7วิธีล้างมือให้สะอาด

posted in: topic | 0

                    มือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับเชื้อโรคได้มากกว่าส่วนอื่น เป็นสื่อนำเชื้อโรคเข้าร่างกาย เมื่อมีการหยิบอาหารเข้าปาก ป้ายตา ป้ายจมูก  หรือสัมผัสผิวหนังส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลผู้สูงวัย หรือ ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนอกจากจะเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เช่น เตียงผู้ป่วย รถเข็นคนไข้ ที่นอนลม ฯลฯ  บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยต้องเน้นเรื่องความสะอาดเพราะต้องสัมผัสผู้ป่วย การล้างมือให้ถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญมาก                 มือที่สัมผัสสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคแล้วนำเข้ามาสู่ร่างกายทาง ปาก ตา จมูก อาจทำให้เจ็บป่วยจากเชื้อโรคต่างๆที่สัมผัสมา เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ … Continued

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง-หน่วยชั่งและวัด

posted in: topic | 0

  หน่วยที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงสำหรับเครื่องชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง       –  ระบบเมตริก ประเทศจำนวนมากใช้ระบบนี้                 น้ำหนักเป็น กรัม , กิโลกรัม                  ความยาว เป็น เซ๊นติเมตร , เมตร      – ระบบอังกฤษ ใช้ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ     … Continued

รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาค

posted in: topic | 0

          คนไทยมีนิสัยชอบทำบุญ ไม่ว่าจะเนื่องในโอกาสใด ทั้ง วันเกิด วันแต่งงาน วันสำคัญทางศาสนา ตลอดจนถึงวันตาามประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน            -การบริจาครถเข็นตามสถานพยาบาล เพื่อคนไข้ที่สูงวัย และคนไข้ทั่วไปที่มาโรงพยาบาลจะได้ใช้           -การทำบุญกับผู้สูงอายุ ตามบ้านพักคนชราก็เป็นอีกหนึ่งของการทำบุญที่นิยมกัน โดยชวนเพื่อนๆ ญาติ จัดกิจกรรมบันเทิงให้ผู้สูงอายุ นำสิ่งของอาหารไปบริจาค   สิ่งที่นำไปบริจาค นอกจากอาหารขบเคี้ยว ยาสามัญประจำบ้าน ผ้าห่ม แล้ว … Continued

โรคข้อสะโพกเสื่อม

posted in: topic | 0

                        ข้อสะโพกหนึ่งในข้อที่ใช้ในการแบกรับน้ำหนักตัว มีโอกาสที่จะเสื่อมและสึกหรอได้เช่นเดียวกับข้ออื่นๆ เช่น ข้อเข่า ข้อเท้า              โรคข้อสะโพกเสื่อม เป็นรูปแบบของข้ออักเสบที่เกิดจากกระดูกอ่อนที่คลุมพื้นผิวของข้อเสื่อมสลายไป จนทำให้เกิดการปวด และข้อติดขัด และอาจมีอาการรุนแรงจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การขึ้น-ลงบันได การแต่งตัว การนอนหลับ             สาเหตุของโรคข้อสะโพกเสื่อม พันธุกรรม … Continued

ควร-ไม่ควร 9 ประการสำหรับคนเข่าเสื่อม

posted in: topic | 0

          ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ 9 ประการสำหรับคนเข่าเสื้อม 1หลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักบริเวณข้อเข่าที่ผิดวิธี เช่น การขึ้นลงบันไดบ่อยๆ 2อย่ายกของหนัก 3ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนเกินไป หมั่นชั่งน้ำหนัก ควบคุมอย่าให้น้ำหนักขึ้น น้ำหนักที่มากเกินจะทำให้เข่าต้องรับน้ำหนักมาก ทำให้เสื่อมเร็วขึ้น 4หมั่นบริหารกล้ามเนี้อรอบเข่าอยู่เสมอ โดยเฉพาะกล้ามเนี้อด้านหน้าของต้นขา 5ใช้อุปกรณ์ช่วยรับน้ำหนัก เข่น ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์ เมื่อต้องการเดินระยะไกล หรือเดินในที่ไม่เรียบ 6ขึ้นลงบันไดให้ถูกวิธี       -การขึ้นบันได ให้ใช้ขาข้างที่ดีก้าวนำขึ้นไปก่อน ขาข้างที่เข่าเสื่อมหรือปวด ก้าวตามมาชิดกัน      -การลงบันได ให้ก้าวขาข้างที่ปวดลงก่อน ก้าวขาข้างที่ดีตามลงมา จำง่ายๆ … Continued