พาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นผู้สูงวัยเที่ยว-ทำบุญ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้สูงอายุทำบุญ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารการพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยววันหยุด-วัดพระพุทธบาทสระบุรี

สงกรานต์ที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสไปทำบุญที่วัดพระพุทธบาทฯ บรรยากาศที่ร่มรื่น การเดินทางที่สะดวก เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ในปีหนึ่งๆ จะมีประชาชนเป็นจำนวนมากจากทุกสารทิศ มานมัสการรอยพระพุทธบาท

ประวัติวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม เป็นอารามหลวงที่พระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงและเสด็จไปนมัสการตลอดมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์

ปูชนียสถานที่สำคัญคือ ” รอยพระพุทธบาทที่ ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี รอยพระพุทธบาทมีความกว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว พระเจ้าทรงธรรม ทรงเห็นว่าเป็น รอยพระพุทธบาทตามลักษณะ 108 ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปชั่วคราว ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาได้มีการสร้าง ต่อเติมกันอีกหลายสมัย 

มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท
การพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยววันหยุด-วัดพระพุทธบาทสระบุรี

การพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยววันหยุด-วัดพระพุทธบาทสระบุรี

ข้าพเจ้าประทับใจมากที่ได้เห็นทางเดินข้างบันไดซึ่งทำเป็นที่ลาด อำนวยความสะดวกต่อการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาท

มีทางราดข้างบันไดให้เข็นรถเข็นผู้สูงอายุตลอดทางถึงวิหาร

การพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยววันหยุด-วัดพระพุทธบาทสระบุรี การพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยววันหยุด-วัดพระพุทธบาทสระบุรี

การเดินทาง วัดพระพุทธบาทฯตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขน อำเภอพุทธบาท จังหวัดสระบุรี การเดินทางเริ่มต้นจากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ผ่านอำเภอวังน้อย อำเภอหนองแค ตำบลหินกอง ถึงสี่แยกสะพานต่างระดับสระบุรี ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ ตรงไปก็จะถึงตัวเมือง จากนั้นตรงไปเส้น ลพบุรี เพชบูรณ์ถึงแยก พุแค เลี้ยวซ้าย ตรงไป สักพัก ทางเข้าวัดพระพุทธบาทอยู่ด้านซ้ายมือ

การพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยววันหยุด-วัดพระพุทธบาทสระบุรี

การพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยววันหยุด-วัดพระพุทธบาทสระบุรี ประตูทางเข้าวัดริมถนนเห็นชัดเจน

 

   สถานที่เที่ยวใกล้เคียงที่สามารถพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นผู้สูงอายุแวะเที่ยวได้มีหลายแห่ง แต่ขอแนะนำเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ สามารถจัดโปรแกรมเที่ยว 2 แห่งได้แบบ one day trip

รถเข็นเดินทาง
น้ำหนักเบา
พับเก็บได้
รถเข็นเดินทางพับได้ FS800L
รถเข็นเดินทางพับได้ FS800L
วิลแชร์อัลลอยด์คาร์ม่า S-ERGO LITE เพื่อการท่องเที่ยวน้ำหนักเบา
วิลแชร์อัลลอยด์คาร์ม่า S-ERGO LITE
รถเข็นผู้ป่วยเดินทาง FS804LAB
รถเข็นคนไข้เดินทาง FS804LAB

Leave a Reply