วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ

วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ เช่น เช็นรถเข็นเดินหน้าบนทางราบ เข็นรถเข็นบนพื้นขรุขระ เพิ่มเติม

   วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ#wheelchaircarry

วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ

         วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วย รถเข็นคนสูงอายุ รถเข็นคนพิการ ในสภาวะต่างๆ เช่น เข็นรถเข็นผู้ป่วยขึ้นบันได เข็นรถเข็นผู้ป่วยขึ้นทางลาด มีวิธีที่แตกต่างกัน ผู้เข็นรถเข็นควรศึกษาวิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยในสภาวะต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและความสบายของผู้นั่งรถเข็น

วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ
วิธีเข็นรถเข็นคนไข้ในสภาวะต่างๆ เช่น เข็นรถเข็นในที่ราบ
วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยเดินหน้าบนทางราบ
วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยเดินหน้าบนทางราบ
การเข็นรถเข็นคนไข้ คนสูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการเดินหน้าบนทางราบ

ห้เข็นรถเข็นตามปกติ โดยผู้เข็นอยู่ด้านหลัง แล้วออกแรงดันไปข้างหน้า เวลาหยุด ก็ให้หยุดดัน รถเข็นผู้ป่วยบางรุ่นจะมีเบรคมือคอยช่วยบังคับ

วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยถอยหลังบนทางราบ
วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยถอยหลังบนทางราบ
การเข็นรถเข็นคนไข้ คนสูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการ ถอยหลังบนทางราบ

ให้เข็นรถเข็นเช่นเดียวกับการเข็นรถเข็นเดินหน้า แต่ใช้แรงดึง ตรงที่จับไปด้านหลัง บางครั้งอาจยกล้อหน้าขึ้นเล็กน้อย

วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยขึ้นทางลาด
วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยขึ้นทางลาด
 การเข็นรถเข็นคนไข้ คนสูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการ ขึ้นทางลาด

ให้เข็นรถเข็นปกติเหมือนเข็นรถเข็นผู้ป่วยเดินหน้าบนทางราบ แต่คนเข็นจะต้องใช้แรงดันมากกว่าทางราบ

วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยลงทางลาด
วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยลงทางลาด
 การเข็นรถเข็นคนไข้ คนสูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการ ลงทางลาด

อาจจะใช้วิธีค่อยๆเข็นรถเข็นถอยหลังลง คนเข็นจะต้องอยู่ด้านหลังของรถเข็น ถ้ารถเข็ฯ มีเบรคมือ ให้ค่่อยๆแตะที่เบรคไว้ ถ้าไม่มีอาจจะต้องช่วยดันอย่าให้รถไหลเร็วเกินไป

อีกวิธีคือ ใช้วิธียกหน้ารถเข็น แล้วดึงลงจากด้านหลัง

วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยขึ้นบันได
วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยขึ้นบันได
 การเข็นรถเข็นคนไข้ คนสูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการ ขึ้นบันได

การเข็นรถเข็นผู้ป่วยขึ้นบันได เป็นสิ่งที่ยาก และค่อนข้างอันตราย แต่ถ้าจำเป็นก็อาจทำตามวิธีดังต่อไปนี้

การเข็นรถเข็นผู้ป่วยขึ้นบันได ควรมีคนช่วย 2-4 คน

กรณีมี 2 คน คนหนึ่งอยู่บน อีกคนอยู่ล่าง โดยให้หันด้านหน้ารถเข็นออก ค่อยๆดึงขึ้นทีละคั่น โดยขณะดึงขึ้นให้ยกล้อหน้าขึ้นเล็กน้อย เพื่อกันไม่ให้คนไข้หล่นจากรถ
กรณีมีคน 4 คน ให้ยึดที่จุดยึดหลักของรถเข็น 4 จุด แล้วยกขึ้นพร้อมกัน ค่อยๆเดินขึ้นบันได ควรยกให้ด้านหน้าของรถเข็นเชิดสูงขึ้นเพื่อกันมิให้คนไข้ตกจากรถ

 

วิธีเช็นรถเข็นผู้ป่วยลงบันได
วิธีเข็นรถเข็นผู้ป่วยลงบันได
 การเข็นรถเข็นคนไข้ คนสูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการ ลงบันได

การเข็นรถเข็นผู้ป่วยลงบันได คล้ายกับการขึ้นบันได ควรมีคนช่วย 2-4 คนเช่นกัน

กรณีมี 2 คน คนหนึ่งอยู่บน อีกคนอยู่ล่าง โดยให้หันด้านหน้ารถเข็นออก ค่อยๆดึงลงทีละคั่น โดยขณะเลื่อนลงให้ยกล้อหน้าขึ้นเล็กน้อยแต่สูงกว่าการขึ้น เพื่อกันไม่ให้คนไข้หล่นจากรถเข็น

กรณีมีคน 4 คน ให้ยึดที่จุดยึดหลักของรถเข็น 4 จุด แล้วยกขึ้นพร้อมกัน ค่อยๆเดินลงบันได ควรยกให้ด้านหน้าของรถเชิดสูงขึ้นเพื่อกันมิให้คนไข้ตกจากรถเช่นกัน

วิธีเช็นรถเข็นผู้ป่วยไปข้างหน้าบนพื้นขรุขระ
วิธีเช็นรถเข็นผู้ป่วยไปข้างหน้าบนพื้นขรุขระ
 การเข็นรถเข็นคนไข้ คนสูงอายุ หรือแม้แต่คนพิการ ไปข้างหน้า บนพื้นขรุขระ

ให้ยกล้อหน้าขึ้นขณะเข็นไปข้างหน้า จะช่วยให้เบาแรงกว่าเข็นตรงๆเหมือนเข็นบนทางราบ นอกจากนี้ยังลดความสะเทือน และทำให้ผู้นั่งสบายกว่า และยังปลอดภัยต่อผู้นั่งเวลาสะดุดหิน เพราะอาจทำให้คนไข้ตกจากรถเข็น หน้าคมำได้

 

gertexmedical.com:รถเข็นคนไข้ เตียงคนไข้ ที่นอนลม เครื่องวัดความดัน ฯลฯ
www.gertexhealthshop.com

 

 

 

 

Leave a Reply