รถเข็นคนไข้ รถเข็นผู้ป่วย

 

Contents

รถเข็นคนไข้ รถเข็นผู้ป่วย 


รถเข็นคนป่วย,รถเข็นคนไข้,รถเข็นผู้ป่วย,

ใบอนุญาติโฆษณาเครื่องมือแพทย์ Sr 108/2557ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่1395/2559

 

electricwheelchair

รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า

รายละเอียดสินค้าคลิกที่รูป

รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า-FS110A
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า* 
รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า-FS121
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า*  
รถเข็นไฟ้ฟ้า-FS127
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า*     
รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า-FS101A
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า*     
รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า-FS122L
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า*     
รถเข็นเดินทาง-FS804LABJ
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย*  
รถเข็นผู้ป่วย-FS800LAJ
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย*   
รถเข็นเดินทาง FS805LABJ
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย*   
รถเข็นผู้ป่วย-FS879LAJ
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย*   
รถเข็นผู่ป่วยFS870ABJ
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย*   
รถเข็นคนไข้-FS-907LABH
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย*   
รถเข็นคนไข้-FS871LBJ
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย*   
รถเข็นผู้ป่วย-FS864L
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย*   
รถเข็นผู้ป่วย-FS908L
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย*   
รถเข็นเดินทางPHW871LBJ
สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย*    
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย* 
รถเข้ฯผู้ป่วย Karmas S-Ergo125
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย* 

 

รถเข็นเดินทาง Karmas Ergo Lite
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย* 
รถเข็นผู้ป่วย-FS809
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย*    

 

รถเข็นผู้ป่วยFS869
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วย*
รถเข็นคนไข้เอนนอน-FS901-หนังเทียม-ล้อแม็ก
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วยเอนนอน*     
รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่าย-FS609
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่าย*     
รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย-FS609GC
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วยเอนนอนนั่งถ่าย*     
รถเข็นเอนนอนนั่งถ่าย-FS609GCJ
*สั่งซื้อรถเข็นเอนนอนนั่งถ่าย* 
รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่าย-FS691S
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่าย*     
รถเข็นนั่งถ่าย-FS695S
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่าย* 
เก้าอี้นั่งถ่ายมีล้อ-FS693
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่าย*
เก้าอี้นั่งถ่ายมีล้อ-FS696
*สั่งซื้อรถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่าย* 
เก้าอี้นั่งถ่าย-FS893L
*สั่งซื้อเก้าอี้นั่งถ่าย*      
เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้-FS894L
*สั่งซื้อเก้าอี้นั่งถ่าย*       
เก้าอี้นั่งถ่าย-FS896
*สั่งซื้อเก้าอี้นั่งถ่าย*       
เก้าอี้นั่งถ่าย-FS8992L
*สั่งซื้อเก้าอี้นั่งถ่าย*       
เก้าอี้นั่งถ่าย-FS8992
*สั่งซื้อเก้าอี้นั่งถ่าย*       
เก้าอี้อาบน้ำ-FS798L
*สั่งซื้อเก้าอี้นั่งถ่าย*       
เก้าอี้อาบน้ำ-FS796L
*สั่งซื้อเก้าอี้อาบน้ำ*       

 

 

 

 

 

เก้าอี้อาบน้ำ-FS792
*สั่งซื้อเก้าอี้อาบน้ำ*
เก้าอี้อาบน้ำมีล้อFS7962L
*สั่งซื้อเก้าอี้อาบน้ำ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า-FS110Aรถเข็นคนไข้ไฟฟ้า FS110A รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า-FS121รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า FS121
เมนูรถเข็นตามการใช้งาน
รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า
รถเข็นคนไข้
รถเข็นเดินทาง
รถเข็นคนไข้เอนนอน
รถเข็นนั่งถ่าย
เก้าอี้นั่งถ่าย
รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย
เก้าอี้อาบน้ำ
เบ็ดเตล็ด
 
 รถเข็นไฟฟ้า-FS127รถเข็นไฟ้ฟ้า-FS127  รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า-FS101Aรถเข็นคนไข้ไฟฟ้า FS101A
 รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า-FS122Lรถเข็นคนไข้ไฟ้ฟ้า  

 wheelchairs 

 รถเข็นผู้ป่วย

รถเข็นผู้ป่วย-FS809 รถเข็นผู้ป่วย-FS809 รถเข็นผู้ป่วย-FS809B 

6wheelchair-KY809B

 

เมนูรถเข็นตามการใช้งาน
รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า
รถเข็นคนไข้
รถเข็นเดินทาง
รถเข็นคนไข้เอนนอน
รถเข็นนั่งถ่าย
เก้าอี้นั่งถ่าย
รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย
เก้าอี้อาบน้ำ
เบ็ดเตล็ด
 
รถเข็นผู้ป่วย -FS903 รถเข็นผู้ป่วย -FS903 รถเข็นผู้ป่วย-FS864L รถเข็นผู้ป่วย-FS864L
รถเข็นผู่ป่วยFS870ABJ  รถเข็นผู่ป่วยFS870ABJ รถเข็นผู้ป่วย FS864LABJ  

รถเข็นคนไข้อัลลอยด์ FS864LABJ ,ALUMINUM WHEELCHAIR FS864LABJ

รถเข็นผู้ป่วยFS869 รถเข็นผู้ป่วยFS869 รถเข็นคนไข้KARMA S-ERGO125 วิลแชร์อัลลอยด์คาร์ม่า S-ERGO 125 เพื่อความคล่องตัว ถอดล้อได้ ง่ายต่อการทำกิจกรรม
รถเข็นคนไข้เดินทาง KY907LABJ 

รถเข็นคนไข้เดินทาง อลูมินั่มพับเก็บได้ ล้อเล็ก KY907LAB

รถเข็นคนไข้เดินทาง FS907LABH   รถเข็นอัลลอยด์ FS907LABH
รถเข็นผู้ป่วย FS879LAJ รถเข็นผู้ป่วย-FS879LAJ รถเข็นผู้ป่วย FS908L รถเข็นผู้ป่วย-FS908L
รถเข็นคนไข้ FS903 รถเข็นผู้ป่วย -FS903 วิลแชร์อัลลอยด์คาร์ม่า S-ERGO 106 รถเข็นคนไข้ KARMA S-ERGO106 

กลับสู่เมนูรถเข็นคนไข้เดินทาง FS864LABJแยกตามประเภท

 travell wheelchair

 

รถเข็นเดินทาง

รถเข็นเดินทาง-FS804LABJ รถเข็นเดินทาง-FS804LABJ รถเข็นผู้ป่วย-FS800LAJรถเข็นผู้ป่วย-FS800LAJ
เมนูรถเข็นตามการใช้งาน
รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า
รถเข็นคนไข้
รถเข็นเดินทาง
รถเข็นคนไข้เอนนอน
รถเข็นนั่งถ่าย
เก้าอี้นั่งถ่าย
รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย
เก้าอี้อาบน้ำ
เบ็ดเตล็ด
รถเข็นเดินทาง FS805LABJ รถเข็นเดินทาง FS805LABJ รถเข็นเดินทาง -KY863LAJ wheelchair-KY863LAJpage
รถเข็น คาร์ม่า S-ERGO LITE วิลแชร์อัลลอยด์คาร์ม่า S-ERGO LITE เพื่อการท่องเที่ยวน้ำหนักเบา  รถเข็นเดินทาง รถเข็นคนไข้-FS871LBJ

 กลับสู่เมนูรถเข็นคนไข้เดินทาง FS864LABJแยกตามประเภท

 รถเข็นเอนนอน

 

รถเข็นเอนนอน

รถเข็นเอนนอน-FS901 หนังเทียม ล้อแม็กรถเข็นเอนนอน-FS9901 หนังเทียม ล้อแม็ก รถเข็นเอนนอน-FS901 สก็อต ล้อแมกรถเข็นเอนนอน-FS9901 ลายสก๊อต ล้อแม็ก
เมนูรถเข็นตามการใช้งาน
รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า
รถเข็นคนไข้
รถเข็นเดินทาง
รถเข็นคนไข้เอนนอน
รถเข็นนั่งถ่าย
เก้าอี้นั่งถ่าย
รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย
เก้าอี้อาบน้ำ
เบ็ดเตล็ด
รถเข็นเอนนอน KY903GC wheelchair-KY903GC-new รถเข็นเอนนอน-FS901 สก็อต ซี่ลวดรถเข็นเอนนอน-FS9901 ลายสก๊อต ล้อซี่ลวด  
รถเข็นเอนนอน FS902GCB  FS902GCBnew รถเข็นเอนนอน FS902GC KY902GCnew  

กลับสู่เมนูรถเข็นคนไข้เดินทาง FS864LABJแยกตามประเภท

 

  รถเข็นนั่งถ่าย

 

รถเข็นนั่งถ่าย

รถเข็นคนไข้นั่งถ่ายFS609 รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่ายFS609 รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย FS693 รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย FS693-COMMODE WHEELCHAIR FS693
รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย FS691S รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย FS691S รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย FS695S  รถเข็นนั่งถ่ายFS695S
เก้าอี้นั่งถ่าย FS696  เก้าอี้นั่งถ่ายมีล้อ-FS696  

กลับสู่เมนูรถเข็นคนไข้เดินทาง FS864LABJแยกตามประเภท

 รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย

 

รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย

รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย
FS609GC รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย-FS609GC
รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย
FS609GCJ รถเข็นเอนนอนนั่งถ่าย-FS609GCJ
รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย
FS609GCB รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย FS609GCB- COMMODE WHEELCHAIR FS609GCB
 

 กลับสู่เมนูรถเข็นคนไข้เดินทาง FS864LABJแยกตามประเภท

 for-commode

 

เก้าอี้นั่งถ่าย

 

เก้าอี้นั่งถ่าย FS896 เก้าอี้นั่งถ่าย-FS896 เก้าอี้นั่งถ่าย 893L เก้าอี้นั่งถ่าย-FS893L
เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้ FS894L เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้-FS894L เก้าอี้นั่งถ่าย FS896 เก้าอี้นั่งถ่าย-FS896
เก้าอี้นั่งถ่าย FS8992L เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L เก้าอี้นั่งถ่าย FS8992 เก้าอี้นั่งถ่าย-FS8992

 กลับสู่เมนูรถเข็นคนไข้เดินทาง FS864LABJแยกตามประเภท

 เก้าอี้อาบน้ำ

 

เก้าอี้อาบน้ำ

เก้าอี้อาบน้ำ FS798L เก้าอี้อาบน้ำ-FS798L เก้าอี้อาบน้ำ FS796L เก้าอี้อาบน้ำ-FS796L
เก้าอี้อาบน้ำ FS792 เก้าอี้อาบน้ำ-FS792 เก้าอี้อาบน้ำ FS798LLQ 6BathBench-KY798LQ

 กลับสู่เมนูรถเข็นคนไข้เดินทาง FS864LABJแยกตามประเภท

 ส่วนเพิ่มสำหรับรถเข็น

ส่วนเพิ่มสำหรับรถเข็นผู้ป่วย

 

หน้าโต๊ะทานข้าวสำหรับรถเข็น 

หน้าโต๊ะทานข้าว สำหรับรถเข็น หลายรุ่น
หน้าโต๊ะทานข้าว สำหรับรถเข็น หลายรุ่น
 

กลับสู่เมนูรถเข็นคนไข้เดินทาง FS864LABJแยกตามประเภท

 

รถเข็นคนไข้อย่างย่อ

รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า FS121 รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า FS121.

รถเข็นชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ารถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า FS121

 • รถเข็นคนไข้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
 • โครงเหล็กพ่นสีผุ่น
 • รับน้ำหนักได้ 125 กก.

รายละเอียด รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า KY122L เพิ่มเติมคำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้รถเข็นคนไข้ ติดต่อสอบถามรถเข็นคนป่วยกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า FS110A

รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า FS110A

 

รถเข็นชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ารถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า FS110A

 • รถเข็นคนไข้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
 • โครงเหล็กพ่นสีผุ่น
 • รับน้ำหนักได้ 110 กก.
รายละเอียด รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า KY122L เพิ่มเติมคำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้รถเข็นคนไข้ ติดต่อสอบถามรถเข็นคนป่วยกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

 รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า FS101A

รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า FS101A

 รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า KY122L

 รถเข็นคนไข้ชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า KY122L -Electric Wheelchair KY122L

รถเข็นชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า KY122L 

 • รถเข็นคนไข้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
 • สามารถพับพนักพิงเอนลงได้
 • โครงผลิตจากอลูมินั่ม (ALUMINUM FRAME)
รายละเอียด รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า KY122L เพิ่มเติมคำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้รถเข็นคนไข้ ติดต่อสอบถามรถเข็นคนป่วยกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

รถเข็นเหล็ก ชุบโครเมี่ยม FS809

รถเข็นผู้ป่วย-FS809-รุ่นหนังเทียม

รถเข็นเหล็กชุบโครเมี่ยม FS809 CHROMED STEEL WHEELCHAIR FS809

 • รถเข็นคนป่วย โครงเหล็กชุปโครเมี่ยม (CHROMED STEEL FRAME)
 • ที่วางแขนพับไม่ได้ (FIXED ARMREST)
 • ที่วางเท้ายกขึ้นไม่ได้ (FIXED FOOTREST)
รายละเอียด รถเข็นเหล็กชุบโครเมี่ยม FS809 เพิ่มเติมคำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้รถเข็นคนไข้ ติดต่อสอบถามรถเข็นคนป่วยกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

รถเข็นเหล็ก ชุบโครเมี่ยม FS809B

รถเข็นผู้ป่วยFS809B

รถเข็นคนไข้เหล็กชุบโครเมื่ยม ล้อแม็ก KY809B 

 • รถเข็นคนป่วย โครงเหล็กชุปโครเมี่ยม (CHROMED STEEL FRAME)
 • ที่วางแขนพับไม่ได้ (FIXED ARMREST)
 • ที่วางเท้ายกขึ้นไม่ได้ (FIXED FOOTREST)
 • รถเข็นคนไข้ล้อแม๊ก

รายละเอียด รถเข็นคนไข้เหล็กชุบโครเมื่ยมล้อแม็ก KY809B เพิ่มเติม
คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้รถเข็นคนไข้ ติดต่อสอบถามรถเข็นคนป่วยกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

 รถเข็นคนไข้ อลูมินัมอัลลอยด์ FS864L

รถเข็นผู้ป่วย-FS864L

 
รถเข็นคนไข้อลูมินั่ม FS864L ALUMINUM WHEELCHAIR FS864L

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้รถเข็นคนไข้ ติดต่อสอบถามรถเข็นคนป่วยกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

 รถเข็นคนไข้ FS903

FOSUN--FS903

รถเข็นคนไข้ FS903

 วิลแชร์อัลลอยด์คาร์ม่า S-ERGO 106

รถเข็นคนไข้ KARMA S-ERGO106

วิลแชร์อัลลอยด์คาร์ม่า S-ERGO 106
เพื่อความผ่อนคลาย ปรับเอนได้เพื่อการพักผ่อน
 • นั่งสบายพร้อมพนักงานพิงหลัง ปรับได้ 3 ระดับ น้ำหนักเบา 115 กิโลกรัม
 • น้ำหนักเบา 115 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการเดินทาง

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

 

 รถเข็นคนไข้เดินทาง KY870ABJ

รถเข็นคนไข้เดินทางKY870ABJ

รถเข็นคนไข้เดินทาง KY870ABJ Transport Wheelchair KY870ABJ
 • รถเข็นคนป่วย โครงเหล็กชุปโครเมี่ยม (CHROMED STEEL FRAME)
 • พนักพิงพับลงได้ (DROP BACK HANDLE)
 • น้าหนักเบาเหมาะสำหรับการเดินทาง ประมาณ 17 กิโลกรัม

รายละเอียด รถเข็นคนไข้เดินทาง KY870ABJ เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

รถเข็นคนไข้อัลลอยด์ FS864LABJ

รถเข็นคนไข้เดินทาง FS864LABJ

รถเข็นคนไข้อัลลอยด์ FS864LABJ ALUMINUM WHEELCHAIR FS864LABJ
 • รถเข็นคนไข้โครงอลูมิเนี่ยม (ALUMINIUM FRAME)
 • พนักพิงพักเก็บลงได้ (DROP BACK HANDLE)
 • น้าหนักเบาเหมาะสำหรับการเดินทาง ประมาณ 13.4 กิโลกรัม

รายละเอียด รถเข็นสำหรับเด็ก KY863LAJ-20เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้รถเข็นคนไข้ ติดต่อสอบถามรถเข็นคนป่วยกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

 รถเข็นคนไข้อลูมินัมอัลลอยด์ FS864Lรถเข็นผู้ป่วย-FS864L

รถเข็นคนไข้อลูมินั่ม FS864L ALUMINUM WHEELCHAIR FS864L
 วิลแชร์อัลลอยด์คาร์ม่า S-ERGO 106

รถเข็นคนไข้ KARMA S-ERGO106

วิลแชร์อัลลอยด์คาร์ม่า S-ERGO 106
เพื่อความผ่อนคลาย ปรับเอนได้เพื่อการพักผ่อน
 • นั่งสบายพร้อมพนักงานพิงหลัง ปรับได้ 3 ระดับ น้ำหนักเบา 115 กิโลกรัม
 • น้ำหนักเบา 115 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการเดินทาง

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

 รถเข็นคนไข้เดินทาง KY870ABJ

รถเข็นคนไข้เดินทางKY870ABJ

 
รถเข็นคนไข้เดินทาง KY870ABJ Transport Wheelchair KY870ABJ
 • รถเข็นคนป่วย โครงเหล็กชุปโครเมี่ยม (CHROMED STEEL FRAME)
 • พนักพิงพับลงได้ (DROP BACK HANDLE)
 • น้าหนักเบาเหมาะสำหรับการเดินทาง ประมาณ 17 กิโลกรัม

รายละเอียด รถเข็นคนไข้เดินทาง KY870ABJ เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

รถเข็นเดินทาง KY870LBJ Transport Wheelchair KY870LBJ
 • โครงสร้างทำจากอลูมินั่ม (ALUMINUM CHAIR FRAME)
 • น้ำหนักเบา ประมาณ15 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการเดินทาง

รายละเอียด รถเข็นเดินทาง KY870LBJ เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

รถเข็นคนไข้อัลลอยด์ FS864LABJ ALUMINUM WHEELCHAIR FS864LABJ
 • รถเข็นคนไข้โครงอลูมิเนี่ยม (ALUMINIUM FRAME)
 • พนักพิงพักเก็บลงได้ (DROP BACK HANDLE)
 • น้าหนักเบาเหมาะสำหรับการเดินทาง ประมาณ 13.4 กิโลกรัม

รายละเอียด รถเข็นสำหรับเด็ก KY863LAJ-20เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

 

 
รถเข็นคนไข้ KARMA S-ERGO125 WHEELCHAIR KARMA S-ERGO125
 • รถเข็นคนไข้ ถอดล้อได้
 • พนักพับไปด้านหลังได้
 • น้ำหนัก 14.5 kg.
 • รับนน.ได้115kg.

รายละเอียดเพิ่มเติมรถเข็นคนไข้อัลลอยด์ KARMA S-ERGO 125

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

 รถเข็นคนไข้พกพา สำหรับเดินทาง FS804LABJ

รถเข็นเดินทาง-FS804LABJ

รถเข็นคนไข้เดิน FS804LABJ Portable Travelling Wheelchair FS804LABJ
 • โครงสร้างทำจากอลูมินั่ม (ALUMINUM CHAIR FRAME)
 • น้ำหนักเบา)ประมาณ 6 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการเดินทาง
 • พนักหลังพับลงเก็บได้ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
 • ที่วางเท้าพับได้
 • ล้อเล็ก

รายละเอียด รถเข็นคนไข้เดินทาง KY907LABJ เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

 รถเข็นคนไข้เดินทาง อลูมินั่มพับเก็บได้ ล้อเล็ก KY907LABJ

รถเข็นเดินทางอลูมินั่มพับเก็บได้ ล้อเล็ก KY907LABJ

รถเข็นคนไข้เดินทาง KY907LABJ Transport Wheelchair KY907LABJ
 • โครงสร้างทำจากอลูมินั่ม (ALUMINUM CHAIR FRAME)
 • น้ำหนักเบา ประมาณ15 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการเดินทาง
 • พนักหลังพับลงเก็บได้ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

รายละเอียด รถเข็นคนไข้เดินทาง KY907LABJ เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

 รถเข็นคนไข้เดินทาง รถเข็นเดินทาง KY863LAJ

 รถเข็นพกพาสำหรับเดินทาง KY863LAJ Portable Traveling Wheelchair KY863LAJ

 • โครงสร้างทำจากอลูมินั่ม (ALUMINUM CHAIR FRAME)
 • น้าหนักเบาประมาณ 8.5 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการเดินทาง
 • พนักพับเก็บได้ (FOLDABLE BACK)
 • ล้อหลังใหญ่ 18 นิ้ว ออกแบบให้คนไข้สามารถเข็นตนเองได้

รายละเอียดรถเข็นคนไข้เดินทางKY863LAJเพิ่มเติม

 
 
 

 

 

 

 

 

 
รถเข็นเดินทาง KY870LBJ Transport Wheelchair KY870LBJ
 • โครงสร้างทำจากอลูมินั่ม (ALUMINUM CHAIR FRAME)
 • น้ำหนักเบา ประมาณ15 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการเดินทาง

รายละเอียด รถเข็นเดินทาง KY870LBJ เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

wheelchair-karmaergo125

 
รถเข็นคนไข้ KARMA S-ERGO125 WHEELCHAIR KARMA S-ERGO125
 • รถเข็นคนไข้ ถอดล้อได้
 • พนักพับไปด้านหลังได้
 • น้ำหนัก 14.5 kg.
 • รับนน.ได้115kg.

รายละเอียดเพิ่มเติมรถเข็นคนไข้อัลลอยด์ KARMA S-ERGO 125

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

รถเข็นคนไข้เดิน FS804LABJ Portable Travelling Wheelchair FS804LABJ
 • โครงสร้างทำจากอลูมินั่ม (ALUMINUM CHAIR FRAME)
 • น้ำหนักเบา)ประมาณ 6 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการเดินทาง
 • พนักหลังพับลงเก็บได้ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
 • ที่วางเท้าพับได้
 • ล้อเล็ก

รายละเอียด รถเข็นคนไข้เดินทาง KY907LABJ เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

รถเข็นคนไข้เดินทาง KY907LABJ Transport Wheelchair KY907LABJ
 • โครงสร้างทำจากอลูมินั่ม (ALUMINUM CHAIR FRAME)
 • น้ำหนักเบา ประมาณ15 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการเดินทาง
 • พนักหลังพับลงเก็บได้ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

รายละเอียด รถเข็นคนไข้เดินทาง KY907LABJ เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

รถเข็นเดินทาง KY863LAJ

รถเข็นพกพาสำหรับเดินทาง KY863LAJ Portable Traveling Wheelchair KY863LAJ
 • โครงสร้างทำจากอลูมินั่ม (ALUMINUM CHAIR FRAME)
 • น้าหนักเบาประมาณ 8.5 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการเดินทาง
 • พนักพับเก็บได้ (FOLDABLE BACK)
 • ล้อหลังใหญ่ 18 นิ้ว ออกแบบให้คนไข้สามารถเข็นตนเองได้

รายละเอียดรถเข็นคนไข้เดินทางKY863LAJเพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

 

รถเข็นพกพาสำหรับเดินทาง KY863LABJ-12″ Portable Traveling Wheelchair KY863LABJ-12″
 • โครงสร้างทำจากอลูมินั่ม (ALUMINUM CHAIR FRAME)
 • น้าหนักเบาประมาณ 12 กิโลกรัม เหมาะสำหรับการเดินทาง
 • พนักพับเก็บได้ (FOLDABLE BACK)

รายละเอียดรถเข็นพกพาสำหรับเดินทาง KY863LABJ-12 เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

รถเข็นคนไข้เดินทาง S-ERGO LITE Portable Traveling Wheelchair S-ERGO LITE

รถเข็นเพื่อการท่องเที่ยว KARMA
พนักพับเก็บได้
น้ำหนักเบา 8.3 kg.
รับน้ำหนักได้ 100 kg.

รายละเอียดรถเข็นคนไข้เดินทาง S-ERGI LITE เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

รถเข็นคนไข้เอนนอน

รถเข็นคนไข้เอนนอน KY902GC STEEL MANUAL WHEELCHAIR KY902GC
 • โครงเหล็กพ่นสี (POWDER COATED STEEL FRAME)
 • พนักพิงปรับเอนได้ (RECLINING HIGH BACK) ตามรูป

รายละเอียด รถเข็นคนไข้เอนนอน KY902GC เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

รถเข็นคนไข้ KY903GC

รถเข็นคนไข้เอนนอน KY903GC STEEL MANUAL WHEELCHAIR KY903GC
 • ผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม ( CHROMED STEEL FRAME)
 • พนักพิงปรับเอนได้ (RECLINING HIGH BACK)

รายละเอียด รถเข็นคนไข้เอนนอน KY903GC เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

 

รถเข็นคนไข้เอนนอน KY903GCB

รถเข็นผู้ป่วยเอนนอน KY903GCCB

รถเข็นคนไข้เอนนอน KY903GCB
 • รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย
 • พนักปรับเอนนอนได้
 • เท้าแขนยกขึ้นได้สะดวก ล้อแม็ก

รายละเอียด รถเข็นคนไข้เอนนอน KY903GC เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย-COMMODE WHEELCHAIR

รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย FS609 COMMODE WHEELCHAIR FS609
 • ใช้เป็นรถเข็นนั่งถ่ายได้
 • ใช้เป็นรถเข็นคนไข้ได้เมื่อนำเบาะมาวาง
 • โครงทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม

รายละเอียดคนไข้นั่งถ่าย FS609 เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย

 

รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย FS609GC COMMODE WHEELCHAIR FS609GC
 • ผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม
 • ล้อยางตัน
 • พนักปรับเอนลงได้
 • มีเบรคมือที่ด้ามจับ
 • ที่ท้าวแขนยกขึ้นได้ สะดวกต่อการย้ายผู้ป่วย

รายละเอียดรถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย FS609GC เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย FS693 COMMODE WHEELCHAIR FS693
 • เก้าอี้นั่งถ่ายพร้อมถังพลาสติก
 • มีล้อ สามารถล้อคล้อได้

รายละเอียด รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย FS693 เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย FS691S COMMODE WHEELCHAIR FS691S
 • เก้าอี้นั่งถ่ายพร้อมถังพลาสติก
 • มีล้อ สามารถล้อคล้อได้
 • โครงแสตนเลส

รายละเอียด รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย FS691S เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้ เก้าอี้นั่งถ่ายมีล้อ

เก้าอี้นั่งถ่าย-COMMODE CHAIR

 

เก้าอี้นั่งถ่าย พับได้ มีล้อ FS696
 • เก้าอี้นั่งถ่าย
 • พับเก็บได้
 • ปรับความสูงได้
 • มีล้อ
 • ใช้นั่งถ่าย และ ใช้เป็นเก้าอี้อาบน้ำได้

รายละเอียด เก้าอี้อาบน้ำ KY798LQ เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้

 

เก้าอี้นั่งถ่าย FS896 COMMODE CHAIR FS896
 • เก้าอี้นั่งถ่ายพร้อมถังพลาสติก

รายละเอียด เก้าอี้นั่งถ่าย FS896 เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้

เก้าอี้อาบน้ำ-BATHBENC

เก้าอี้อาบน้ำ KY798LQ SHOWER CHAIR KY798LQ
 • ใข้เป็นเก้าอี้นั่งอาบน้ำ

รายละเอียด เก้าอี้อาบน้ำ KY798LQ เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-เก้าอี้อาบน้ำ

ที่นั่งถ่าย-COMMODE

ที่นั่งถ่าย KY898 – COMMODE KY898
 • เก้าอี้นั่งถ่ายที่นั่งถ่ายพลาสติก
 • สามารถพับเก็บได้ เหลือขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับพกพาเดินทาง ดังรุ

ที่นั่งถ่าย พับได้ KY898

รายละเอียดที่นั่งถ่าย KY898 - COMMODE KY898 เพิ่มเติม

คำเตือนหน้า-เก้าอี้นั่งถ่าย

ที่นั่งถ่ายแบบ3ขา สแตนนเลสพับไดY898
 • เก้าอี้นั่งถ่ายที่นั่งถ่ายพลาสติก
 • สามารถพับเก็บได้ เหลือขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับพกพา

เก้าอี้นั่งถ่่ายพับเก็บได้วีดีโอแสดงรายละเอียดสินค้า

คำเตือนหน้า-เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้

 wheelchairtable

 หน้าโต๊ะทานข้าว สำหรับรถเข็น หลายรุ่น

หน้าโต๊ะทานข้าว สำหรับรถเข็น หลายรุ่น

 

ประกอบและถอดเก็บง่าย
ส่วนประกอบ ถาด1ชิ้น และ ข้อเกาะ 2 ชิ้น
วิธีใช้

1 นำข้อเกาะ ติดกับแขนของที่วางแขน ข้างละชิ้น หมุนให้กระชับ
2
วางถาดให้ที่เสียบถาด เสียบเข้ากับข้อเกาะพอดี

ตามวีดีโอ

หน้าโต๊ะทานข้าว สำหรับรถเข็น หลายรุ่น

คำเตือนหน้า-รถเข็นคนไข้
รถเข็นรายการใหม่
รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า-FS121รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า-FS110Aรถเข็นผู้ป่วย-FS809รถเข็นเดินทาง-FS804LABJรถเข็นอัลลอยด์ FS907LABHรถเข็นผู้ป่วย -FS903รถเข็นผู้ป่วย-FS864Lรถเข็นคนไข้เอนนอน-FS901-หนังเทียม-ล้อแม็กรถเข็นคนไข้เอนนอน-FS901-สก็อตล้อแมก รถเข็นคนไข้เอนนอน-FS901-สก็อตซี่ลวดรถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่าย-FS609
 
 
เตียงผู้ป่วย เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า
ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ
เสาน้ำเกลือ เสาแขวนน้ำเกลือ
โต๊ะคร่อมเตียง
รถเข็นผู้ป่วย รถเข็นเดินทาง รถเข็นผู้สูงอายุ
ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์
เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน
 
 
อุปกรณ์พยุงร่างกาย , ELASTIC-SUPPORTอาหารเสริม วิตตามินเก้าอี้นั่งถ่ายมีล้อ-FS693รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่าย-FS609รถเข็นคนไข้เอนนอนนั่งถ่าย-FS609GCเก้าอี้นั่งถ่ายมีล้อ-FS696เครื่องสำอางค์
สมุนไพร
 

 

 

เนือหาในหน้ารถเข็นคนป่วย

 •  รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า – รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า
 • รถเข็นคนไข้ : รถเข็นเหล็กชุบโครเมี่ยม ,รถเข็นคนไข้เดินทาง รถเข็นอลูมินั่มอัลลอยด รถเข็นเดินทางพับได้ ,รถเข็นKARMA
 • รถเข็นคนป่วยเอนนอน รถเข็นคนไข้เอนนอน
 • รถเข็นคนป่วยเอนนอนนั่งถ่าย
 • รถเข็นนั่งถ่าย รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่าย, เก้าอี้นั่งถ่ายมีล้อ, ที่นั่งถ่ายพับได้
 • เก้าอี้อาบน้ำ
 • ส่วนเสริม : หน้าโต๊ะทานข้าว สำหรับรถเข็น

บทความใหม่
” ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต่างของความแก่ “ติดตามPOST

” รถเข็นเดินทางเพื่อพาผู้ป่วย ผู้สูงวัย เดินทาง “

 

รถเข็นผู้สูงอายุที่เหมาะสำหรับเป็นรถเข็นเดินทาง

รถเข็นเดินทางพับได้ FS804LABJ KARMA S-ERGO LITE รถเข็นผู้สูงวัยสำหรับเดินทาง รถเข็นคนไข้เดินทาง