All about medical instruments.
บ.เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จก. จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์

ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์เกอร์เท็คซ์ อาทิ รถเข็นคนไข้ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม เตรื่องผลิตออกซิเจนเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดการแพทย์

เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์: เตียงผู้ป่วย รถเข็นคนไข้ ที่นอนลม เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องมือผ่าตัด ฯลฯ
หน้าหลักwww.gertexhealthshop.com สินค้าในเวปไซด์เกอร์เท็คซ์เฮลท์ชอร์ปดอทคอม โทร 022828342 022814346 รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทเกอร์เท็คซ์ เมดิคอล จ.ก. วิธีการสั่งซื้อสินค้าเงื่อนไขการส่งและการรับประกัน บทความสุขภาพ เมนูรายการพิเศษ ติดต่อทางline อีเมลล์ติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์ แผนที่เกอร์เท็คซ์เครื่องมือแพทย์ gertexเครื่องมือแพทย์
ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์เกอร์เท็คซ์ อาทิ รถเข็นคนไข้ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม เตรื่องผลิตออกซิเจน เกอร์เท็คซ์เครื่องมือแพทย์อุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 
เครื่องหมายร้านยาคุณภาพ
รายการหมวดสินค้าของเกอร์เท็คซ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
รถเข็นคนไข้ รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย รถเข็นคนไข้เอนนอน รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย เก้าอี้นั่งถ่าย
อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์
เตียงคนไข้ เตียงไฟฟ้าโต๊ะคร่อมเตียงเสาแขวนน้ำเกลือ
ที่นอนลมแบบรังผึ้ง ที่นอนลมแบบลอน
เครื่องวัดความดันโลหิต
เมนูเครื่องชั่งน้ำหนัก weight apparatusอุปกรณ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ

 

 

 

 

 

 
ที่นอนลมแบบรังผึ้ง
ที่นอนลมแบบลอน
 
 
  ที่นอนลมแบบรังผึ้ง GEMINI ที่นอนลมแบบลอน รุ่นEXCEL4000   แผลกดทับ-การดูแลและป้องกัน
ที่นอนลม exeter รุ่น GEMINI

 

ที่นอนลม exeter รุ่น Gemini

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับและผู้ที่เกิดแผลกดทับแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง  GEMINI
ที่นอนลมแบบลอนและที่นอนลมแบบรังผึ้งกลับสู่เมนู- ที่นอนลม
ที่นอนลม รุ่น EXCELL4000

 

ที่นอนลมเอเพ็กซ์ รุ่น เอ็กเซล 4000

ที่นอนลมแบบลอน ช่วยลดและกระจายแรงกดทับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่นอนลมแบบลอน รุ่น excel4000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกอร์เท็คซ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์.