7วิธีล้างมือให้สะอาด

posted in: topic | 0

 

7วิธีล้างมือ
ขอบคุณข้อมูลจาก กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 

                มือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับเชื้อโรคได้มากกว่าส่วนอื่น เป็นสื่อนำเชื้อโรคเข้าร่างกาย เมื่อมีการหยิบอาหารเข้าปาก ป้ายตา ป้ายจมูก  หรือสัมผัสผิวหนังส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลผู้สูงวัย หรือ ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนอกจากจะเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เช่น เตียงผู้ป่วย รถเข็นคนไข้ ที่นอนลม ฯลฯ  บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยต้องเน้นเรื่องความสะอาดเพราะต้องสัมผัสผู้ป่วย การล้างมือให้ถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญมาก

                มือที่สัมผัสสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคแล้วนำเข้ามาสู่ร่างกายทาง ปาก ตา จมูก อาจทำให้เจ็บป่วยจากเชื้อโรคต่างๆที่สัมผัสมา เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ โรคทางเดินหายใจ โรคตาแดง

               ควรล้างมืออย่างถูกวิธี ทุกครั้งที่

  • -ก่อนเตรียมอาหาร
  • -ก่อนรับประทานอาหาร
  • -หลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม
  • -หลังเล่นกับสัตว์เลี้ยง
  • -หลังสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย เวลาไอ จาม 
  • -ก่อนและหลังสัมผัสดูแลผู้ป่วย
  • -ทุกครั้งที่คิดว่าสัมผัสสิ่งสกปรกหรือสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น ทิ้งขยะ เปลี่ยนผ้าอ้อมใู้ห่้ผู้ป่วย หรือ เด็ก

          7วิธีล้างมือให้สะอาด

1 ฝ่ามือถูกัน
วิธีล้างมือ1

 

2 ฝ่ามือถูหลังมือ และถูซอกนิ้วมือ
วิธีล้างมือ2 

3 ฝ่ามือถูกัน และถูซอกนิ้วมือ
วิธีล้างมือ3

 

4 หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
วิธีล้างมือ4

 

5 ถูหัวนิ้วมือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
วิธีล้างมือ5

6 ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ
วิธีล้างมือ6

7 ถูรอบข้อมือ
วิธีล้างมือ7

 

                  ใช้น้ำสบู่ฟอกเป็นเวลา 10 วินาที ในแต่ละขั้นตอน จนครบ 7 ขั้นตอน

                  ล้างมือด้วยน้ำสะอาดอีกครััง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

 

บทความเกี่ยวข้อง

เครื่องมือแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
เครื่องมือแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
7

 

 

 

Leave a Reply