รถเข็นผู้สูงอายุอีกทางเลือกของการบริจาค

posted in: topic | 0

       donate-wheelchair

  คนไทยมีนิสัยชอบทำบุญ ไม่ว่าจะเนื่องในโอกาสใด ทั้ง วันเกิด วันแต่งงาน วันสำคัญทางศาสนา ตลอดจนถึงวันตาามประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน

 

บริจาครถเข็นวันตรุษจีน

         -การบริจาครถเข็นตามสถานพยาบาล เพื่อคนไข้ที่สูงวัย และคนไข้ทั่วไปที่มาโรงพยาบาลจะได้ใช้

          -การทำบุญกับผู้สูงอายุ ตามบ้านพักคนชราก็เป็นอีกหนึ่งของการทำบุญที่นิยมกัน โดยชวนเพื่อนๆ ญาติ จัดกิจกรรมบันเทิงให้ผู้สูงอายุ นำสิ่งของอาหารไปบริจาค

บริจาคไม้เท้าที่สถานพักพื้นคนชรา บริจาคไม้เท้าที่สถานพักพื้นคนชรา บริจาคไม้เท้าที่สถานพักพื้นคนชราบริจาคไม้เท้าที่สถานพักพื้นคนชรากิจกรรมเลี้ยงอาหารคนชราพร้อมบริจาคไม้เท้ากิจกรรมเลี้ยงอาหารคนชราพร้อมบริจาคไม้เท้า

  สิ่งที่นำไปบริจาค นอกจากอาหารขบเคี้ยว ยาสามัญประจำบ้าน ผ้าห่ม แล้ว รถเข็นผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจาก

  • ผู้สูงอายุมักเดินไม่ค่อยสะดวก บางท่านเดินไกลไม่ได้ 
    -รถเข็นผู้สูงวัย ทำให้การเคลื่อนย้ายผู้สูงวัยทำได้สะดวกขึ้น เข่น พาท่านนั่งเที่ยว หรือ พาไปพบแพทย์
  • ปัจจุบัน ราคารถเข็นผู้สูงวัย ไม่สูง เช่นรุ่น FS809 ราคา 2900 บาท 
  • อายุการใช้งานนาน สามารถเก็บไว้ได้ ถ้ายังไม่ได้ใช้ ต่างจากยาและอาหาร
  • สามารถเลือกรุ่นที่ทนทาน การใช้งานง่าย  รับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัม เช่น รุ่น FS809

ท่านที่สนในจะนำรถเข็นผู้สูงวัยไปบริจาค สามารถสอบถามรายละเอียด รุ่น และราคาลดพิเศษ สำหรับนำไปบริจาค ได้ที่ บ.เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จก. 

ติตต่อบ.เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จก.

 

 

รถเข็นที่แนะนำสำหรับการบริจาค

รถเข็นผู้ป่วยFS809รถเข็นผู้ป่วย-FS809-พร้อมเสาน้ำเกลือรถเข็นผู้ป่วย-FS809-รุ่นพร้อมเบรคมือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gertexhealthshop

Leave a Reply

Logged in as gertex thailand. Log out?

You may use these HTML tags and attributes:

<a href=”” title=””> <abbr title=””> <acronym title=””> <b> <blockquote cite=””> <cite> <code> <del datetime=””> <em> <i> <q cite=””> <s> <strike> <strong>

DBDverify

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

Leave a Reply