โต๊ะคร่อมเตียง FS562

รายละเอียดโต๊ะคร่อมเตียง FS562

โต๊ะคร่อมเตียง FS562  (Over-Bed Table With Spring FS562)

โต๊ะคร่อมเตียง FS562
โต๊ะคร่อมเตียง FS562  HEIGTH IS ADJUSTABLE WOODEN TYPE PEDAL LOCKING CASTOR SIZE,: HEIGHT IS 76-120CM , LENGHT IS 76CM

 

  โต๊ะคร่อมเตียง FS562#tableFS562

คุณสมบัติของ โต๊ะคร่อมเตียง FS562 (Over-Bed Table With Spring FS562)

  • โต๊ะคร่อมเตียง FS562 ใช้วางของต่างๆ เวลาต้องบริการคนไข้ เช่น วางถาดอาหาร วางอุปกรณ์ทำแผลให้คนไข้ และอื่นๆ
  • ปรับความสูงได้ ระหว่าง 72-113 เซ็นติเมตร
  • แผ่นวาง กว้าง 40 เซ็นติเมตร  ยาว 77 เซ็นติเมตร

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  1. gertex thailand

    สะดวกกับคนไข้มาก ในการเสริฟอาหาร

Leave a Reply