ที่นอนลม

ที่นอนลม ที่นอนลมไฟฟ้า AIRBED AIR MATTRESS

 • เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นแผลกดทับ ผู้ป่วยที่นอนไม่รู้สึกตัว และ ผู้ป่วยที่ไม่สามรถพลิกตัวได้ เช่น ผู้ป่วยหลังผ่าตัด
 • ปูทับบนฟูก มีคุณสมบัติช่วยลดและกระจายแรงกดทับไปทั่วร่างกาย ทำให้คนไข้รู้สึกสบาย ไม่ร้อน ป้องกันแผลกดทับได้ดี
 • มีทั้งที่นอนลมแบบรังผึ้งและที่นอนลมแบบลอน
 • ข้อห้ามใช้
  • 1 ผู้ป่วยที่ดึงกระดูก(cervical หริอskjeletal traction)
  • 2 ผู้ที่บาดเจ็บเกี่ยวกับไขสันหลัง(unstable spinal cord injuries)
 • คำเตือน หยุดใช้และปรึกษาแพทย์ทันทีถ้าเกิดอาการเจ็บ/ผิดปกติขณะใช้งาน
 • ข้อระวัง
  • ไม่ควรใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  • ห้ามวางที่นอนในที่ที่มีความร้อนสูง
ที่นอนลมแบบรังผึ้ง
ที่นอนลม GEMINI

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง GEMINI
สั่งสินค้า ที่นอนลม

ที่นอนลมแบบลอน
ที่นอนลม excel4000

ที่นอนลมแบบลอน รุ่นEXCEL4000
สั่งสินค้า ที่นอนลม

ที่นอนลม exeter รุ่น Gemini

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ และผู้ที่เกิดแผลกดทับแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่นอนลมเอเพ็กซ์ รุ่น เอ็กเซล 4000

ที่นอนลมแบบลอน ช่วยลดและกระจายแรงกดทับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกอร์เท็คซ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

บทความใหม่
” ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต่างของความแก่ “ติดตามPOST

“รถเข็นเดินทางเพื่อพาผู้ป่วย ผู้สูงวัย เดินทาง “
 • รถเข็นผู้สูงอายุที่เหมาะสำหรับเป็นรถเข็นเดินทาง

  รถเข็นเดินทางพับได้ FS804LABJ KARMA S-ERGO LITE รถเข็นผู้สูงวัยสำหรับเดินทาง รถเข็นคนไข้เดินทาง