ความแตกต่าง เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก

  หลายท่านเกิดปัญหาขณะเลือกเตียงผู้ป่วยเพื่อใช้ในบ้าน สับสนระหว่าง เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก ถึงความแตกต่าง บทความนี้กล่าวถึงข้อแตกต่างๆระหว่างเตียงผู้ป่วยหมุนไก เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เตียงผู้ป่วย 1-5ไก ในแง่ต่างๆ เช่น ความสามารถในการปรับความสูง ปรับพนักขึ้นลง เพิ่มเติม

ความแตกต่าง เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า1-5ไก
เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก

เตียงคนไข้,เตียงคนไข้ไฟฟ้า,เตียงผู้ป่วย1-5ไก#hospitalbed

เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก

-ประเภทของ เตียงคนไข้ เตียงผู่ป่วย แบ่งตามการบังคับ

  •   เตียงคนไข้มือหมุน ปรับการเคลื่อนของเตียงผู้ป่วย โดยใช้มือหมุนไก ซึ่งมีทังแบบ 1ไก-5ไก
เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก
เตียงคนไข้มือหมุน
  • เตียงคนไข้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งแบบ 1-5ไกเช่นกัน 
เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก
เตียงคนไข้ไฟฟ้า

-ประเภทเตียงคนป่วยแบ่งตามความสามารถในการปรับ เช่น สูง-ต่ำ  ปรับพนักหัว ขึ้น-ลง 

  •   เตียงคนไข้ มือหมุน 1ไก คุณสมบัติ : ปรับระดับหลังขึ้นลงได้
  •   เตียงคนไข้ มือหมุน 2ไก คุณสมบัติ : ปรับระดับหลังขึ้นลงได้ ,ปรับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลง
  •   เตียงคนไข้ มือหมุน 3ไก คุณสมบัติ : ปรับระดับหลังขึ้นลงได้ ,ปรับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลง,ปรับความสูงเตียงได้
  •   เตียงคนไข้ มือหมุน 4ไก คุณสมบัติ : ปรับระดับหลังขึ้นลงได้ ,ปรับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลง,ปรับความสูงเตียงได้,ปรับหัวขึ้น-ลงได้
  •    เตียงคนไข้ มือหมุน 5ไก คุณสมบัติ : ปรับระดับหลังขึ้นลงได้ ,ปรับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลง,ปรับความสูงเตียงได้,ปรับหัวขึ้น-ลงได้,ปรับปลายเท้า ขึ้น-ลงได้

            ตรางแสดงคุณสมบัติของเตียงผู้ป่วยบังคับมือ เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 1ไก-5ไก

  เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก ปรับหัวขึ้นลง เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก ปรับปลายเท้าขึ้นลง ebed3239property3 เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก ปรับความสูงเตียง เตียงคนไข้-เตียงคนไข้ไฟฟ้า 1-5ไก ปรับระดับหลังขึ้น-ลง ebed3239property5
ความสามารถ 1ปรับหัวขึ้น-ลงได้ 2ปรับปลายเท้า ขึ้น-ลงได้ 3ปรับความสูงเตียงได้ 4ปรับระดับหลังขึ้นลงได้ 5ปรับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลง
เตียง1ไก        √  
เตียง2ไก        √  √
เตียง3ไก     √   √  √
เตียง4ไก  √    √  √ √ 
เตียง5ไก

 

เตียงผู้ป่วยที่นิยมคือ เตียงผู้ป่วย 2ไก และ 3ไก

เตียงผู้ป่วย 2 ไก เตียงผู้ป่วย 3 ไก

 

สินค้าที่ใช้ร่วมกับเตียงผู้ป่วย-เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับโต๊ะคร่อมเตียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านสามรถสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข 022828342, 0840887176 ทาง email gertexthailand@gmail.com หรือที่ร้านตามแผนที่

end-topic gertexhealthshop

Leave a Reply