เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX980D

เครื่องดูดเสมหะYX980D

เครื่องดูดเสมหะYX980D เครื่องซัคชั่นYX980D เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า เครื่องดูดของเหลวไฟฟ้า ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะได้ตั้งแต่0.02 MPa-0.09 MPa (แรงดูดสูงสุด) ขวดบรรจุของเหลว 4000มิลลิลิตร / ขวด จำนวน2ขวด อัตราการไหลสูงสุด ≥ 80 ลิตรต่อนาที เพิ่มเติมรายละเอียด 

เครื่องดูดเสมหะYX980D ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่1395-2559

เครื่องดูดเสมหะYX980D ( electronic suction YX980D)

เครื่องดูดเสมหะไฟฟ้าYX980D
Electric Suction Apparatus is a high vacuum large flow medical suction equipment .Which can accumulate demanded vacuum within several seconds .It is especially suitable for the suction when request for extracting plenty of body fluid rapidly .It is ideal for medical institutions with reliable control system and humanized structure.
   เครื่องดูดเสมหะYX980D#suctionYX980

คุณสมบัติของ เครื่องดูดเสมหะYX980D

  • ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะYX980Dได้สูงสุด 0.09 MPa
  • ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะYX980Dได้ตั้งแต่ 0.02 MPa-0.09 MPa (แรงดูดสูงสุด)
  • อัตราการไหลสูงสุด ≥ 80 ลิตรต่อนาที
  • ขวดบรรจุของเหลว 4000มิลลิลิตร / ขวด (2ขวด)
  • กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 280V
  • ไฟฟ้าที่ใช้ ˜ 220V ± 10% , 50Hz
  • น้ำหนักเครื่อง 25.5 กิโลกรัม
  • ขนาดเครื่อง 380x270x890 มม.
  • คำเตือนเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เครื่องดูดเสมหะรุ่นอื่น

คุณสมบัติของเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า YX980D ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะได้สูงสุด 0.09 MPa ปรับแรงดูดของเครื่องดูดเสมหะได้ตั้งแต่ 0.02 MPa-0.09 MPa (แรงดูดสูงสุด) อัตราการไหลสูงสุด ≥ 80 ลิตรต่อนาที ขวดบรรจุของเหลว 4000มิลลิลิตร / ขวด (2ขวด) กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 280V ไฟฟ้าที่ใช้ ˜ 220V ± 10% , 50Hz น้ำหนักเครื่อง 25.5 กิโลกรัม ขนาดเครื่อง 380x270x890 มม. คำเตือนเครื่องดูดเสมหะไฟฟ้า อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

gertexmedical.com:รถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องวัดความดัน ฯลฯ
www.gertexhealthshop.com

Leave a Reply