กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า-Electro thermal WaterBag

กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า-Electro thermal WaterBag

เกี่ยวกับ กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า-Electro thermal WaterBag

หมอนไฟฟ้า4,กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า-Electro thermal WaterBag

กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า-Electro thermal WaterBag-หมอนไฟฟ้า

    • -สำหรับประคบร้อน ให้ความร้อนที่อุณหภูมิพอเหมาะประมาณ 50-70 องศาเซลเซียส
    • -ช่วยบรรเทาอาการปวดบริเวณต่างๆของร้างกาย โดยการวางประคบบริเวณที่มีอาการปวด เช่น บริเวณหลัง ขา ที่ท้องเมื่อมีอาการปวดประจำเดือน 
    • -ให้ความอบอุ่นเมื่ออยู่ในที่อากาศหนาว โดยมีช่องสำหรับสอดมือเข้าไป กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า-Electro thermal WaterBag

 

วิธีใช้กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า-Electro thermal WaterBag

  1. วางกระเป๋าน้ำร้อนในลักษณะแนวราบ ไม่วางเอียงหรือตะแคง จากนั้นหมุนฝาปิดช่องเสียบปลั๊กทีอยู่่ด้านหลัง ไปทางซ้ายหรือขวา และเสียบปลั๊กไฟเข้ากับช่องรับของกระเป๋าน้้ำร้อน โดยจะมีไฟสีแดงแสดงขึ้นมา เพื่อแสดงว่าเครื่องกำลังทำงานกระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า7
  2. หลังจากเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ประมาณ 8-10 นาที สัญญาณไฟสีแดงจะดับ ให้ถอดปลั๊กออกมาและหมุนปิดช่องเสียบปลั๊ก (จะมีเสียงน้ำภายในกระเป๋าน้ำร้อนเดือดอยู่ด้านใน แสดงว่าเครื่องใกล้จะชาร์จไฟเสร็จแล้ว พร้อมใช้งาน )
  3. สามารถนำกระเป๋าน้ำร้อนมาประคบบริเวณต่างๆที่ต้องการ โดยความร้อนจะคงความร้อนอยู่ได้ประมาณ 2-4 ชั่วโมง จากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ 
  4. หากต้องการใช้ซ้ำ ต้องรอให้กระเป๋าน้ำร้อนเย็นก่อน จึงจะชาร์ทไฟอีกครั้งได้ (หากกระเป๋าน้ำร้อนยังคงร้อนอยู่ จะชาร์จไฟไม่เข้า หรือ ไฟสีแดงจะไม่แสดง)

การดูแลรักษากระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า-Electro thermal WaterBag

        หลังการใช้งานกระเป๋าน้ำร้อน ควรให้กระเป๋าน้ำร้อนเย็นก่อน จึงเก็บไว้ในกล่องและไม่ควรถูกน้ำ โดยเฉพาะบริเวณช่องเสียบปลั๊กไฟ ไม่แนะนำให้ซักล้าง ห้ามนำของมีคมททิ่มแทงที่กระเป๋าน้ำร้อน เพราะจะทำให้กระเป๋าน้ำร้อนชำรุดและอาจเกิดไฟรั่วได้ เนื่องจากในกระเป๋าน้ำร้อนมีสื่อนำความร้อนอยู่ภายใน

บทความที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า-Electro thermal WaterBag

           -ประคบร้อนประคบเย็น ทางเลือกการรักษาที่คนยังสับสน
           แผ่นประคบร้อนประคบเย็น cold hot pack

 

 

 

Leave a Reply