GERTEXHEALTHSHOP.com จำหน่ายเครื้องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด และสินค้าเพื่อสุขภาพรถเข็นคนป่วย เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดความดัน และอื่นๆ

ช่องทางติดต่อบ.เกอร์เท็คซ์เมดิคอลจำกัดคุยออนไลน์กับเจ้าหน้าที่เกอร์เท็คซ์เมดิคอลจำกัดค้นหาสินค้าของเกอร์เท็คซ์เมดิคอลสั่งสินค้า ลงทะเบียนและแบบสอบถาม

บริษัท เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จำกัดQR CODE ชองบริษัทเกอร์เท็คซ์เมดิคอล จก.

เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด สินค้าสุขภาพ

: เตียงคนป่วย รถเข็นคนไข้ เสาน้ำเกลือ โต๊ะคร่อมเตียง ที่นอนลม เครื่องผลิตออกซิเจน

เครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจเบาหวาน และสินค้าสุขภาพอื่นๆ

www.gertexhealthshop.comได้จดทะเบียน dbd register กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

บ. เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จก.
ในนามร้านขายยาเกอร์เท็คซ์เมดิคอล ได้รับการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพจากสภาเภสัชกรรม

จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด และสินค้าเพื่อสุขภาพ อาทิ รถเข็นคนป่วย เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม เครื่องผลิตออกซิเจน และอื่นๆอีกมากมาย

 


ใบประกาศเกียรติคุณการผ่านเกณฑ์ในกิจกรรมยกระดับ และสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รับประกาศเกียรติคุณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 26 มิถุนายน พศ.2558 ที่สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

บรืษัท เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จำกัด โทร 022828342 0840887176 จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องมือผ่าตัด และสินค้าเพื่อสุขภาพ

เกอร์เท็คซ์เมดิคอลจัดกิจกรรมคัดกรองโรค

ศูนย์ยาเกอร์เท็คซ์ ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

บริการคัดกรองความเสี่ยงโรค เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน

พร้อมให้ความรู้ด้านสุขภาพ

บรืษัท เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จำกัด โทร 022828342 0840887176 จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องมือผ่าตัด และสินค้าเพื่อสุขภาพ

สมนาความรู้ด้านยาคุมกำเนิด

12/07/2558 สมนาวิชาการ “เรื่องการวางแผนครอบครัว สำหรับร้านขายยาแผนปัจจุบัน ” โดยโครงการให้ความรู้การคุมกำเนิดผ่านร้านขายยา โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมให้คำปรึกษาด้านการคุมกำเนิดที่ร้าน และการเขียนบทความที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพในเว๊บไซด์

บรืษัท เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จำกัด โทร 022828342 0840887176 จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องมือผ่าตัด และสินค้าเพื่อสุขภาพ

บ.เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จก. ร่วมกับ บริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด

เสนอรายการ เครื่องเก่าแลกเครื่องใหม่ภายในวันที่ 31 สค.58

เงื่อนไขเพิ่มเติม

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด terumo สารตรวจน้ำตาลในเลือดเข็มเจาะเลือดterumo

 

บรืษัท เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จำกัด โทร 022828342 0840887176 จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องมือผ่าตัด และสินค้าเพื่อสุขภาพ

 

เครื่องตรวจเบาหวานเก่านำมาแลกเครื่องตรวจเบาหวาน ACCU-CHEK PERFORMA ฟรี

บ.เกอร์เท็คซ์เมดิคอล จก. ร่วมกับ บ.โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอรายการ เครื่องเก่าแลกเครื่องใหม่

ภายในวันที่ 31 สค..58 รายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 7-6-2558 ไปส่งรถเข็นถึงบ้าน นำไปให้เลือกถึงบ้าน

ลูกค้าพอใจมาก
2 บริการหลังขายเป็นสิ่งที่ บ.เกอร์เท็คซ์ให้ความสำคัญมาก

วีดีโอบริการหลังขาย ส่งซ่อม

ลูกค้าส่งซ่อมเครื่องตรวจเบาหวาน เทอร์รูโม เมื่อวันที่ 10-06-2558

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้า สั่งซื้อสินค้า หรือขอรับความรู้ ได้หลายช่องทาง

022828342 0840887176    gertexthailand@gmail.comสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สายด่วน 1166