พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ ได้จำลองสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทางศาสนา ทั่วประเทศ มาไว้ที่เมืองโบราณ เพิ่มเติม      พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณtourwheelchairAncientcity   พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเมืองโบราณ ” เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ” เมืองโบราณตั้งอยู่ในเขตุตำบลบางปูใหม่บนพื้นที่ 800 ไร่ ภายในเมืองโบราณประกอบด้วย -โบราณสถาน วัดโบราณที่รื้อถอนมาปลูกสร้าง -วัดและโบราณสถานที่สร้างขึ้นใหม่โดยสำรวจรางวัด จำลองขนาดเท่าหรือเล็กกว่าโบราณสถานเดิม บางแห่งสร้างจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ -ใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดย นายเล็ก วิริยะพันธ์ เนื่องจากเมืองโบราณ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ใกล้กรุงเทพมหานครมาก การเดินทางสะดวก กรณีใช้รถส่วนตัว สามารถใช้เส้นทางด่วน  ลงสุดทางที่่สำโรง-สมุุทรปราการ  ไปตามถนนสุขุมวิทย์สายเก่า เส้นทางที่จะไปบางปู ประมาณ กม.33  จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหว้ดรอบๆ หรือนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่มีแผนพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวกรุงเทพฯ … Continued