การเลือกรถเข็นเดินทาง

การเลือกรถเข็นเดินทาง ควรคำนึงถึงคุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้นั่ง เช่น น้ำหนักรถเบา คนนั่งตัวเล็กหรือใหญ่ เพิ่มเติม           การเลือกรถเข็นเดินทาง#travelWheelchair คุณสมบัติที่ควรคำนึงใน การเลือกรถเข็นเดินทาง ในการเลือกรถเข็นเดินทางคุณสมบัติสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในอันดับแรกคือ น้ำหนัก ต้องเบา  น้ำหนักประมาณ 8-15 กก เช่น รถเข็นเดินทางKARMA LITE ควรพับพนักลงได้ เพื่อให้สามารถพับเก็บได้กะทัดรัด สะดวกต่อการขนย้าย เช่น รถเข็นเดินทางFS907LABH กรณีที่ผู้นั่งไม่สามารถเข็นตัวเองได้ ควรเลือกรถเข็นเดินทางที่มีล้อเล็กเพื่อความกะทัดรัด เช่น รถเข็นเดินทางFS804LABJ  รถเข็นเดินทางFS800LAJ น้ำหนักผู้นั่ง ถ้าคนนั่งน้ำหนักน้อย เป็นคนตัวเล็ก รถเข็นที่แนะนำ คือ รถเข็นเดินทางFS804LABJ รถเข็นเดินทางFS800LAJ … Continued