ไม้เท้าเดินทาง รถเข็นเดินทาง เที่ยวอิตาลี่

ไม้เท้าเดินทาง รถเข็นเดินทาง เที่ยวอิตาลี่ ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป การพาผู้สูงวัยใช้รถเข็นเดินทางและไม้เท้าในครั้งนี้ไปหลายเมือง ซึ่งแต่ละเมืองจะมีที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ บางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม้เท้าเดินทาง รถเข็นเดินทาง เที่ยวอิตาลี่

ไม้เท้าเดินทาง รถเข็นเดินทาง เที่ยวอิตาลี่

 

      ไม้เท้า รถเข็นเดินทางเที่ยวอิตาลี่  #italy

 

ไม้เท้าเดินทาง รถเข็นเดินทาง เที่ยวอิตาลี่

 

          สาธารณรัฐอิตาลี่อยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป บนคาบสมุดอิตาลี่ มีลักษณะคล้ายรองเท้าบูต ประกอบด้วยเกาะ 2 เกาะใหญ๋ คือ เกาะซิซีลี และ เกาะซาร์ดิเนีย ชายแดนตอนเหนือติดต่อกับ ฝรั่งเศส สวิส ออสเตรีย สโลวิเนีย โดยมีเส้นแบ่งเป็นเทีอกเขาแอลป์

        สำหรับการพาผู้สูงวัยใช้รถเข็นเดินทางและไม้เท้าในครั้งนี้ไปหลายเมือง ซึ่งแต่ละเมืองจะมีที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ บางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่น หอเอนปิซา ผู้สูงวัยที่ไปควรเป็นผู้สูงวัยที่ยังเดินได้แต่ไม่สะดวกในการที่ต้องเดินไกลๆ เนื่องจากการจอดรถต้องไปจอดในที่จอด โดยเฉพาะถ้าไปเป็น groupทัวร์ ต้องจอดในที่จอด แล้วเดินไปยังที่เที่ยวจุดหมาย บางแห่งต้องเดินไกลมาก บางแห่งไม่สะดวกในการใช้รถเข็นเดินทาง เช่น เมืองปอมเปอิ ต้องสลับใช้ไม้เท้าแทน 

          การใช้รถเข็นเดินทางควรเป็นรถเข็นพับได้ น้ำหนักเบา เช่น รถเข็นเดินทาง FS907LABH(รูปที่4)เพือสะดวกในการเคลื่อนย้าย และควรเป็นรถเข็นเดินทางแบบล้อตัน เนื่องจากพื้นที่ท่องเที่ยวที่จะไปไม่เรียบ(รูปที่1) ส่วนใหญ่เป็นพืันเดิมซึ่งสร้างโดยเอาหินก้อนเล็กๆมาต่อกัน การใช้รถเข็นเดินทางแบบยางตัน(รูปที่2) คนนั่งจะสะเทือนน้อยกว่ารถเข็นเดินทางแบบยางลม(รูปที่3)

ทางเดินยุโรปขรุขระ
ทางเดินยุโรปขรุขระ
ล้อรถเข็นคนไข้ยางตัน
ล้อรถเข็นคนไข้ยางตัน

 

ล้อรถเข็นคนไข้ยางลม
ล้อรถเข็นคนไข้ยางลม

 

รถเข็นคนไข้น้ำหนักเบา-FS907LABH
รูป4 รถเข็นคนไข้น้ำหนักเบา

 

                   ไม้เท้าเดินทางที่ใช้ เนื่องจากพื้นฟุตบาทที่อิตาลี่ ส่วนใหญ่จะเป็นหินก้อนเล็กมาต่อกัน ดังนั้นไม้เท้าควรมีปลายหัวใหญ่เล็กน้อยเพื่อสะดวกในการเดินไม่ตกร่องพื้น และควรพับได้ เพื่อสะดวกในการพกติดตัวไม้เท้าพับได้มีไฟฉาย

        สถานที่ที่ไป

-เมืองมิลาน

                         ป้อมปราการฟอร์เซสโก้

                         มหาวิหารแห่งมิลาน (ดูโอโม)

-เมืองเวโรน่า (little Roman) 

                       จตุรัสเออร์เบ

                       โรมัน อารีน่า สนามกีฬาแบบกลางแจ้งแบบโบราณสมัยโรมัน

                        บ้านจูเลียต ตำนานรัก โรมิโอ แอนด์ จูเลียต 

-เมืองเวนิส เมสเตร ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้น เวเนโต

                        ล่องเรือสู่เวนิส

                        จตุรัสซานมาโค 

                        สะพานถอนหายใจ

                        พระราชวังดอร์จ -ชมภายนอก

                        โบสถ์เซนต์มาร์ค-โบสถ์แบบไบเซ๊นไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก

                        ล่องเรือกอนโดล่าในคลองยาวประมาณ3800เมตร กว้าง 30-90 เมตร

-เมืองฟลอเรนซ์ ฉายา ”เมืองที่มีความงามเป็นอมตะ”

                       ชมเขตเมืองเก่า 

                       จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา

                       มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร

                       โบสถ์ซันตาโคเช่

-เมืองปิซ่า

                           หอเอนเมืองปิซ่า 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์โลก

                           จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์ ได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโก้เป็นมรดกโลก

-เมืองเซียน่า

-เมืองปอมเปอี 

 

-โรม

       -น้ำพุเทรวี่

      -วิหารแพนธีออน-ช่อง โอคูลูส

      -สนามกีฬา่โคลอสเซี่ยม

นครวาติกัน

     -มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

 

ไม้เท้าเดินทาง รถเข็นเดินทาง เที่ยวอิตาลี่

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองเวนิส เมสเตร ราชินีแห่งทะเล เอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้น เวเนโต

  ล่องเรือสู่เวนิส

 

ล่องเรื่อสู่เวนิส
ล่องเรื่อสู่เวนิส
ล่องเรื่อสู่เวนิส
ล่องเรื่อสู่เวนิส

       

         นั่งเรือล่องทะเลอาเดรียติค ลงเรือที่ท่าเรือตรอนเชโต้ ชมทิวทัศน์ริมฝั่งไปเรื่อยๆ เข้าสู่เมืองเวนิชอันแสนจะโรแมนติก เมืองเวนิชได้รับสมยาต่างๆ เช่น ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองแห่งสายน้ำ เมืองแห่งสะพาน เมืองแห่งแสงสว่าง 

         เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางแห่งเมืองวานิช สถานที่สำคัญในเกาะนี้ได้แก่ อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่2 สะพานถอนหายใจ พระราชวังดอร์จ โบสถ์เซ็นต์มาร์ค

              สะพานสะพานถอนหายใจมีเกล็ดเล่าว่า(Bridge of Sigh) สะพานนี้ใช้เดินข้ามเพื่อไปเข้าคุกที่อยู่อีกฝั่ง วิวที่เห็นจากสะพานนี้จะเป็นวิวที่สวยงามของเมืองเวนิส แสงสว่างที่เห็นจากช่องสะพาน นักโทษจะได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ยก่อนเข้าคุก และจะถอนหายใจด้วยเหตุผลนี้ เพราะรู้ตัวว่าจะไม่มีโอกาสเดินออกมาเห็นแสงสว่างอีกแล้ว สะพานนี้ถูกเรียกว่า สะพานถอนหายใจ เพราะว่าเป็นสะพานที่นักโทษทุกคนจะเห็นความงามของ S.Giorgio และน่านน้ำเวนิสเบื้องหน้า ผ่านหน้าต่างของสะพานแห่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดอิสระภาพ…ทุกคนจึง..ถอนหายใจ

            มหาวิหารซันมาร์โกที่เป็นตัวอย่างอันสำคัญของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ตั้งอยู่ที่จตุรัสซันมาร์โกติดและเชื่อมกับวังดยุกแห่งเวนิส ตัวสิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างอย่างงดงามประดับด้วยงานโมเสกแบบไบแซนไทน์ และ ประติมากรรมต่างที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อำนาจ และ ความมั่งคั่งของเวนิส ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 ได้รับสมญาว่า “Chiesa d’Oro” หรือ “โบสถ์ทอง” ถ้ามีเวลาพอควรจะเข้าไปชมภายในโบสถ์ ซึ่งสวยงามและอลังการณ์มาก การเข้าต้องเสียค่าเข้าชม แต่ไม่มาก เนื่องจากมีกฎห้ามถ่ายภาพภายในวิหาร จึงไม่มีรูปภายในมานำเสนอ

ริมผั่งเวนิส จุดแรกที่ขึ้นจากเรือมองเห็นสถานที่สำคัญๆ เช่น พระราชวังดอร์ส โบสถ์เซ็นมาร์ค
เมื่อขึ้นผั่งจะเห็นทัศนียภาพสถานที่สำคัญหลายแห่ง
สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) สะพานนี้ใช้เดินข้ามเพื่อไปเข้าคุกที่อยู่อีกฝั่งของนักโทษสมัยก่อน
อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่2
ตึกรูปทรงสวยงามในเวนิส
มหาวิหารซานมาร์โค
นั่งเรือกอนโดลาชมวิว

 ล่องเรือกอนโดล่าชมทิวทัศน์ริมฝั่งคลองเวนิส 
           เรือกอนโดลา (gondola) เป็นเรือพายพื้นบ้านของชาวเวนิส  ใช้เป็นพาหนะหลักของการเดินทางในเมืองเวนิสมานานหลายร้อยปี ใช้เวลานั่งประมาณ 45 นาที หนึ่งลำนั่งได้ 6 คน ราคาประมาณ 4800 บาทต่อเที่ยว จะได้สัมผัสทิวทัศน์ 2 ฝั่งคลอง บางช่วงจะแคบมากจนคิดว่าจะเรือจะผ่านไปไม่ได้ บางช่วงจะกว้าง เวลาล่องเรือไป จะได้เห็นสถานที่สำคัญๆ เช่น พระราชวังดอร์ส ได้รอดสะพานหลายแห่ง ได้เห็นร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมผั่ง นั่งท่องเที่ยวควรหาโอกาสนั่งเรือกอนโดล่าอย่างยิ่ง

นั่งเรือกอนโดลาชมวิวริมฝั่งคลอง
นั่งเรือกอนโดลาชมวิวริมฝั่งคลอง
นั่งเรือกอนโดลาชมวิวริมฝั่งคลอง บางช่วงคลองจะแคบมาก ดูด้วยตาไม่น่าจะผ่านได้ แต่ด้วยฝีมือและความชำนาญ จึงผ่านไปด้วยดี
นั่งเรือกอนโดลาชมวิวริมฝั่งคลอง

         ที่เวนิสมีร้านค้าที่ระลึกมากมาย สินค้าถูกจัดโชว์อย่างสวยงาม            

นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอีกหลายร้าน ส่วนใหญ่จะเป็นพิซซ่า และ สปาเกตตี้แบบต่างๆ ราคาประมาณจานละ 10 กว่ายูโร

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวฟลอเรนซ์

              เมืองฟลอเรนซ์เคยเป็นเมืองหลวงของอิตาลี่ ระหว่างคศ.1865-1870 เป็นเมืองที่มีความสวยงามมาก สำหรับการเดินทางพาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวครั้งนี้ จะพาชมเฉพาะสถานที่เที่ยวขึ้นชื่อบางแห่ง

       pizzasinyoritta  

      -พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวจัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา  

                   จัตุรัสแห่งนี้มีสถานที่และสิ่งสำคัญหลายแห่ง เช่น

                         – ปาลาซโซ เวคคิโอ (Palazzo Vecchio) เป็นปราสาทเก่าแก่ในเมืองฟลอเรนซ์ สร้างเสร็จในปี คศ.1322 มีสัญญลักษณ์คือ หอระฆัง CAMPANILE ในอดีตใช้เป็นสถานที่แจ้งข่าวสารเมื่อเกิดไฟไหม้ ้ น้ำท่วม ฯลฯ ถือเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของเมืองฟอเรนซ์ ปัจจุบันด้านหน้าอาคารประดับประดาไปด้วยประติมากรรมทั้งของจริงและของจำลอง ไว้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชม 
                        –  รูปปั้นจำลองเดวิด(รูปปั้นจริงปั้นโดยMichael Angelo)  

                        –  รูปปั้น Hercules and Cacus โดย Baccio Bandinelli

                          – รูปปั้นชื่อ Perseus with the head of Medusa สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1554 โดยศิลปินชาวอิตาเลี่ยนชื่อ Cellini เป็นรูปปั้นของเทพเจ้า Perseus เอาชนะศัตรูด้วยการตัดหัวของนาง Medusa ที่มีศีรษะเป็นงู

            – พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร

                                            มหาวิหารแห่งนี้ใหญ่เป็นอันดับ4ของทวีปยุโรป สร้างขึ้นในช่วงปลาย คศ.13 หน้าโบสถ์ประดับด้วยหินอ่อนสี เขียว ขาว ชมพู เป็นวิหารที่สวยงาม เด่น สง่ามาก เหมาะพาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชม

           – พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวโบสถ์ซันตาโคเช่ 

                          โบสถ์ซันตาโคเช่ โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ฝังศกพของศิลปินชื่อก้องโลก ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ และศิลปินชื่อดังของเมือง

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองปิซ่า เมืองมรดกโลก เป็นเมืองสวยงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน เป็นเมืองบ้านเกิดกาลิเลโอ นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่น

           – พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวหอเอนเมืองปิซ่า 

เมืองปิซ่ามีสถานที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักคือ หอเอนเมืองปิซ่า หอสวดมนต์บริเวณ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า

                           หอเอนเมืองปิซ่า 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์โลก สร้างด้วยหินอ่อน 8ชั้น เมื่อสร้างเสร็จ มีฐานด้านหนึ่งทรุด ทำให้หอปิซ่าเอนไปด้านหนึ่ง วัดดูปรากฎว่าเอียงออกจากแนวดิ่ง ของฐานถึง 14 ฟุต และยังเอียงอยู่จนถึงปัจจุบัน  ที่เที่ยวแห่งนี้ สามารถพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชมได้ 

                           จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์ ได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโก้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1987 

 

                           หลังจากพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชมหอเอนปิซ่าและจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่าแล้ว เมื่อออกนอกรั้วจะเห็นร้านค้าของที่ระลึกเรียงราย สินค้าที่ระลึกที่นิยมเป็นตุ๊กตาไม้พินอกคิโอ

                         ร้านอาหารที่แนะนำสำหรับพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว อยู่ปากทางเข้ายังหอเอนปิซ่า ชื่อร้าน Nice Wok Restaurant โทร0508667883 ร้านนี้เป็นร้านแนะนำ อาหารเป็นบุพเฟห์ อาหารทะเล หลากหลาย รสชาดอร่อย     

พาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเดินทางทานอาหารร้าน NiceWok1 พาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเดินทางทานอาหารร้าน NiceWok4 พาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเดินทางทานอาหารร้าน NiceWok3

    –พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองเนเปิ้ลส 

      – พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวหอเอนเมืองปอมเปอิ

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวปอมเปอี อิตาลี่
ซากเมืองปอมเปอีที่ค้นพบ ส่วนใหญ่สร้างจากหิน ได้ชื่อว่า ''ซากเมืองแห่งความตาย''
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวปอมเปอี อิตาลี่
ซากสลักหักพังของเมืองปอมเปอี
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวปอมเปอี อิตาลี่
ซากสลักหักพังของเมืองปอมเปอี
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวปอมเปอี อิตาลี่
ลักษณะเมืองมีการค้าหลายๆแขนง เช่น มีลักษณะเหมือนร้านอาหาร โรงแรม อาบอบนวด โรงพยาบาล
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวปอมเปอี อิตาลี่
ซากเมืองปอมเปอีที่ถูกค้นพบ
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวปอมเปอี อิตาลี่
บางส่วนของซากมนุษย์และเครื่องใช้ที่ขุดพบ และแสดงอยู่ในปอมเปอี ซากมนุษย์ที่พบมีอิริยบถต่างๆ บางซากแสดงถึงความหวาดกลัว บางซากนั่งพิง

 

                         ปอมเปอี (Pompeii) เป็นนครโรมันโบราณกว่า 2000ปี ที่ถูกทำลายและถูกฝังบางส่วนใต้เถ้าและหินภูเขาไฟหนา 4 ถึง6เมตรจากเหตุภูเขาไฟวิสุเวียสปะทุในปีคศ.79 ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยซากเมืองมรณะไว้ ภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิดในปี พศ.662 ประชาชนนับหมื่นต้องถูกฝังทั้งเป็นตายด้วยความทุกข์ทรมาน  ในปีพศ.2291 ซากเมืองถูกค้นพบ พบร่องรอยของการเป็นเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง นอกจากนี้ยังพบซากชาวปอมเปเอี้ยน และสัตว์เลี้ยงตายกลายเป็นหิน บางซากยังอยู่ในท่าเดิมก่อนเสียขีวิต ปัจจุบันซากคนและสัตว์ส่วนมากอยู่ในพิพิธภัณฑ์ คงเหลือแสดงอยู่ที่ปอมเปอิไม่มาก

 

                      เนื่องจากการเที่ยวชมเมืองปอมเปอิ มีนั่งท่องเที่ยวมากมาย บางช่วงทางเดินจะแคบมาก พื้นเป็นหินค่อนข้างขรุขระ ไม่เหมาะจะใช้รถเข็นเดินทาง ควรใช้เป็นไม้เท้าช่วยการเดินของผู้สูงวัยมากกว่า 

          – พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองวาติกัน

        กรุงวาติกันเป็น ประเทศ ที่ไม่ควรพลาดเมือเยือนประเทศอิตาลี่เนื่องจากมีอนาเขตติดกัน ใกล้กับกรุงโรม
       นครวาติกัน(vatican city)เป็นรัฐอิสระ ปกครองตนเอง เป็นเมืองหลวงแห่งศาสนจักรและเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปาประมุขสูงสุดแห่งศาสนา นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและเป็นแหล่งรวมศิลปวิทยาการอันยิ่งใหญ่ของโลกอีกด้วย 

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยวนครวาติกัน พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวนครวาติกัน

ขอขอบคุณภาพจาก Wikimedia

                   พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

  การพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกรุงวาติกันครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  นับเป็นสถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซองซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด ใช้เวลาสร้างถึง150ปี  เพิ่มเติม

                     

              

               

-พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกรุงโรม

          -สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ได้รับการ Vote ให้เป็น 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ในปี2550 สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ๋ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม

          -น้ำพุเทรวี่  หนึ่งในสัญญลักษณ์ของกรุงโรม ตั้งอยู่ในเขตเทรวี่ในกรุงโรม เป็นน้ำพุที่สูง25.9 เมตร และกว้าง 19.8 เมตร และป็นน้ำพุแบบมาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม น้ำพุแห่งนี้เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนต์เรื่อง “Three coin in the Fountain” เชื่อกันว่า การโยนเหรีญลงไปจะได้กลับมาเยือน

         -บันไดสเปน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของกรุงโรม บริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม นอกจากนี้บริเวณนี้ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci Louis Vuitton Prada Bally Chanel 

 

 

 

 

เนื้อหา

Comments are closed.