พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยว เชียงคาน ภูทอก จังหวัดเลย 

เกี่ยวกับบทความ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยว เชียงคาน ภูทอก จังหวัดเลย ชมทัศนียภาพริมโขง ซื้อสินค้าณ.ถนนคนเดิน วัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเชียงคาน เพิ่มเติม

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยว เชียงคาน ภูทอก จังหวัดเลย 

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยว เชียงคาน ภูทอก จังหวัดเลย

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยว เชียงคาน ภูทอก จังหวัดเลย

       พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยว เชียงคาน ภูทอก จังหวัดเลย #chiengkan

โปรแกรม พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยว เชียงคาน ภูทอก จังหวัดเลย 

โปรแกรมการเดินทางครั้งนี้ เดินทางโดยเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ ลงที่ท่าอากาศยานจังหวัดเลย ต่อจากนั้นเดินทางโดยรถตู้ตลอดการเดินทาง ขากลับโดยสายการบินนกแอร์สู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ระยะเวลาเดินทาง 3 วัน 2คืน

เส้นทางเดินทาง กรุงเทพฯ-เลย-วิหารพุทธชยันตี-อำเภอเชียงคาน-แก่งคุดคู้-เที่ยวเชียงคาน-หมู่บ้านไทดำ-ชมทะเลหมอกภูทอก-กทม.

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยว เชียงคาน ภูทอก จังหวัดเลย

 

เส้นทางเดินทางนี้สะดวกต่อการใช้รถเข็นผู้ป่วยเกือบทุกแห่ง ยกเว้นการล่องเรือที่แก่งคุดคู้ ซึ่งต้องเดินลงบันไดสู่ท่าเรือ ค่อนข้างชัน และไม่เหมาะกับผู้สูงวัยที่ใช้รถเข็น อาจจะตัดรายการล่องเรือแล้วเดินทางสู่อำเภอเชียงคานโดยรถจะเหมาะสมกว่า

 โปรแกรม เที่ยวโดยละเอียด  เชียงคาน ภูทอก จังหวัดเลย

วันที่ 1 กรุงเทพ-จังหวัดเลย-วิหารพุทธชยันตี อ.เชียงคาน -แก่งคุดคู้-สู่ที่พัก
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที สามารถนำรถเข็นผู้สูงอายุขึ้นเครื่อง เที่ยวบิน 9.10น. ถึงสนามบินจังหวัดเลย 10.25 น.

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยว เชียงคาน ภูทอก จังหวัดเลย สนามบินเลย พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน สนามบินเลย

 

จากนั้น เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ นั่งได้ประมาณ 8-10 ที่ โดยคณะได้ติดต่อไว้ล่วงหน้า เพื่อนำเที่ยวตลอดทริปนี้
จุดแรกที่ไปคือ วิหารพุทธชยันตี ของ มูลนิธิสว่างคิรีธรรม สถานที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ ที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาวจีนรุ่นแรก สืบทอดมาถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการระลึกถึง ความศรัทธา ทางศาสนา และ วัฒนธรรมเดิม จึงรวมตัวกัน ทั้งแรงเงิน แรงกาย ก่อตั้งมูลนิธิขึ้น มูลนิธิคีรีธรรม ก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้น พิธีเปิดมีขึ้นในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 09.19 น.โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเป็นประธานพิธีฯ คณะผู้แทนองค์การการกุศล และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันอัญเชิญองค์โป๊ยเซียนโจวซือ และองค์เหล่าเทพศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งกระถางธูป ขึ้นประดับบนแท่นบูชาประกอบพิธีสักการะ ใช้เวลาสร้าง 5 ปี งบประมาณในการสร้าง 88 ล้าน

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน-มูลนิธิสว่างคิริธรรม

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน-มูลนิธิสว่างคิริธรรม พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน-มูลนิธิสว่างคิริธรรม

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน-มูลนิธิสว่างคิริธรรม

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านล้านช้าง เป็นร้านอาหารไทยพื้นเมือง ตกแต่งด้วยศิลปแบบไทย รสชาดอาหารอร่อย

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน

หลังรับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่ อำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย มีพื้นที่ 867 ตร.กม. ตั้งอยู่เขตชายแดนติดประเทศลาว มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน เป็นที่รู้จัก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เพราะมีความสงบ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และภูมิทัศน์ที่สวยงาม การเดินทางใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง-1ชั่วโมงครึ่ง

               เมื่อถึงอำเภอเชียงคาน สถานที่แรกที่แวะเที่ยวคือ แก่งคุดคู้ซึ่งเป็นแก่งหินใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง สาเหตุที่เรียกว่าแก่งคุดคู้เพราะลักษณะน้ำของที่นี่เวลากระทบกับหินจะมีลักษณะ คู้ไป คู้มา แวะซื้อมะพร้าวแก้ว ของฝากที่ขึ้นชื่อมีรสชาตืกหวาน มัน นุ่ม นิ่ม นอกจากนี้ยังมี มันทอด เผือกทอดกรอบ มะขามสามรส และอื่นๆ หลังจากแวะซื้อของทีระลึกแล้ว กิจกรรมต่อไปคือการลงเรือล่องแม่น้ำโขง ชมบรรยากาศของเมืองเชียงคาน เมืองชายแดนของประเทศไทย สัมผัสกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ทัศนียภาพ วิวทิวทัศน์ บ้านเรือนสองฟากผั่ง ไทย-ลาว สีสันของแม่น้ำโขงอันเป็นเอกลักษณ์ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 40 นาที

            การล่องเรือที่แก่งคุดคู้ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นผู้สูงอายุ เนื่องจากท่าที่ลงเรือสูงมาก ต้องลง-ขึ้น บันไดหลายขั้นมาก ควรจะให้นั่งรถไปพบกับคณะล่องเรือที่จะขึ้นท่าที่ตัวเมืองเชียงคานมากกว่า

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน-แก่งคุดคู้ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน-ริมโขง
พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน-ริมโขง พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวเชียงคาน-สวนสาธารณะริมโขง

 เมื่อขึ้นท่าที่เชียงคาน มีเวลาเดินชมทัศนียภาพริมโขง สูดอากาศบริสุทธ์ จากนั้น ได้เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก

ณ.ถนนคนเดิน มีโรงแรม และ เกสท์เฮาส์มากมาย ซึ่งคงไว้ซึ่งบรรยากาศบ้านไม้เก่าโบราณ โรงแรมที่พักอยู่บนถนนคนเดิน เหมาะมากสำหรับผู้ใหญ่ที่นั่งรถเข็นผู้สูงวัย เพราะมีห้องชั้นล่าง เวลาพักไม่ต้องขึ้นบันได

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-โรงแรมวงศ์สายสิริศรีเชียงคาน

  หลังจากเช็คอินแล้ว มีเวลาก่อนอาหารเย็น ให้พักผ่อนตามอัธยาศัย บางท่านอาจนอนพักผ่อนเอาแรง บางท่านอาจไปเดินดูวิวริมแม่น้ำโขง ซึ่งจัดไว้อย่างสวยงาม หรือบางท่านอาจเดินดูสินค้าบนถนนคนเดิม 

        17.30 น. รับประทานอาหารเย็น มีร้านขายอาหารพื้นเมืองมากมาย ทั้งที่เป็นร้าน และขายข้างทาง สำหรับเย็นนี้ แนะนำให้นั่งทานอาหารที่ร้านเฮือนหลวงพระบาง(2) ประเภทอาหารพื้นเมือง รสชาดอร่อย หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จ มีเวลาให้เดินเที่ยวและช็อปปิ้ง ถนนคนเดิน เหมาะที่จะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็น เที่ยวชมสินค้า ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าฝีมือเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องไม้ อาหารแห้งต่างๆ

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-ถนนคนเดินแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและอาหารพื้นเมืองของชาวเชียงคาน พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-ร้านอาหารเฮือนหลวงพระบาง(2)

 

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-ทำบุญวัดต่างๆ-หมู่บ้านชาวไทดำ
05.30 เตรียมตัวตักบาตรข้าวเหนียวหน้าโรงแรม
ตักบาตรข้าวเหนียวเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของภาคอีสาน เวลาออกบิณฑบาตรเริ่มเวลา6.00น. โดยพระสงฆจะเดินเป็นแถวคอยรับบิณฑบาตร การตักบาตร จะมีข้าวเหนียวใส่กระติบ และ มีน้า ขนม ผลไม้ เวลาใส่บาตร ต้องปั้นข้าวเหนียวใส่ลงในบาตร แล้วตามด้วย อาหารอื่นๆที่เตรียมไว้ สำหรับนักท่องเที่ยว แนะนำให้แต่งตัวให้เรียบร้อย ไม่ใส่กางเกงขาสั้น และถอดรองเท้าในขณะใส่บาตร

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว
พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว

ขอขอบคุณ
thailandphotostravel.files.wordpress.comสำหรับรูปภาพที่1

7.00น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

8.00น. ออกจากที่พัก เพื่อพาผู้ใหญ่ นั่งรถเข็นเดินทาง ทำบุญตามวัดต่างๆ
ในอำเภอเชียงคาน มีวัดหลายวัด แต่ละวัดมีความแตกต่างกัน เนื่องจากวัดส่วนใหญ่เป็นวัดเก่าแก่ มีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันตามยุคสมัย และอยู่ไม่ไกลกันนัก การเดินทางใช้เวลานั่งรถไม่นาน สำหรับนักท่องเที่ยวบางท่านจะนิยมขี่จักรยานเที่ยวเพราะที่เชียงคานส่งเสริมให้ใช้จักรยาน วัดที่เยี่ยมชม ทำบุญ ในวันนี้ได้แก่ วัดท่าคก วัดมหาธาตุ วัดศรีคุณเมือง วัดป่ากลาง วัดป่าใต้

แผนผังเชียงคานแสดงวัดต่างๆที่จะพาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเดินทางทำบุญ

แผนผังเชียงคานแสดงวัดต่างๆที่จะพาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นเดินทางทำบุญ

วัดท่าคก เป็นวัดแรกที่ไป เริ่มต้นที่ซอย 21 เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเชียงคาน สร้างในปี พ.ศ.2395 เชื่อกันว่าสร้างโดยพระยาศรีอรรคฮาต เจ้าเมืองคนสุดท้ายของเชียงคาน โดยมีพระอุโบสถ และศิลาจารึกให้ชม

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-ประตูวัดท่าคก พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-ภายในวัดท่าคก
พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-วัดท่าคก สร้างในปี 2395

วัดมหาธาตุ ซอย14 เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเชียงคาน ประกอบด้วยอุโบสถไม้เก่าแก่รูปแบบล้านช้าง ภายในประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ บริเวณหน้าจั่วมีภาพเขียนบอกเล่าเรื่องราวประวัติเมืองเชียงคาน และมีเจดีย์ก่ออิฐที่เชื่อกันว่าสร้างทับรูพญานาค นอกจากนี้ยังมีอุโบสถหลังใหม่ ที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านช้างที่สวยงาม

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน
พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน

 

บริเวณปากซอยสิบสี่ล่างติดถนนชายโขง มีบ้านไม้โบราณ ที่มีการฉาบปูนฝาขัดแตะจากไม้ไผ่ ที่หลงเหลืออยู่เพืยงหลังเดียวให้ชมด้วย

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-บ้านไม้โบราณที่สุดในเชียงคาน

 วัดศรีคุณเมือง อยู่ริมถนนชายโขง ซอย 6-7 อุโบสถเป็นศิลปล้านนาผสมล้านช้าง เป็นอีกวัดหนึ่งที่เหมาะสำหรับพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้สูงอายุทำบุญ และเที่ยวชม

วัดศรีคูณเมืองเหมาะกับการพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวและทำบุญ

 วัดป่ากลาง หรือ วัดมัชฒิมาราม ตั้งอยู่ เลขที่ 340 บ้านเชียงคาน หมู่ที่ 1 ถนนศรีเชียงคาน ซอย 10 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วัดป่ากลาง คือ วัดกลาง กับ วัดป่า ต่อมา พ.ศ. 2466 ได้ย้ายวัดกลาง ไปวัดป่า เรียกว่าวัดป่ากลาง วัดกลางมีผู้ขุดพบพระพิมพ์ต่างๆ มากมายฝังเอาไว้ในดิน หลังจากได้มีการสร้างถนนชายโขงผ่านกลางวัดกลาง และแม่น้ำโขงกัดเซาะใกล้จะถึงพระอุโบสถ ขึ้นมาอยู่ที่วัดป่า (วัดมัชฌิมาราม) ปัจจุบัน แต่ก่อนเป็นป่าเลยเรียกว่าวัดป่า ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างคุ้มบ้านเหนือกับคุ้มบ้านใต้ ซึ่งวัดทั้งสองห่างกันเพียง 130 เมตร ชาวบ้านจึงรวมกันเป็นวัดเดียวกันเรียกว่า วัดป่ากลาง มีพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ศิลปะเชียงและพระพุทธรูปไม้แกะสลัก อุโบสถมีศิลปะสวยงามมาก ปัจจุบันได้ปรับปรุงกลายเป็นศิลปะสมัยใหม่ ต่อมาในสมัยพระมหาเกียรติ วุฑฒิสาโร ได้เปลี่ยนชื่อจากวัดป่ากลางเป็นวัดมัฌชิมาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในชื่อ วัดป่ากลาง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-วัดป่ากลาง

 วัดป่าใต้ ซอย17 ชมอุโบสถเก่าแก่ ศิลปะแบบหลวงพระบาง พระอุโบสถเก่าแก่ ประดับภาพจิตกรรมฝาผนังเป็นพุทธประวัติ ฝีมือช่างชาวเชียงคาน ภายในมีพระพุทธรูปทองและมีพระพุทธรูปไม้ศิลปหลวงพระบาง และตู้พระธรรมใบลานที่งดงาม
ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2415 เดิมเป็นวัดป่าธุดงค์ สำหรับพระมาจำพรรษา ต่อมาพระครูศรสิริสุโข พร้อมด้วยชาว บ้านร่วมกันสร้างให้มั่นคงถาวรขึ้น

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-วัดป่าใต้

สำหรับอาหารมื้อกลางวัน ทานที่ร้าน เฮือนฝ้ายคำ อาหารอร่อย และอยู่ในเชียงคาน ใกล้วัดต่างๆ ดังนั้นจะแทรกทานช่วงใหนของการทัวร์ วัด ก็ได้

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-รัประทานอาหารที่เฮือนผ้ายคำ

การเที่ยววัดและทำบุญตามวัดที่กล่าวข้างต้น สำหรับผู้สูงวัยคงใช้เวลาเกือบทั้งวัน สำหรับมื่อเย็น มีร้านอาหารในเชียงคานอีกหลายร้าน เมื่อทานเสร็จ กลางคืนมีเวลาให้เดินซื้อของอีก 1 คืน หรือ จะเปลี่ยนบรรยากาศ เป็น นวด ก็ได้ มีร้านนวดอยู่ในเชียงคาน ประมาณ 2 ร้าน
เนื่องจากโปรแกรมวันรุ่งขึ้น ต้องออกเดินทางแต่เช้ามืด เพื่อให้ทันชมทะเลหมอกที่ภูทอก ดังนั้น สำหรับคืนที่สอง ควรนอนแต่หัวค่ำ จะได้ตื่นเข้าได้ และไม่เพลียจนเกินไป

 

วันที่สาม ชมทะเลหมอก ณ. ภูทอก-สนามบินจังหวัดเลย-กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
5.00 น. ออกเดินทางไปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบน ยอดภูทอก ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น เพื่อรับแสงแรกของวัน สัมผัสกับบรรยากาศเย็นสบาย และชมทะเลหมอกที่แสนงดงาม
การขึ้นไปชมทะเลหมอก ต้องเปลี่ยนจากรถที่ใช้ เป็นรถสองแถว นั่งรถขึ้นไปจนถึงยอดภูทอก ซึ่งเป็นจุดชมวิว การเดินถึงจุดชมวิว ไม่ลำบากมาก สามารถเข็นรถเข็นเดินทางไปตามทาง ชมวิวทะเลหมอกได้

 

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-ทะเลหมอกภูทอกพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-ทะเลหมอกภูทอกพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-ทะเลหมอกภูทอกพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้ป่วยเดินทางเที่ยวเชียงคาน-ทะเลหมอกภูทอก

7.00 น. ได้เวลาอำลาภูทอก กลับที่พักรับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวเพือเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินนกแอร์
12.15น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

end-topic gertexhealthshop

รถเข็นเดินทางน้ำหนักเบาพับเก็บได้

รถเข็นเดินทางPHW871LBJรถเข็นผู้ป่วย fs804labj
รถเข็นคนไข้เดินทางFS804LABJรถเข็นเดินทาง ergolite

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply