เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

 เก้าอี้นั่งถ่าย FS8992L เก้าอี้นั่งถ่ายโครงอลูมิเนี่ยม รายละเอียด

ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่1395-2559 เก้าอี้นั่งถ่าย FS8992L

เก้าอี้นั่งถ่าย FS8992Lเก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

  เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992LcommodeFS8992L

คุณสมบัติของ เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

  • เก้าอี้นั่งถ่าย โครงอลูมิเนี่ยม
  • พร้อมถังพลาสติก
  • น้ำหนักของ เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L 7.60 กิโลกรัม
  • คุณสมบัติอื่นของ เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L ตามตาราง

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

รถเข็นคนป่วย,รถเข็นคนไข้,รถเข็นผู้ป่วย,

gertexmedical.com:รถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องวัดความดัน ฯลฯ

 

 

Leave a Reply