ไม้เท้าสี่ขา FS934

ไม้เท้าสี่ขาFS934 walking stick FS934

ไม้เท้าสี่ขาFS934  walking stick FS934 เพิ่มเติม

ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่1395-2559 ไม้เท้าสี่ขาFS934

ไม้เท้าสี่ขาFS934  WALKING STICK FS934

ไม้เท้าสี่ขาFS934 spect

ไม้เท้าสี่ขาFS934
ไม้เท้าสี่ขาFS934
ไม้เท้าสี่ขาFS934  #walking stick FS934

 

คุณสมบัติ ไม้เท้าสี่ขาFS934  WALKING STICK FS934

  • ไม้เท้าสี่ขา แบบฐานแคบ
  • น้ำหนัก 0.78 กิโลกรัม
  • สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 65-88 เซ็นติเมตร
  • รายละเอียดของไม้เท้าสี่ขาFS934 เพิ่มเติมตามตาราง
  • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

อุปกรณ์พยุงร่างกาย : ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์ ไม้ค้ำยัน
                อุปกรณ์พยุงร่างกาย : ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์ ไม้ค้ำยัน

gertexmedical.com:รถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องวัดความดัน ฯลฯ

 

Leave a Reply