พับผ้าผ้าเช็ดหน้า-แผ่นวางบนรถเข็นคนไข้

ไม่ใช้การพับผ้าเช็ดหน้าเพื่อบริหารมือและสมองสำหรับผู้สูงวัยและคนไข้ (รูปกระต่าย )

posted in: topic, topic-health | 0

การพับผ้าเช็ดหน้า-รูปกระต่าย

บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีพับผ้าเช็ดหน้า-ผ้าขนหนูแบบต่างๆ โดยจะเลือกที่ไม่ยากเกินไป สำหรับให้ผู้ป่วยทีไปไหนไม่ได้ หรือไม่สะดวก ต้องใช้รถเข็นคนป่วยและ ผู้สูงวัยที่อยู่กับบ้าน เนืองจากการพับผ้าเช็ดหน้า ต้องใช้ส่วนของนิ้วและมือ ทำให้ได้บริหารไปในตัว ประกอบกับต้องใช้ความคิดและความจำเล็กน้อย ทำให้ผู้ป่วยและผู้สูงวัยเพลิดเพลิน และได้บริหารมือและสมองไปในตัว

ปัจจุบัน มี หน้าโต๊ะทานข้าวซึ่งเป็นแผ่นวางบนรถเข็นคนไข้ รถเข็นผู้สูงวัย ได้หลายรุ่น เพื่อให้ผู้ป่วยนั่งทำกิจกรรมบนรถเข็นได้เลย เช่น ทานข้าว เขียนหนังสือ ตลอดจนพับผ้าเช็ดหน้าได้

หน้าโต๊ะทานข้าวสำหรับวางบนรถเข็นผู้ป่วยการพับผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปกระต่ายวิธีพับผ้าเช็ดหน้ารูปกระต่ายสำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่นั่งรถเข็นผู้สูงวัย รถเข็นผู้ป่วย

Leave a Reply