ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย

posted in: topic, topic-health | 0

ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย ควรออกแบบให้นั่งได้เวลาถ่าย ไม่ควรให้เตี้ยเกิน หรือ ต้องนั่งยองๆ เพราะจะทำให้ลุกไม่ขึ้น หรือ เข่าเสื่อมได้  เพิ่มเติม

ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย

   toilet ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย

ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงวัย

 • ที่นั่งถ่ายสำหรับผู้สูงอายุควรเป็นแบบโถนั่งห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
 • กรณีที่เป็นโถแบบนั่งยองควรมีเก้าอี้นั่งถ่ายครอบก่อนนั่ง

 

 • หรืออาจใช้เป็นเก้าอี้นั่งถ่าย รถเข็นนั่งถ่าย 
  เก้าอี้นั่งถ่ายFS894L,เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้,เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้ปรับความสูงได้
  เก้าอี้นั่งถ่ายFS894L
  เก้าอี้นั่งถ่าย FS896
  เก้าอี้นั่งถ่าย FS896
  รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย FS693-COMMODE WHEELCHAIR FS693
  รถเข็นคนไข้นั่งถ่าย FS693
  เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L
  เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L
  รถเข็นนั่งถ่ายFS695S,เก้าอี้มีล้อนั่งถ่ายFS695S
  รถเข็นนั่งถ่ายFS695S,เก้าอี้มีล้อนั่งถ่ายFS695S
   

  รถเข็นนั่งถ่าย
  รถเข็นผู้ป่วยนั่งถ่าย
     
 •  

 

 • ควรมีราวติดที่ผนังใกล้ที่นั่งถ่าย เพื่อให้เกาะพยุงตัวเวลาลุกจากโถ การติดราวปกติจะติดตามขวาง แต่ผู้เขียนไปเที่ยวและได้เห็นการติดราวแบบดิ่งเพิ่มขึ่น ทำให้ง่ายยิ่งขึ้นเวลาโหนตัวขึ้น

และมั่นคงยิ่งขึ้น 

 

 

 

Leave a Reply