เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว  (Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter )   เพิ่มเติม

1673 2562 300x35 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว

pulseOximeterCover เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว

รายการสินค้าพร้อมราคา

  • รายละเอียดเครือ่งดูดเสมหะ  คลิกที่รูป
  • สอบถามได้หลายช่องทาง โทร 022828342,0840887176,line :@gertex,email:gertexthailand@gmail.com
  • กรุงเทพและปริมณฑลไม่คิดค่าส่ง ต่างจังหวัดค่าส่งตามจริง
  • รายการที่ไม่แสดงราคา ขาดสต็อกชั่วคราว

   #oximeter

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว  (Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter )

pulseOximeterMD300C1 2 1 300x300 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว
฿xxx.00 **สั่งซื้อเครื่องดูดเสมหะ**
pulseOximeterMD300C29 1 1 300x300 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว
฿xxx.00 **สั่งซื้อเครื่องดูดเสมหะ**
pulseOximeterMD300CF3 1 1 300x300 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว
฿xxx.00 **สั่งซื้อเครื่องดูดเสมหะ**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caution small2 1 300x31 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว

 

gertex instrument 1 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว