การใช้ไม้เท้าสวมแขน – ไม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัย

การใช้ไม้เท้าสวมแขน – ไม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัยไม้เท้าสวมแขน – ไม้เท้าขาเดียวพร้อมที่สวมแขน สำหรับผู้สูงวัยใช้พยุงเวลาเดิน โดยที่สวมแขนช่วยให้กระชับ บางท่านจะใช้ทีเดียว 2 ข้าง เวลาเดิน หรือ เดินออกกำลังกาย เพื่อให้การเดินมั่นคงขึ้น  วีดีโอที่จะนำเสนอต่อไป แสดงถึงการใช้ไม้เท้าสวมแขน การใช้ไม้เท้าสวมแขน – ไม้เท้าค้ำศอก สำหรับผู้สูงวัยพร้อมกัน 2 ข้าง

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเยอรมัน เชคโก

#เยอรมันเป็นอีกประเทศที่ให้ความสำคัญกับผู้ที่นั่ง #รถเข็นผู้ป่วย #รถเข็นผู้สูงวัย  tripนี้เที่ยวประเทศเยอรมัน-  มิวนิค,ฟุซเซน(Fussen),เดสเดรน,แฟรงเฟิต  และประเทศ เช็คโกสโลวาเกีย : ปราก ซึ่งอยู่ใน กลุ่มประเทศแชงเกรน โปรแกรมการเที่ยว เริ่มจาก กรุงเทพ-มิวนิค  พักมิวนิค 3คืน มิวนิค-ฟุสเซน(Fussen) ไปเช้า-เย็นกลับ โดยรถไฟ มิวนิค-เดรสเดรน  พักเดรสเดน 3คืน เดรสเดน-ปาร์ค-เดรสเดรน  เช้าไป เย็นกลับ โดยรถไฟ เดรสเดรน-แฟรงเฟิต โดยรถไฟ พัก แฟรงเฟิต 2 คืน แฟรงเฟิต-ไฮเดนเบิร์ก-แฟรงเฟิต โดยรถไฟ เช้าไป ย็นกลับ แฟรงเฟิต-กรุงเทพ สิ่งที่ควรคำนึงถึงเวลาพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว เยอรมัน และ … Continued