เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L  เก้าอี้นั่งถ่ายโครงอลูมิเนี่ยม รายละเอียด

ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่1395-2559 เก้าอี้นั่งถ่าย FS8992L

เก้าอี้นั่งถ่าย FS8992Lเก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

  เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992LcommodeFS8992L

คุณสมบัติของ เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L

 • เก้าอี้นั่งถ่าย โครงอลูมิเนี่ยม
 • พร้อมถังพลาสติก
 • น้ำหนักของ เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L 7.60 กิโลกรัม
 • ขนาดของเก้าอี้นั่งถ่าย กว้าง 48 ซม. หนา 60 ซม. สูง82 ซม.
  คุณสมบัติเก้าอี้อาบน้ำ คุณสมบัติเก้าอี้อาบน้ำ คุณสมบัติเก้าอี้อาบน้ำ
 • ที่นี่งสูงจากพื้น 45 ซม. ลึก 41 ซม.
  คุณสมบัติเก้าอี้อาบน้ำ คุณสมบัติเก้าอี้อาบน้ำ
 • พนักพิงสูง 40 ซม.
  คุณสมบัติเก้าอี้อาบน้ำ
 • คุณสมบัติอื่นของ เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L ตามตาราง

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

รถเข็นคนป่วย,รถเข็นคนไข้,รถเข็นผู้ป่วย,

gertexmedical.com:รถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องวัดความดัน ฯลฯ

 

 

Leave a Reply