เครื่องวัดการเต้นของชีพจรและออกซิเจนในเลือด

 

เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้ว

คุณลักษณะเครื่องวัดอัตราการเต้นของชีพจรและปริมาณออกซิเจนในเลือด MD300C15D

  • สเปคเครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้ว MD300C15D
  • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

Leave a Reply