พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ ได้จำลองสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทางศาสนา ทั่วประเทศ มาไว้ที่เมืองโบราณ เพิ่มเติม

 

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ

 

 พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณtourwheelchairAncientcity

 

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ

” เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ”

เมืองโบราณตั้งอยู่ในเขตุตำบลบางปูใหม่บนพื้นที่ 800 ไร่ ภายในเมืองโบราณประกอบด้วย

-โบราณสถาน วัดโบราณที่รื้อถอนมาปลูกสร้าง

-วัดและโบราณสถานที่สร้างขึ้นใหม่โดยสำรวจรางวัด จำลองขนาดเท่าหรือเล็กกว่าโบราณสถานเดิม บางแห่งสร้างจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

-ใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดย นายเล็ก วิริยะพันธ์

เนื่องจากเมืองโบราณ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ใกล้กรุงเทพมหานครมาก การเดินทางสะดวก กรณีใช้รถส่วนตัว สามารถใช้เส้นทางด่วน  ลงสุดทางที่่สำโรง-สมุุทรปราการ  ไปตามถนนสุขุมวิทย์สายเก่า เส้นทางที่จะไปบางปู ประมาณ กม.33  จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหว้ดรอบๆ หรือนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่มีแผนพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกรุงเทพฯ

การพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชมจุดต่างๆของเมืองโบราณ สามารถใช้รถรางของทางเมืองโบราณ เที่ยวตามจุดต่างๆ โดยรถจะแวะรับตามจุดต่างๆ  ใช้เวลารอไม่นานประมาณ 15 นาทีในแต่ละจุด สำหรับค่าโดยสารรถรางรวมอยู่ในค่าตั๋วแรกเข้าแล้ว (ค่าตั๋วเข้าเมืองโบราณ ณ.ปัจจุบัน 350 บาท ราคานี้รวมถึงการเข้าชมสถานที่ต่างๆ รถราง เรือ จักรยานขี่เที่ยวชมในเมืองโบราณ)

 

             นอกจากโดยสารโดยรถรางแล้ว ยังสามารถขับรถเข้าไปเองได้ แต่ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม หรือเช่ารถกอล์ฟขับเข้าไปได้ แต่รถกล์ฟไม่สะดวกต่อการบรรทุกรถเข็นเดินทาง จึงไม่แนะนำในกรณีนี้

 

            กรณีนั่งรถรางของเมืองโบราณ แนะนำให้นั่งให้ครบรอบ ฟังมัคคุเทศน์ประจำรถรางบรรยายก่อน เพื่อจะได้ตัดสินใจเที่ยวชมเฉพาะจุดที่สนใจ

 

               ภายในเมืองโบราณจะแบ่งเป็นภาคต่างๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง สำหรับจุดที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวแวะชม มีหลายจุด เช่น พระที่นั่งศรีสรรเพชร พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระที่นั่งศรีสรรเพชร
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

 

             ตลาดน้ำเมืองโบราณ

ตลาดน้ำเมืองโบราณ มีอาหารจำหน่าย เหมาะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวและรับประทานอาหาร มีอาหารหลากหลาย ทั้งอาหารตามสั่ง ก๋วยเตียว ผลไม้ ขนมหวานไทยๆ น้ำผลไม้

-หลังจากชมสถานที่ต่างๆ แล้ว สามารถพักผ่อนด้วยการลงเรือชมทิวทัศน์ริมน้ำ และเมืองโบราณยังได้จำลองเรือพระที่นั่งต่างๆไว้ในน้ำอีกด้วย     

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวเมืองโบราณ-ชมตลาดน้ำ
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวเมืองโบราณ-นั่งเรือชมวิว
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวเมืองโบราณ-นั่งเรือชมวิว
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวเมืองโบราณ-นั่งเรือชมวิว
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวเมืองโบราณ-นั่งเรือชมเรือพระที่นั่งจำลอง
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวเมืองโบราณ-นั่งเรือชมเรือพระที่นั่งจำลอง
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเที่ยวเมืองโบราณ-นั่งเรือชมวิว

            นอกจากนี้ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งในเมืองโบราณที่ยังไม่ได้กล่าวถึง นับว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะพาผู้ใหญ่ที่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชม  เช่น ประสาทพนมรุ้งจำลอง

                      

รถเข็นที่เหมาะกับการพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ

รถเข็นเดินทาง-FS804LABJ รถเข็นผู้ป่วย-FS800LAJ รถเข็นคนไข้-FS-907LABH

 

Leave a Reply