เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L , commode chair FS893L

รายละเอียด เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L เก้าอี้นั่งถ่ายโครงอลูมินั่มอัลลอยด์ ใช้เป็นทั้งเก้าอี้คนไข้ และ เก้าอี้นั่งถ่าย

เก้าอี้นั่งถ่าย FS893L – commode chair FS893Lเก้าอี้นั่งถ่ายFS893L -spect

 

เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L , เก้าอี้คนไข้นั่งถ่าย
เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L โครงอลูมิเนี่ยม

เก้าอี้นั่งถ่ายและเก้าอี้คนไข้

 

   เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L#commodeFS893L

เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L

  • เก้าอี้นั่งถ่ายFS893Lเป็นเก้าอี้นั่งถ่ายโครงอลูมิเนียมพร้อมถังพลาสติค
  • ใช้เป็นเก้าอี้ผู้ป่วย และ เป็นที่นั่งถ่ายเมื่อนำเบาะนั่งออก
  • น้ำหนัก 5.3 กิโลกรัม 
  • รายละเอียดอื่นๆตามตาราง
  • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
 

Leave a Reply