เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L

เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L , commode chair FS893L

รายละเอียด เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L เก้าอี้นั่งถ่ายโครงอลูมินั่มอัลลอยด์ ใช้เป็นทั้งเก้าอี้คนไข้ และ เก้าอี้นั่งถ่าย รายละเอียด

เก้าอี้นั่งถ่าย FS893L – commode chair FS893L
เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L

   เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L#commodeFS893L

เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L

 • เก้าอี้นั่งถ่ายFS893Lพร้อมถังพลาสติกและเบาะนั่ง
 • ใช้เป็นทั้งเก้าอี้นั่ง และ เก้าอี้นั่งถ่ายเมื่อนำเบาะนั่งออก
 • ความกว้างของเก้าอี้นั่งถ่าย 44 ซม. ความหนาเก้าอี้ 56 ซม. ความสูงของเก้าอี้จากพนักบนถึงพื้น 94 ซม. 
  คุณสมบัติเก้าอี้อาบน้ำ คุณสมบัติเก้าอี้อาบน้ำ คุณสมบัติเก้าอี้อาบน้ำ

 

 

 • ความสูงที่นั่งจากพื้น 47 ซม. ความลึกของที่นั่ง 43 ซม. ความสูงพนักที่นั่ง 38 ซม.
  คุณสมบัติเก้าอี้อาบน้ำ คุณสมบัติเก้าอี้อาบน้ำ คุณสมบัติเก้าอี้อาบน้ำ

 

 

 • น้ำหนักเก้าอี้นั่งถ่าย 5.3 กิโลกรัม
 • คุณสมบัติอื่นๆของ เก้าอี้นั่งถ่าย FS893L ตามตารางเก้าอี้นั่งถ่ายFS893Lspect
 • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
 

Leave a Reply