พาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยเที่ยวชมชมพูพันธ์ทิพย์

พาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยเที่ยวชมชมพูพันธ์ทิพย์ ที่เที่ยวเหมาะสำหรับพาผู้สูงวัยและผู้ป่วยเที่ยว เพิ่มเติม

พาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยเที่ยวชมชมพูพันธ์ทิพย์

พาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยเที่ยวชมชมพูพันธ์ทิพย์

 

พาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยเที่ยวชมชมพูพันธ์ทิพย์

  พาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยเที่ยวชมชมพูพันธ์ทิพย์#wheelchairplace

พาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยเที่ยวชมชมพูพันธ์ทิพย์

           สำหรับการพาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยเที่ยว ชม ดอกชมพูพันธ์ทิพย์ ที่กำแพงแสนนี้ เหมาะสำหรับผู้อยู่ในเขตกรุงเทพและรอบๆที่เดินทางสะดวก ไม่ไกลนัก เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา ดอกชมพูพันธ์ทิพย์ บานปีละ 1-3 หน ระยะเวลาบานไม่เกิน 7 วัน  ดังนั้นถ้าจะให้ได้เห็นดอกไม้บาน งามเต็มที่ ต้องคอยตามข่าว และไปให้ตรงระยะเวลา 

            สถานที่สำหรับการพาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยเที่ยว ชมดอกชมพูพันธ์ทิพย์ อยู่ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ใกล้โรงเรียสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน เดินทางสะดวก ถนนจากกทม.สู่มหาวิทยาลัยดี ที่จอดรถอยู่ใกล้ๆ บริเวณที่ให้ชมมีที่กั้นเป็นทางเดินรถไม่สามารถเข้าไปได้ ระหว่างทางมีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์เรียงรายเป็นแถว ออกดอกสีชมพูเต็มไปหมด การเช็นรถเข็นผู้ป่วยเดินชมดอกไม้สองข้างทางเพลิดเพลินยิ่งนัก 

                สำหรับเวลาที่เหมาะสมในการพาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยไปชม ต้องโทรไปถามเป็นระยะในช่วงเดือนธันวามคมและกุมภาพันธ์ หรือตามข่าวจากสื่อต่างๆ

พาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยเที่ยวชมชมพูพันธ์ทิพย์ หนึ่งในสถานที่เที่ยวสำหรับผู้ใช้รถเข็นเดินทาง
พาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยเที่ยวชมชมพูพันธ์ทิพย์ สองข้างท่างเรียงรายด้วยชมพูพันธ์ทิพย์
พาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยเที่ยวชมชมพูพันธ์ทิพย์ ดอกชมพูพันธ์ทิพย์เต็มต้น
พาผู้ป่วยนั่งรถเข็นผู้ป่วยเที่ยวชมชมพูพันธ์ทิพย์ สองข้างท่างเรียงรายด้วยชมพูพันธ์ทิพย์

 

 

 

รถเข็นเดินทางFS804LABJ
รถเข็นคนไข้เดินทางFS804LABJ

 

 

รถเข็นคนไข้-FS805LABJ,รถเข็นเดินทางFS805LABJ
รถเข็นคนไข้-FS805LABJ

 

รถเข็นเดินทาง Karmas Ergo Lite

 

Comments are closed.