ไม้เท้าFS920L

รายละเอียดไม้เท้าFS920L ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่1395/2559

ไม้เท้า FS920L-  walking stick FS920L

ไม้เท้าFS920L

  stick920L

คุณสมบัติ ไม้เท้าFS920L

  • ไม้เท้าอลูมิเนียม
  • ไม้เท้าขาเดียว ปรับระดับได้ 71-94 ซม.
  • น้ำหนัก 0.36 กก.
  • คุณสมบัติอืนของไม้เท้าFS920L ตามตาราง

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 

อุปกรณ์พยุงร่างกาย : ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์ ไม้ค้ำยัน
อุปกรณ์พยุงร่างกาย : ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์ ไม้ค้ำยัน

gertexmedical.com:รถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องวัดความดัน ฯลฯ

Leave a Reply