พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว กฟผ.เเม่เมาะ

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว กฟผ.เเม่เมาะ

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเเม่เมาะ

              เหมืองแม่เมาะ เป็นอีกแห่งของสถานท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นผู้สูงวัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้จัดเป็นสถานที่ที่องเที่ยวให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับถ่านหิน การผลิตไฟฟ้า ประวัติความเป็นมา และชมทัวทัศน์ ดอกไม้ ได้

              การเดินทางควรศึกษาเส้นทางจากลำปางมายังเหมืองแม่เมาะให้ละเอียด เนื่องจากป้ายบอกทางจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไรนัก ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นลำปาง-เด่นขัย เดินทางประมาณ 10 กิโลเมตร จากนั้นแยกเข้าการไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประมาณ 26 กิโลเมตร  จุดสังเกตุคือ จะมีป้ายเขียนว่าเหมืองแม่เมาะ กรณีใช้ gogle map ใช้จุดหมายเป็น บ้านชัยพฤกษ์แม่เมาะ กรณีพักในแม่เมาะ หรืออาจจะ ใช้จุดหมายเป็น สโมสรเหมืองแม่เมาะ  

               การพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางหรือที่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเที่ยวเหมืองแม่เมาะ แนะนำให้พักในเหมืองแม่เมาะ เนื่องจากจะได้เที่ยวช่วงเย็น และ ช่วงเช้า เพราะคนจะน้อย โดยเฉพาะช่วงดอกบัวตองบานตอนกลางวันคนจะมาก และอากาศจะร้อน แดดจ้า นอกจากนี้โรงแรมชัยพฤกษ์ ยังสวยงาม สดวก สะอาด และมีทางลาดเอื้ออำนวยต่อการเข็นรถเข็นเดินทาง รถเข็นคนไข้  ประกอบกับ อาหารของร้านอาหารในอาคารนันทนาการของเหมืองแม่เมาะรสชาติดีมาก ราคาไม่สูง ให้บริการตั้งแต่ 7.00-19.00น.

[Slideshow "mae-moh-hotelclub" not found]

                สถานที่เที่ยวในเหมืองแม่เมาะมีหลายจุด แต่จะแนะนำเฉพาะสถานที่เที่ยวในแม่เมาะที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยที่ใช้รถเข็นผู้สูงอายุ

             -ชมทุ่งบัวตอง(เฉพาะประมาณ ต้นพย.-กลางธค.)

             -จุดชมวิว

             -สวนพฤกษชาติ

                    -พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา(เหมืองแม่เมาะ)

                   -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

 

 ชมทุ่งบัวตอง(เฉพาะประมาณ ต้นพย.-กลางธค.)

                    ทุ่งบัวตองมีเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ดอกบัวตองบานสะพรั่ง สีเหลื่องทั้งทุ่ง ดูสวยงามมาก สำหรับที่เหมืองแม่เมาะ จะมีทางรถขับกลางระหว่างสองข้างทางที่ปลูกต้นบัวตอง สามารถเข็นรถเข็นผู้ป่วยลงถ่ายรูปได้ อย่างใกล้ชิด บางช่วงจะเป็นจุดชมวิว เห็นทัศนียภาพด้านล่างได้ สวยงามมาก

[Slideshow "mae-moh-bauthong" not found]

จุดชมวิว

                    จุดชมวิวในเหมืองแม่เมาะ ไปทางเดียวกับทุ่งบัวตอง พอถึงทางแยกจะมีป้ายบอก เลี้ยวซ้ายสู่ทุ่งบัวตอง ตรงไปขึ้นจุดชมวิว ควรจะจัดเวลาไปช่วงเช้าต่อจากทุ่งบัวตอง อากาศจะดี คนน้อย 

                     ณ.จุดชมวิว มีสถานที่เที่ยวและที่จัดกิจกรรมหลายจุด แสดงในป้ายรูปที่1 ภายในจัดไม้ดอก ไม้ใบ สวยงามมาก เหมาะที่จะพาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเที่ยวชม จุดที่อยากแนะนำสำหรับผู้สูงวัยที่ใช้รถเข็นเดินทาง คือศาลาชมวิว รูปที่6 เป็นทางยื่นออกไป ทำให้เห็นทิวทัศน์ด้านล่างของเหมืองแม่เมาะได้ชัดเจน โดยเฉพาะช่วง พย.-ธค. จะเห็นดอกบัวตองทั้งทุ่ง 

[Slideshow "mae-moh-viewside" not found]

สวนพฤกษชาติ

                        การไฟฟ้าได้ปรับพื้นที่ที่เดิมเป็นที่ทิ้งดินเป็นสวนสาธารณะที่ประดับประดาด้วยพรรณไม้สวยงาม ภายในสวนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่7 นอกจากนี้ภายในสวนพฤกษชาติยังมีพิพิธภัณฑ์ฺศูนย์ฐานหินลิกไนซ์ศึกษา พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงถึงรถที่เคยใช้ในเหมืองแม่เมาะมาก่อน เป็นสถานที่อีกแห่งของสวนแม่เมาะที่เหมาะพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว

                    พิพิธภัณฑ์ฺศูนย์ฐานหินลิกไนซ์ศึกษา  เป็นอีกสถานที่ในแม่เมาะที่ควรพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็นสองอาคาร แสดงถึงประวัติความเป็นมาของเหมืองแม่เมาะ ประวัติความเป็นมาของพลังงานไฟฟ้า  น่าสนใจทั้งสองอาคาร โดยเฉพาะอาคารสอง เป็นอาคารที่ไม่ควรพลาดในการพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชม

 แบบแปลนอาคารของประตูทางเข้าzone2พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา

                 สำหรับพิพิธภัณฑ์ แบ่งเป็นโซนต่างๆ จัดแสดงในเรื่องต่างกัน เช่น โซน1 แสดงถึงพระราชกรณียกิจ รัชกาล7   โซน2แสดงถึงกำเนิดจักรวาล เป็นต้น โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ ที่ตึก1 จะมีเอกสารแจก สิ่งที่ให้ความสนใจมากสุด เป็นวิดีทัศน์ สามมิติ บรรยายโดยน้องถ่านน้อยและน้องบัวตอง เหมาะการพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว

                      

[Slideshow "mae-moh-museum" not found]

              พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง แสดงยานยนต์ต่างๆที่เคยใช้ในเหมืองแม่เมาะ  แต่ละคันจะมีรูปลักษณ์ที่ต่างกันตามการใช้งาน เหมาะกับการพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชม

พิพิธพันธ์ยานยนต์แม่เมาะ พิพิธพันธ์ยานยนต์แม่เมาะ
พิพิธพันธ์ยานยนต์แม่เมาะ พิพิธพันธ์ยานยนต์แม่เมาะ

              

             

    

  1. gertex thailand

    กฟผ.แม่เมาะ เป็นอีกสถานที่เที่ยวที่เหมาะพาผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว เนื่องจากทิวทัศน์สวยงามโดยเฉพาะช่วง พย.-ธค. โรงแรมสะอาด ดี เอื้ออำนวยต่อผู้นั่งรถเข็นผู้ป่วย รถเข็นผู้สูงวัย อาหารในร้านอาหารของสโมสรอร่อย สะอาด

Leave a Reply