โต๊ะคร่อมเตียง KY-E2 (KY80102) Over Bed Table With Spring KY-E2 (KY80102)

ใบอนุญาติโฆษณาเครื่องมือแพทย์ Sr 108/2557

โต๊ะคร่อมเตียง KY-E2 (KY80102)

Over Bed Table With Spring KY-E2 (KY80102)

 

โต๊ะคร่อมเตียง KY-E2 (KY80102) ปรับสูง-ต่ำด้วยระบบสปริง
Over Bed Table With Spring Max loading weight 15 kg. Packing 800x480x130 mm.

โต๊ะคร่อมเตียงKY-E2 (KY80102)

มีระบบสปริงสำหรับปรับความสูง

รับน้ำหนักได้สูงสุด 15 กิโลกรัม
ขนาด บรรจุ 800x480x130 มม.

 

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เมื่อมีผู้ป่วยในบ้าน

 

gertex-instrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ป่วยในบ้าน

gertex-instrument

 

Leave a Reply