ภาวะพร่องฮอร์โมน

แบบทดสอบเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัยภาวะพร่องฮอร์โมนในเพศชาย

posted in: topic, topic-health | 0

บทความนี้จะกล่าวถึงแบบทดสอบเบื้องต้นเพื่อวินิจฉัยภาวะพร่องฮอร์โมนในเพศชาย ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบมากมาย

ระดับฮอร์โมนในเพศชายจะค่อยๆพร่องหลังอายุ 35 ปีเป็นต้นไป ยิ่งเมื่ออายุมากขึ้น ระดับฮอร์โมนจะยิ่งลดลงมากขึ้น มากจนอาจเกิดภาวะพร่องฮอร์โมน ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีหลายประการ โดยเฉพาะ

  • ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลง
  • ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและผู้ร่วมงานแย่ลง
  • คุณภาพชีวิตลดลง

แนวทางการวินิจฉัย

  • แบบทดสอบและซักถามอาการ
  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการหาระดับของฮอร์โมนเพศ

บทความนี้จะกล่าวถึงแบบทดสอบเบื้องต้น ถ้าทดสอบแล้วอยู่ในภาวะอาจพร่องฮอร์โมน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อหาทางรักษาต่อไป

แบบทดสอบ

Leave a Reply