เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L

commodeChair-FS894Lspect

commodeChair-FS894L3

เก้าอี้นั่งถ่าย FS894L – Commode chairs FS894L

  • เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้ 
    commodeChair-FS894L1
  • ปรับความสูงได้ระหว่าง 45-55 ซม.

    commodeChair-FS894L5
  • น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม
  • คุณสมบัติอื่นตามตาราง
  • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

รถเข็นคนไข้,รถเข็นผู้ป่วย,รถเข็นคนป่วย,wheelchair

gertex-instrument

 

Leave a Reply