ทำไมจึงต้องมีเครื่องตรวจน้ำตาลด้วยตัวเองไว้ที่บ้าน

ตรวจน้ำตาลในเลือดสมำเสมอ

ผู้ป่วยเบาหวานควรมีเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง เนื่องจาก

-ตรวจแล้วทราบผลทันที ทำให้ทราบระดับของการควบคุมน้ำตาลในขณะนั้น

-ตรวจง่ายทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่เสียเวลาเดินทางและเสียเวลารอผลนาน

-สามารถนำผลน้ำตาลมาปรับปรุงตัว โดยการควบุมอาหาร การออกกำลังกาย และการปรับยา

-ช่วยวินิจฉัยเรื่องน้ำตาลต่ำ และลดผลกระทบจากน้ำตาลต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีอาการเตือนของน้ำตาลต่ำ

***ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องใช้ การฉีด INSULIN เพื่อควบคุมระดับน้ำตาล จำเป็นต้องมีเครื่องตรวจเบาหวาน เพือให้ทราบระดับน้ำตาลในเลือด และ นำมาปรับขนาดของอินซูลิน

end-topic gertexhealthshop

gertex-instrument

Leave a Reply