ไม้เท้าFS937L ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L  ADJUSTABLE STICK FS937L ปรับความสูงได้ มีที่สวมแขนเพื่อให้กระชับ เพิ่มเติม

ใบอนุญาติโฆษณาเลขที่1395-2559 ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L

ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L

  ไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L : ADJUSTABLE STICK FS937L#stickFS937L

คุณสมบัติของไม้เท้าขาเดียวมีที่สวมแขน FS937L

  • ไม้เท้าขาเดียว
  • สามารถปรับขนาดความยาวได้ ระหว่าง 96-119 ซม.
  • มีทีสวมแขนทำให้กระชับ
  • รายละเอียดเพิ่มเติมตามตาราง
  • คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
  •  

 

อุปกรณ์พยุงร่างกาย : ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์ ไม้ค้ำยัน
อุปกรณ์พยุงร่างกาย : ไม้เท้า วอล์คเกอร์ โรเลเตอร์ ไม้ค้ำยัน

gertexmedical.com:รถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องวัดความดัน ฯลฯ

Leave a Reply