GERTEX MEDICAL

โทรศัพ์ 022828342 , 0840887176 022828342 0840887176 ติดต่อทาง email : gertexthailand@gmail.com MAP แผนที่ adfriend 

 

No.regist

เครื่องชั่งน้ำหนัก – weigh apparatus

 เครื่องชั่งน้ำหนัก – weigh apparatus

เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง,เครื่องชั่งน้ำหนักคน

 

รายละเอียดเครื่องชั่งน้ำหนัก (เครื่องชั่งน้ำหนัก,เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง)
        แต่ละรายการคลิกที่รูปสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเครื่องชั่งน้ำหนักอย่างย่อ

เครืองชั่งน้ำหนัก  –  weight apparatus 

เครืองชั่งน้ำหนัก  –  weight apparatus มีหลายรุ่นให้เลือก เพื่อเหมาะกับวัตถุประสงค์

 1. แบ่งตามประเภทวัสดุที่ใช้ในการแปลผล

      2 แบ่่งตามประเภทการใช้งาน

 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง

etail

 

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง

BR1999AB
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงBR1999AB

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงBR1999AB

 

BR9318
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงBR9318

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงBR9318

 

 
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงBR2000B

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงBR2000B

 

BR2015
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงBR2015

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงBR2015

 

DT01 
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงDT01

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงDT01

DT05
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงDT05

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงDT05

เครื่องชั่งน้ำหนัก-RGZ-120เครื่องชั่งน้ำหนัก-RGZ-160เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก-RGZ-20

  เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล

EB2039
เครื่องชั่งน้ำหนักเบบดิจิตอลEB2039A1

เครื่องชั่งน้ำหนักเบบดิจิตอลEB2039A1

 

L:EF432
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลEF432

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลEF432

เครื่องชั่งน้ำหนัก-RCS-200เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก-RCS-20

 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน

เครื่องชั่งน้ำหนัก-RGT-200

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก :  แบบดีจิตอล , แบบสปริง

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก-RCS-20

 

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบสปริง

 

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก-RGZ-20

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก-RGZ-20

 

 

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง : เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบสปริง , เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบดิจิตอล, เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบตุ้มเลื่อน

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบดิจิตอล

RCS-200เครื่องชั่งน้ำหนักขายดี

 

เครื่องชั่งน้ำหนัก-RCS-200

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมเครื่องวัดส่วนสูง PROGRESS MODEL: RCS-200

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมเครื่องวัดส่วนสูง KINLEE MODEL: TCS-150L

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง TCS-150L

 

 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบตุ้มเลื่อน

 

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงระบบสปริงRGZ-160

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงพร้อมที่วัดส่วนสูงRGZ-160

 

 

 เครื่องชั่งน้ำหนักอย่างเดียว

 

เครื่องชั่งน้ำหนักอย่างเดียว

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง
KINLEE BR1999ab

 • bathroom scale เหมาะสำหรับวางในห้องน้ำได้

 • ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 120 กิโลกรัม (kg.) 260 ปอนด์ ( lbs)

 • การแบ่งขีดย่อย ( grad-graduated ) 1 กิโลกรัม (kg.) 2 ปอนด์ ( lbs)

 • ขนาดเครื่อง 28.8×28.8×5.5 cm.

 • น้ำหนักเครื่อง 15.20 กก.

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง
KINLEE BR9318

 • ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 120 กิโลกรัม (kg.) 260 ปอนด์ ( lbs)

 • การแบ่งขีดย่อย ( grad-graduated ) 1 กิโลกรัม (kg.) 2 ปอนด์ ( lbs)

 • ขนาดเครื่อง 26.80×26.00×5.5 cm.

 • น้ำหนักเครื่อง 15.20 กก.

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง
KINLEE BR2000B

 • ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 120 กิโลกรัม (kg.) 260 ปอนด์ ( lbs)

 • การแบ่งขีดย่อย ( grad-graduated ) 1 กิโลกรัม (kg.) 2 ปอนด์ ( lbs)

 • ขนาดเครื่อง 26.30×26.00×5.50 cm.

 • น้ำหนักเครื่อง 17.50 กก.

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง
KINLEE BR2015

 • ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 120 กิโลกรัม (kg.) 260 ปอนด์ ( lbs)

 • การแบ่งขีดย่อย ( grad-graduated ) 1 กิโลกรัม (kg.) 2 ปอนด์ ( lbs)

 • ขนาดเครื่อง 26.30×25.90×4.90 cm.

 • น้ำหนักเครื่อง 13.80 กก.

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง
KINLEE DT05

 • ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 160 กิโลกรัม (kg.) 350 ปอนด์ ( lbs)

 • การแบ่งขีดย่อย ( grad-graduated ) 1 กิโลกรัม (kg.) 2 ปอนด์ ( lbs)

 • ขนาดเครื่อง45.80×34.00×10.20 cm.

 • น้ำหนักเครื่อง 13.50 กก.

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง
KINLEE DT01

 • ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 150 กิโลกรัม (kg.) 330 ปอนด์ ( lbs)

 • การแบ่งขีดย่อย ( grad-graduated ) 1 กิโลกรัม (kg.) 2 ปอนด์ ( lbs) .

 • ขนาดเครื่อง 28.50×42.50×8.50 cm.

 • น้ำหนักเครื่อง 13.50 กก.

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
KINLEE EB2039A1-A3,EB2039E1-E3

 • ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 150 กิโลกรัม (kg.) 330 ปอนด์ ( lbs)

 • การแบ่งขีดย่อย ( grad-graduated ) 100 กรัม (kg.) 0.2 ปอนด์ ( lbs) .

 • ใช้ถ่าน LITHIUM 1 ก้อน

 • ขนาดเครื่อง30.00×30.00×1.8 cm.

 • น้ำหนักเครื่อง 15.50 กก.

 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดไขมันในร่างกาย

 

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดไขมันในร่างกาย

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมวัดมวลน้ำ ไขมัน มวลกระดูก
CAMRY SINCE 1975 MODEL: EF432

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมวัดมวลน้ำ ไขมัน มวลกระดูก

 • เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมวัดมวลน้ำ ไขมัน มวลกระดูก

 • วัสดุทำจาก สแตนเลสสตีล รูปร่างบาง

 • สามารถบันทึกค่าได้ 12 ค่า

 • จอ LCD

 • ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 150 กิโลกรัม (kg.) 330 ปอนด์ ( lbs)

 • การแบ่งขีดย่อย ( grad-graduated ) 100 กรัม .2 ปอนด์ ( lbs)

 เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง

 

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง

 • เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล (DIGITAL)

 • พร้อมที่วัดส่วนสูง

 • ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 200 กิโลกรัม (kg.) 440 ปอนด์ ( lbs)

 • ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 200 kg.

 • ความละเอียด 0.1 kg.

 • วัดความสูงได้ระหว่าง 70-190 cm.

 • ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V DC6V

 • น้ำหนักเครื่อง 11.8 kg.

เครื่องชั่งน้ำหนักแ บบดิจิตลล พร้อมที่วัดส่วนสูง
KINLEE TCS-150L

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง TCS150L

 • เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตลล

 • พร้อมที่วัดส่วนสูง

 • ความสามารถในการรับน้ำนัก ( capacity ) 150 กิโลกรัม (kg.) 330 ปอนด์ ( lbs)

 • ความสามารถในการวัดส่วนสูง 70-190 เซ็นติเมตร

 • ขนาดเครื่อง38.00×63.00×92 cm.

 • เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดตุ้มเลื่อน

 • พร้อมที่วัดส่วนสูง

 • ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 200 กิโลกรัม (kg.) 440 ปอนด์ ( lbs)

 • การแบ่งสเกลต่ำสุด ( grad-graduated ) 0.1 กิโลกรัม (1ขีด)

 • ความสามารถในการวัดส่วนสูง 75-200 เซ็นติเมตร

 • การแบ่งสเกลต่ำสุดของส่วนสูง 0.5 เซนติเมตร

 • พื้นที่ฐานยืน (ยxก) 375×270 มม.

 • น้ำหนัก 26 กิโลกรัม

 • เหมาะใช้ในโรงพยาบาล และ สถานออกกำลังกายต่างๆ

 • เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดสปริง

 • พร้อมที่วัดส่วนสูง

 • ความสามารถในการรับน้ำหนัก ( capacity ) 160 กิโลกรัม (kg.)

 • การแบ่งสเกลต่ำสุด ( grad-graduated ) 0.5กิโลกรัม (1ขีด)

 • ความสามารถในการวัดส่วนสูง 70-190 เซ็นติเมตร

 • การแบ่งสเกลต่ำสุดของส่วนสูง 0.5 เซนติเมตร

 • น้ำหนัก 24 Kg.

 • เหมาะใช้ในโรงพยาบาล และ สถานออกกำลังกายต่างๆ

    เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก

 

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก

 • เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับเด็ก

 • เครื่องชั่งน้ำหนักระบบสปริง

 • ชั่งน้ำหนักสูงสุดได้ 20 กิโลกรัม

 • ค่าสเกลต่ำสุด 0-10 กิโลกรัม (50กรัม) 10-20กิโลกรัม(100กรัม)

 • พื้นที่กะบะ ( ยxก) 545มม.X 260มม.

 • ขนาด (ยxกxส) 545มิลลิเมตร x 325 มิลลิเมตร x 153 มิลลิเมตร

 • เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับเด็ก

 • เครื่องทำจากเหล็กพ่นสี ขนาด 575 มิลลิเมตร x 330 มิลลิเมตร x 180 มิลลิเมตร

 • ถาดรองเด็กทำจากพลาสติค ขนาด 260 มิลลิเมตร x545 มิลลิเมตร

 • ชั่งน้ำหนักสูงสุดได้ 20 กิโลกรัม

 • ค่าสเกลต่ำสุด 0-10 กิโลกรัม (50กรัม) 10-20กิโลกรัม(100กรัม)

 • อ่านหน่วยวัดได้เป็น กิโลกรัม kg หรือ ปอนด์ LBS

 • เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับเด็ก

 • ขนาดเครื่องชั่ง กว้าง x ยาว x สูง 322x545x142 มิลลิเมตรปรอท

 • ขนาดถาดรองเด็ก กว้าง x ยาว 270×545 มิลลิเมตร

 • น้ำหนักเครื่องชั่ง ( รวมถาดรองเด็ก ) 2.6 กิโลกรัม

 • ชั่งน้ำหนักสูงสุดได้ 20 กิโลกรัม

 • ค่าความละเอียดของสเกล 10 กรัม

 • แสดงผลบนหน้าาจอ LCD

 • ใช้ถ่านอัลคาไลน์ AA 1.5 โวลท์ จำนวน 4 ก้อน

 • เลื่อกหน่วยวัดได้ Kg/Lb เพื่อเลือกค่า ระหว่าง กิโลกรัม Kg หรือ ปอนด์ Lbs

 • หมวดการทำงานพิเศษ TARE ซึ่งจะแสดงผลเฉพาะน้ำหนักของเด็กเท่านั้น

 • แสดงค่า แบตตารี่อ่อน เครื่องหมายแสดงว่าแบตตารี่อ่่อน

 • แสดงค่า ERR หมายถึงให้ทำการชั่งใหม่ หรือ ส่งเครื่องซ่อม

 • แสดงค่า OF และมีเสียงเตือน เมื่อน้ำหนักที่ชั่งเกินกว่า 20 กิโลกรัม

เกอร์เท็คซ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
 

DBDverify

Body Mass Calculater

kg
cm