เครื่องวัดความดันแบบข้อมือ polygreen KP 6120

เครื่องวัดความดันแบบข้อมือ polygreen KP 6120 คุณสมบัติ วิธีใช้

เครื่องวัดความดันแบบข้อมือ polygreen KP 6120

polygreen-ข้อมือ2 comp

เครื่องวัดความดันข้อมือ polygreen KP 6120

    • ใช้วัดความดันโลหิตและชีพจร โดยสวมวัดรอบข้อมือ ตามรูป

เครื่องวัดความดันข้อมือ-use1เครื่องวัดความดันข้อมือ-use2เครื่องวัดความดันข้อมือ-use3เครื่องวัดความดันข้อมือ-use4

 

 

 

 

 

 

 

    • บันทึกผลการวัดย้อนหลังได้ 85 ค่า
    • คุณสมบัติของเครื่อง

เครื่องวัดความดันแบบข้อมือ polygreen KP 6120-คุณสมบัติ

Leave a Reply