมบัติสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในอันดับแรกคือ น้ำหนัก ต้องเบา  น้ำหนักประมาณ 8-14 กก ควรพับพนักลงได้ เพื่อให้สามารถพับเก็บได้กะทัดรัด สะดวกต่อการขนย้าย กรณีที่ผู้นั่งไม่สามารถเข็นตัวเองได้ ควรเลือกรถเข็นเดินทางที่มีล้อเล็กเพื่อความกะทัดรัด