เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว  (Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter )   เพิ่มเติม

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว  ฆพ.1673-2562

 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว (Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter )

   #oximeter

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว  (Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter )

เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้วMD 300C1เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้วMD 300C29เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้วMD300Cf3,pulseOximeterMD300CF3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) และวัดอัตราการเต้นของชีพจร โดยใช้เครื่องวัดที่ปลายนิ้ว(PR)

                หลักการวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดโดยวัดร้อยละของฮีโมโกลบินที่จับกับก๊าซออกซิเจน (oxyhemoglobin) ต่อปริมาณฮีโมโกลบินทั้งหมดในเลือด เป็นการวัด arterial oxygen saturation (SPO2) ค่าปกติ 98-99% หากวัด SPO2 ได้น้อยกว่า 90%  จำเป็นต้องได้รับการรักษา (hypoxia หรือ hypoxemia)

คุณสมบัติของ Oxy Watch Fingertip -Pulse Oximeter 

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่นิ้ว (PULSE OXIMETER)
 
คุณสมบัติเฉพาะ MD300C1 MD300C29 MD300CF3
วัดประมาณออกซิเจนในเลือดสำหรับ (Patient Range) ผู้ใหญ่ เด็ก ทารกแรกเกิด ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ วัยรุ่น เด็ก
SpO2 (วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด) 70-99% 70-99% 70-100% 
ความแม่นยำ 80-99% , +2% 80-99% +2% , 70-79%±3%,≤69% no definition 70-100% , +2% ,0-69% no definition Resolution 1%
PR (อัตราการเต้นของชีพจร) 30-235 bpm 30-235 bpm  
ความแม่นยำ 30-99bpm.+2bpm 30-99bpm.±2bpm 30-99bpm.±2bpm
จอแสดงผล LED Dual color OLED OLED
การแสดงผล SpO2, PR, bargrpph information ,Low power, error  SpO2 , PR , Pulse bar ,Waveform SpO2 , PR , PI ,Pulse bar ;
ขนาดเครื่อง  58*32*34  mm. 58*32*34 mm. 60*32*34 mm.
น้ำหนัก 50 gm. (น้ำหนักรวมแบตตารี่2ก้อน) 50 gm. (น้ำหนักรวมแบตตารี่) 50 gm. (น้ำหนักรวมแบตตารี่)
แบตตารี่ที่ใช้ ถ่านอัลคาไลน์ 1.5 V AAA2ก้อน ใช้งานต่อเนื่อง 30 ชม.

 

 

 

 

 

 

gertexmedical.com:รถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องวัดความดัน ฯลฯ