เตียงคนไข้,เตียงผู้ป่วย,เตียงไฟฟ้า ทั้งแบบเตียงคนป่วยบังคับมือ เตียงคนป่วยไฟฟ้า  ทั้งเตียง 1-5 ไก  รายละเอียด 

 เตียงคนไข้,เตียงผู้ป่วย,เตียงไฟฟ้า 
ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่1395/2559

เตียงคนไข้,เตียงผู้ป่วย,เตียงไฟฟ้า,เตียงผู้ป่วยบังคับมือ,เตียงไฟฟ้า

เตียงคนไข้,เตียงผู้ป่วย,เตียงไฟฟ้า #hospitalbed

รายการ เตียงคนไข้,เตียงผู้ป่วย,เตียงไฟฟ้า -ราคา

 

เตียงมือหมุน2ไกFS3020W,เตียงผู้ป่วยFS3020Wเตียงมือหมุน2ไกFS3020W เตียงผู้ป่วย-FS3020W-650เตียงมือหมุน2ไกFS3020W
สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย
เตียงมือหมุน3ไกFS3031Wเตียงมือหมุน3ไกFS3031W เตียงไฟฟ้า3ไกFS3238WGZF4เตียงไฟฟ้า3ไกFS3238WGZF4
สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าFS3239WGZF4,เตียงไฟฟ้า3ไกFS3239WGZF4เตียงไฟฟ้า3ไกFS3239WGZF4 แผ่นสไลด์เกี่ยวราวเตียงFS573แผ่นสไลด์เกี่ยวราวเตียงFS573
สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย

 

รายละเอียดอย่างย่อ เตียงคนไข้,เตียงผู้ป่วย,เตียงไฟฟ้า

เตียงมือหมุน2ไกFS3020W,เตียงผู้ป่วยFS3020W 

 

 เตียงผู้ป่วย-FS3020W-650
 •  เตียงคนไข้มือหมุน 2ไก FS3020W
 • สูง 650 มม
 • ปรับฟังชั่นด้วยระบบManual
 • โครงเหล็กพ่นสี
 • พนักหัว-ท้ายABSถอดได้
 • เพิ่มเติม

 

 เตียงมือหมุน3ไกFS3031W
 •  เตียงผู้ป่วยมือหมุน3ไกFS3031W
 •  ปรับฟังชั่นด้วยระบบManual
 • โครงเหล็กพ่นสี
 • พนักหัว-ท้ายABSถอดได้
 • เพิ่มเติม

 

 

 เตียงไฟฟ้า3ไกFS3238WGZF4
 •  เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า3ไก FS3238WGZF
 • ปรับฟังชั่นด้วยระบบไฟฟ้า ได้3ฟังชั่น
 • มีที่เสียบน้ำเกลือ4มุม
 • โครงเหล็กพ่นสี
 • พนักหัว-ท้ายABSถอดได้
 • เพิ่มเติม
 เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าFS3239WGZF4,เตียงไฟฟ้า3ไกFS3239WGZF4
 • เตียงไฟฟ้า5ไก FS3239WGZF4
 • ปรับฟังชั่นด้วยระบบไฟฟ้า ได้5ฟังชั่น
 • โครงเหล็กพ่นสี
 • เพิ่มเติม

 

 แผ่นสไลด์เกี่ยวราวเตียงFS573
 •  แผ่นสไลท์เกี่ยวราวเตียง FS573
 • แผ่นวางพาดกับราวเตียง เพื่อวางสิ่งของคนไข้
 • ปรับความยาวแผ่นให้เหมาะกับขนาดแต่ละรุ่นได้
 • เพิ่มเติม

 เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆในเวปไซด์

เตียงคนไข้มือหมุน, เตียงคนไข้ไฟฟ้า

ประเภทเตียงคนไข้ แบ่งตามระบบการปรับเตียง

 • เตียงคนไข้มือหมุน

  รับการเคลื่อนของเตียงคนไข้ โดยใช้มือหมุนไก ซึ่งมีทั้งแบบ 1ไก ถึง 5ไก ที่นิยมใช้คือเตียงผู้ป่วย 2ไก และ3 ไก 
  (คุณสมบัติเตียงคนไข้มือหมุน 1-5 ไก  เพิ่มเติม )

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า

  ปรับการเคลื่อนของเตียงคนไข้ ด้วยไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งแบบ 1 ไก ถึง 5ไกเช่นกัน เช่นเดียวกับเตียงผู้ป่วยมือหมุน นิยมใช้เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 2ไก และ3 ไก 

 

เตียงผู้ป่วย 3 ไก

Manual triple-rockers care bed 

KY306S-52

เตียงผู้ป่วย KY306S-52เตียงผู้ป่วย3ไก KY306S-52

Manual triple-rockers care bed

KY305S-52

เตียงผู้ป่วย KY305S-52เตียงผู้ป่วย3ไก KY305S-52

สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย
Manual triple-rockers care bed

KY303S-32เตียงผู้ป่วย KY303S-32เตียงผู้ป่วย3ไก KY303S-32

Manual triple-rockers care bed

KY309S-53เตียงผู้ป่วย KY309S-53เตียงผู้ป่วย3ไก KY305S-52

สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย

 

เตียงผู้ป่วย 2 ไก

Manual double-rockers care bed

KY211S-32เตียงผู้ป่วย KY211S-32เตียงผู้ป่วย2ไก KY211S-32

Manual double-rockers care bed KY209S-32เตียงผู้ป่วย2ไก KY209S-32
สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย

 

เตียงผู้ป่วย 1 ไก

Manual single-rockers care bed KY103S-32เตียงผู้ป่วย KY103S-32เตียงผู้ป่วย1ไก KY103S-32
 สั่งซื้อเตียงผู้ป่วย

 

เตียงคนไข้ 3 ไก ราวอลูมิเนี่ยม KY305S-52 Manual triple-rockers care bed KY305S-52

 • เตียงคนไข้มือหมุน 3 ฟั่งชั่น
 • ปรับระดับของเตียงได้ 3 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
  • ระดับความสูงของเตียง
   ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก ABS
 • ราวกั้น อลูมิเนียม
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศ
 • รายละเอียดเตียงคนไข้ 3 ไก ราวอลูมิเนี่ยม KY305S-52 เพิ่มเติม

คำเตือนของเตียงผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เถเข็มนูรนคนป่วย

เตียงคนไข้ 3 ไก KY303S-32 Manual triple-rockers care bed KY303S-32

 • เตียงคนไข้มือหมุน 3 ฟั่งชั่น
 • ปรับระดับของเตียงได้ 3 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
  • ระดับความสูงของเตียง
   ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน
  (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้น อลูมิเนียม
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศ
 • รายละเอียดเตียงคนไข้ 3 ไก KY303S-32 เพิ่มเติม

คำเตือนของเตียงผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

เตียงคนไข้ 3 ไกราวปีกนก KY309S-53 Manual triple-rockers care bed KY309S-53

 • เตียงคนไข้มือหมุน 3 ฟั่งชั่น
 • ปรับระดับของเตียงได้ 3 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
  • ระดับความสูงของเตียง
   ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า
 • มีระบบล๊อคล้อพร้อมกันทั้ง 4 ล้อ (central lock)
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้นเตียง เป็นราวกั้นขอบเตียงแบบ 4 ชิ้น สามารถพับลงได้ตามรูป
  ราวกั้นเตียงปีกนก
  ทำด้วยพอลิโพรไพลีน
  (Polypropylene : PP) ฉีดขึ้นรูปทรงปีกนก
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศ

รายละเอียดเตียงคนไข้ 3 ไกราวปีกนก KY309S-53 เพิ่มเติม

คำเตือนของเตียงผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

เตียงคนไข้ 2 ไก KY211S-32 Manual double-rockers care bed KY211S-32

 • เตียงคนไข้มือหมุน 2 ฟั่งชั่น
 • ปรับระดับของเตียงได้ 2รูปแบบคือ

ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า

ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า

 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน(Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้น อลูมิเนียม สามารถพับเก็บได้
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบาย อากาศตามรูป

รายละเอียด เตียงคนไข้ 2 ไก KY211S-32 เพิ่มเติม

คำเตือนของเตียงผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

เตียงคนไข้ 2 ไก ราวอลูมิเนี่ยม KY209S-32 Manual double-rockers care bed KY209S-32

 • เตียงคนไข้มือหมุน 2 ฟั่งชั่น
 • ปรับระดับของเตียงได้ 2 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้น อลูมิเนียมอัลลอยด์
 • พื้นเตียงออกแบบเป็นตะแกรงโปร่ง ตามรูป

รายละเอียดเตียงคนไข้ 2 ไก KY209S-32 เพิ่มเติม

คำเตือนของเตียงผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

เตียงคนไข้ 1 ไก ราวอลูมิเนี่ยม KY103S-32 Manual single-rockers care bed KY103S-32

 • เตียงคนไข้มือหมุน 1 ฟั่งชั่น
 • ปรับระดับของเตียงได้ 1 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้น อลูมิเนียม
 • พื้นเตียงออกแบบเป็นตะแกรง โปร่ง ตามรูป

รายละเอียดเตียงคนไข้ 1ไก KY103S-32 เพิ่มเติม

คำเตือนของเตียงผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

เตียงผู้ป่วย้ไฟฟ้า 2 ไกปีกนก KY206D-53 Two functions electric care bed KY206D-53

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล
 • ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 2 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก ABS
 • ราวกั้นเตียง เป็นราวกั้นขอบเตียงแบบ 4 ชิ้น สามารถพับลงได้ตามรูป
  ราวกั้นเตียงปีกนก
  ทำด้วยพอลิโพรไพลีน
  (Polypropylene : PP) ฉีดขึ้นรูปทรงปีกนก
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศ

รายละเอียด เตียงผู้ป่วย้ไฟฟ้า 2 ไกปีกนก KY206D-53 เพิ่มเติม

คำเตือนของเตียงผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ไก KY201D-32 Two functions electric care bed KY201D-32

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล
 • ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 2 รูปแบบ คือ
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก ABS
 • ราวกั้น อลูมิเนียม สามารถพับเก็บได้ตามรูป
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศ
  ตามรูป

รายละเอียด เตียงคนไข้ไฟฟ้า 2 ไก KY201D-32 เพิ่มเติม

คำเตือนของเตียงผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY306D-53 Three functions electric care bed KY306D-53

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล
 • ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 3รูปแบบคือ
 • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
  ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
 • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้น-ลง ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
 • ระดับความสูงของเตียง
  ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้นเตียง เป็นราวกั้นขอบเตียงแบบ 4 ชิ้น สามารถพับลงได้ตามรูป
  ราวกั้นเตียงปีกนก
  ทำด้วยพอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP) ฉีดขึ้นรูปทรงปีกนก
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศ

รายละเอียด เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY306D-53 เพิ่มเติม

คำเตือนของเตียงผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY302D-32 Three functions electric care bed KY302D-32

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล
 • ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 3 รูปแบบ คือ
  • ระดับความสูงของเตียง
   ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
  • ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
   ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้ายถอดออกได้ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้น อลูมิเนียม
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศตามรูป

รายละเอียดเตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY302D-32 เพิ่มเติม

คำเตือนของเตียงผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคนป่วย

เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ไก KY305D-32 Three functions ultra low electric care bed KY305D-32

 • เตียงคนไข้ไฟฟ้า 3 ฟั่งชั่น พร้อมรีโมทคอนโทรล
 • ปรับระดับของเตียงไฟฟ้าได้ 3 รูปแบบ คือ
 1. ระดับความสูงของเตียง
  ฟังชั่นการปรับระดับความสูงของเตียงไฟฟ้า
 2. ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง
  ฟังชั่นการปรับระดับหลังขึ้น-ลงของเตียงไฟฟ้า
 3. ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง
  ฟังชั่นการปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงของเตียงไฟฟ้า
 • พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พอลิโพรไพลีน
  (Polypropylene : PP)**
 • ราวกั้น อลูมิเนียม สามารถพับเก็บได้ ใช้งานง่าย
 • พื้นเตียงออกแบบให้มีรูระบายอากาศ
 • สามารถปรับระดับความสูงของเตียง ให้ต่ำกว่าระดับเตียงทั่วไป

เตียงผู้ป่วย,เตียงคนไข้,care bedกลับสู่เมนูรถเข็นคpนป่วย

สินค้าที่ใช้ร่วมกับ เตียงคนไข้,เตียงผู้ป่วย,เตียงไฟฟ้า

ที่นอนลม-airbed ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ
     -ที่นอนลมแบบลอน
     -ที่นอนลมแบบรังผึ้ง 

 

 

เสาน้ำเกลือ-IVstand  -มีทั้งรุ่นที่เป็นเสาสแตนเลสและเหล็กพ่นสี
 -ใช้สำหรับแขวนน้ำกลือหรือสารอาหารเวลาให้คนไข้ทางสายยาง
 -มีทั้งแบบเสาน้ำเกลือพร้อมฐานและแบบเฉพาะเสาเสียบเข้ากับข้างเตียงผู้ ป่วย 
 -สามารถปรับความสูงได้

โต๊ะคร่อมเตียง  ใช้วางของต่างๆ เวลาต้องบริการคนไข้  

 มี2รุ่น

  -โต๊ะคร่อมเตียงแบบมือหมุน
  -โต๊ะคร่อมเตียงแบบสปริง

 

 

 1. fapdex.com

  Appreciation to my father wһo stated to mе about tһіѕ weblog, thіs webpage is rwally
  awesome.

Leave a Reply