ไม้เท้าสี่ขาฐานแคบ FS931

ไม้เท้าสี่ขาFS931

รายละเอียด ไม้เท้าสี่ขา FS931 walking stick FS931

ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่1395-2559 ไม้เท้าสี่ขา FS931

ไม้เท้าสี่ขา FS931 – walking stick FS931

ไม้เท้าสี่ขา FS931-spect

ไม้เท้าสี่ขาFS931
ไม้เท้าสี่ขาFS931

  ไม้เท้าสี่ขา FS931 #stickFS931

คุณสมบัติของ ไม้เท้าสี่ขาFS931

  • ไม้เท้าสี่ขา แบบฐานแคบ
  • น้ำหนัก 0.9 กิโลกรัม
  • สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 72-95 เซ็นติเมตร
  • รายละเอียดของไม้เท้าสี่ขา FS931เพิ่มเติมตามตาราง
  • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

อุปกรณ์พยุงร่างกาย : ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์ ไม้ค้ำยัน
อุปกรณ์พยุงร่างกาย : ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์ ไม้ค้ำยัน

gertexmedical.com:รถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องวัดความดัน ฯลฯ

 

Leave a Reply