3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

3ศาสนสถานสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก คือ วัดวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ,วัดนางพญา,ศาลสมเด็จพระนเรศวร เพิ่มเติม

3ศาสนสถานสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก3ศาสนสถานสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

 

   3ศาสนสถานสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก #pisanuloke

3ศาสนสถานสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

                  พิษณุโลก เป็นอีกจังหวัดที่มีที่เที่ยว วัด มากมาย บทความนี้จะแนะนำ 3 ศาสนสถาน ที่ไม่ควรพลาดเมือพาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

                3ศาสนสถานแนะนำสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเยือนพิษณุโลก

 
 • -วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารมีพระพุทธชินราชเป็นประธาน
 • -วัดนางพญามีพระนางพญาเป็นประธาน
 • -ศาลสมเด็จพระนเรศวร ประดิษฐานองค์พระรูปพระนเรศวรเท่พระองค์จริงประทับนั่ง ศาลตั้งอยู่ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเก่า ซึ่งก็คือพระราชวังจันทน์เดิมนั่นเอง
  ทั้ง3 แห่งเป็นสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพิษณุโลก และตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางทำบุญวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร-วัดใหญ่่

 

    • -วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ” วัดใหญ่” มีพระพุทธชินราช ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานเป็นพระประทานอยู่ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดที่เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง พิษณุโลกมายาวนาน นับเป็นศาสนสถานที่สำคัญยิ่งของทั้งจังหวัดพิษณุโลกและของประเทศไทย
       

                                         นอกจากสักการะพระพุทธชินราชแล้วยังสามารถพาผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นเดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิหารได้อีกหลายแห่ง เช่น

ศาลาพระเหลือ

 

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางนมัสการพระเหลือ
พระเหลือ

                                     -พระเหลือในศาลาพระเหลือซึ่งเป็นศาลาเล็กๆด้านหน้าวิหารพระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปที่หล่อในสมัยพระยาลิไทจากทองสัมฤทธิ์ที่หลงเหลืออยู่จากการหล่อพระพุทธรูปสำคัญสามพระองค์ คือ พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้างเพียง 1 ศอกเศษ

                                

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางสักการะพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางสักการะพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน

                                            -วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน  มีลักษณะเป็นหีบศพบรรจุพระศพสีทองเหลืองอร่าม ตั้งอยู่บนฐานซึ่งลงรักปิดทองและประดับประดาลวดลายกระจกสวยงาม โดยที่ปลายด้านหนึ่งมีพระบาทยื่นออกมา ถือเป็นการจำลองสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้า นับว่าเป็นโบราณสถานชิ้นสำคัญ คาดว่ามีที่วัดใหญ่ที่เดียว

                                    

 

 

                                    

                                               -พระพุทธรูปสูง 9 เมตร ยืนประทับกลางแจ้งแบบสงบนิ่ง ด้านหลัง  พระศรีมหาธาติ ตั้งตะหง่านโดดเด่น มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายใน 

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางทำบุญวัดนางพญา

            -วัดนางพญาเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่หน้าวัดพระศรีมหาธาตุ(วัดใหญ่) วัดนางพญาไม่มีอุโบสถ มีแต่วิหาร มีพระประธานเป็นพระสมเด็จนางพญาเรือนแก้ว

พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางสักการะที่วัดนางพญา พิษณุโลก
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางสักการะที่วัดนางพญา พิษณุโลก

 

พระนางพญาที่วัดนางพญา
พระนางพญาที่วัดนางพญา

 

 

            -วิหาร 5องค์สมเด็จพระนเรศวรและพระญาติ ประดิษฐานพระนเรศวร และประญาติ รวม5 พระองค์ 

พลับพลา5องค์ประดิษฐาน5พระองค์พระนเรศวร
พลับพลา5องค์ประดิษฐาน5พระองค์พระนเรศวร
5องค์สมเด็จพระนเรศวรและพระญาติ
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทาง นมัสการ5องค์สมเด็จพระนเรศวรและพร

 

ประดิษฐานพระนเรศวร 

 

 •  

Leave a Reply