รวมเกล๊ดความรู้สุขภาพ

posted in: topic, topic-health | 0

บทความสุขภาพรายวัน

21/10/2558 วิธีดูยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ

บางท่านชอบเก็บยาเหลือใช้ หรือ สำรองยาไว้ เวลาจะมาใช้ ควรตรวจสภาพยาว่ายังใช้ได้หรือไม่ดังนี้

-ดูจากข้อมูลวันหมดอายุยา ที่ข้างกล่อง ข้างขวด หรือบนแผงยา

-ดูจากลักษณะภายนอกของยา เช่น สี หรือ กลิ่นที่เปลี่ยนไป ยาผงหรือยาเม็ดชื้น ยาน้ำตกตะกอน แยกชั้น

-หากไม่มีวันหมดอายุระบุไว้ หรือ ยายังอยู่ในสภาพดี ก็ให้ดูจากวันที่รับยานั้นมา หากได้รับมานานเกินกว่า 6 เดือน-1ปี ก็ไม่ควรใช้ออีกต่อไป  (ขึ้นอยู่กับประเภทของยา หากไม่แน่ใจ ควรปรึกษาเภสัชกร

Leave a Reply