เครื่องวัดการเต้นของชีพจรและออกซิเจนในเลือด

เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้ว MD300C

คุณสมบัติเครื่องวัดอัตราการเต้นของชีพจรและปริมาณออกซิเจนในเลือดMD300C

  • สเปคเครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้ว MD300C

 

  • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Leave a Reply