พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยวจังหวัดน่าน

รถเข็นผู้สูงอายุ,รถเข็นเดินทาง,รถเข็นน้ำหนักเบา,ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

posted in: topic, topic-health | 1

รถเข็นผู้สูงอายุ,รถเข็นเดินทาง,รถเข็นน้ำหนักเบา,ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน แหล่งท่องเที่ยวที่จะแนะนำให้พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอีกแห่ง เนื่องจากมีที่เที่ยวหลายแห่ง เช่น วัดต่างๆในตัวเมือง อุทยานแห่งชาติขุนสถานเพื่อดูทะเลหมอก อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา ทะเลหมอก และบางช่วงจะได้เห็นดอกชมพูภูคา เพิ่มเติม 

รถเข็นผู้สูงอายุ,รถเข็นเดินทาง,รถเข็นน้ำหนักเบา,ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้สูงวัยเที่ยวจังหวัดน่าน แผนที่ พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นผู้สูงวัยเที่ยวจังหวัดน่าน แผนที่

 

   #wheelchairNAN

รถเข็นผู้สูงอายุ,รถเข็นเดินทาง,รถเข็นน้ำหนักเบา,ท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

              สำหรับการเดินทาง ถ้าเดินทางจากกรุงเทพฯหรือจังหวัดอื่นๆที่ไกลจากจังหวัดน่าน  แนะนำให้ นั่งเครื่องบิน หรือ รถทัวร์ ไปน่าน แล้วใช้บริการรถตู้เที่ยวในจังหวัดน่าน จะเหมาะที่สุด เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขายากต่อการขับรถสำหรับคนต่างถิ่น

               การท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน สำหรับผู้เขียน แบ่งการเที่ยวเป็น 3 ช่วง คือ

ช่วงแรกเที่ยวโซนใต้  พักที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน เพื่อชมทะเลหมอกตอนเช้า พร้อมกับเที่ยวรอบๆ เช่น  ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ระหว่างทางกลับเข้าตัวเมือง มีวัดที่ร่มรื่น เหมาะพาผู้ใหญ่ที่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว คือ วัดป่าคอวัง

ช่วงที่2 เที่ยวในตัวเมืองซึ่งมีที่เที่ยวหลายแห่ง จุดเด่นจะเป็นวัดต่างๆ เช่น วัดภูมินทร์ เสาพระหลักเมืองน่านวัดมิ่งเมือง วัดศรีพันตัน  และอีกหลายแห่ง ซื่งอยู่ไม่ไกลกันเท่าไรนัก และแต่ละแห่งจะมีศิลปที่แตกต่างกัน เหมาะที่จะพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางทำบุญ พักโรงแรมในตัวเมือง

ช่วงที่3 เที่ยวโซนเหนือ เที่ยวดอยภูคา บ่อเกลือสินเธาว์ หอศิลปริมน่าน ระหว่างทางมีวัดที่น่าเที่ยวหลายแห่ง เช่น วัดหนองบัว

การจัดโปรแกรมเช่นนี้ จะไม่เหนือยเกินไปสำหรับผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว

 เที่ยวโซนใต้

เที่ยวโซนใต้

 khunsathan

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

nan-KHUNSATHAN

 

อุทยานแห่งชาติขุนสถานมีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝังขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ในท้องที่ อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน nan-map4  ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม้ชนิดต่างๆ คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง สัตว์ที่พบเป็นจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ นก ปลา แมลงชนิดต่างๆ  ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความสูงชัน อากาศบนอุทยานแห่งชาติขุนสถาน ประมาณ 5 องศา-25 องศาโดยแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ  ฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม)  ฤดูฝน(มิถุนายน-ตุลาคม) ฤดูหนาว (พฤษภาคม-กุมภาพันธ์)

เหตุที่แนะนำ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน สำหรับพาผู้ใหญ่ที่นั่งรถเข็นผู้สูงอายุเที่ยว เนื่องจาก

 • -การเดินทางโดยรถยนต์ สะดวกมาก และสามารถนำรถยนต์เขาถึงตัวอุทยานได้ ไม่ต้องอาศัยการเดินเท้าเหมือนสถานที่เที่ยวบางแห่งที่เป็นอุปสรรคมากสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องนั่งรถเข็น
 •  
 • -จากบ้านพักสามารถมองเห็นวิวรอบๆได้  ช่วงเช้าสามารถมองเห็นทะเลหมอกสวยงามมาก  
 •    บ้านพักในอุทยาน
 •  ไม่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อนั่งรถเดินทางไปดูทะเลหมอกเหมือนที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่ที่พักอยู่ห่างจากบริเวณที่จะดูทะเลหมอก
 • -ระหว่างที่พักอยู่ในอุทยาน สามารถเข็นรถเข็นผู้สูงวัย พาผู้ใหญ่ชมภายในอุทยานได้สะดวก เพราะเป็นถนนเรียบง่ายต่อการเข็นรถเข็นผู้สูงวัย 
 • -นอกจากนี้ยังมีสถานที่เที่ยวใก้ลกับอุทยานแห่งชาติขุนสถาน สำหรับพาผู้สูงวัยที่นั่งรถเข็นเที่ยวได้อีก 2-3 แห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (25) ดอยเสมอดาวซึ่งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน สำหรับบางแห่งสวยงามและน่าเที่ยวเช่นกัน แต่เนื่องจากต้องเดินขึ้น-ลงบันได หรือปีนเขา เข่น จุดชมวิวดอยผาชู้ เสาดินนาน้อย จึงไม่เหมาะที่จะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยว
 •  
 •  nan-map7-south

 srinan

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

nan-SRINAN

                อุทยานแห่งชาติศรีน่านมีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอเวียงศา จังหวัดน่าน  nan-map8-south ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวสองฟากผั่งลำน้ำน่าน จนไปสิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ สภาพป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิศเหนือถึงใต้ เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำน่าน เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ป่า มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานหลายแห่ง เช่น จุดชมวิวดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ จุดชมวิวดอยผาชู้  สำหรับภูมิอากาศ ฤดูร้อน(กุมภาพันธ์-เมษายน) อากาศค่อนข้างร้อน ฤดูฝน(พฤษภาคม-ตุลาคม)ฝนตกปานกลางถึงหนัก ฤดูหนาว(พฤศจิกายน-มีนาคม) อากาศจะหนาวถึงหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ส่่วนมกราคม-มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นช่วงที่น่าพาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นผู้สูงวัย เที่ยวที่สุด

                 สถานที่เที่ยวในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีหลายแห่งที่น่าสนใจ แต่บางแห่งก็ไม่เหมาะที่จะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นไปเที่ยว

 • พาผู้ใหญ๋นั่งรถเข็นผู้สูงวัย เข็นเที่ยวรอบๆที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ในบริเวณที่พักของอุทยานแห่่งชาติศรีน่าน ดูทิวทัศน์พระอาทิตย์ ขึ้น-ลง จากร้านอาหารของอุทยาน 

 

 • ดอยเสมอดาว ชมทะเลหมอกตอนเข้า  นับดาวกลางคืน ชมวิวกลางวัน  แต่เนื่องจากไกลจากบริเวณบ้านพักของอุทยาน ต้องนั่งรถไปชม อาจจะไม่สะดวกในการดูทะเลหมอกช่วงเช้า หรือนับดาวกลางคืน  การชมวิวน่าจะเหมาะสำหรับการพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทาง เที่ยวมากกว่า ที่ดอยเสมอดาว สามารถมองเห็นผาหัวสิงห์ได้ เป็นลักษณะชองผาหินขนาดใหญ่มองดูคล้ายหัวของสิงห์โต การเดินขึ้นผาหัวสิงห์ค่อนข้างลำบากไม่เหมาะสำหับผู้นั่งรถเข็นคนป่วย

 

 • เสาดินนาน้อย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อณาบริเวณกว้างประมาณ 50ไร่ มีลักษณะเป็นเสาดินขนาดใหญ่ เกิดจากดินที่ตกตะกอนทับถมเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโรค จึงทำให้พื้นที่บางส่วนพังทลาย และยุบตัว ทำให้เกิดดินรูปร่างแปลกตา บ้างเป็นเสาดินกลม บ้างเป็นเสาแหลม หรือบางส่วนมีลักษณะคล้ายกำแพงดินขนาดใหญ่ กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นที่
 •  
 • พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยวเสาดินนาน้อย น่าน saodin2
 •  
 • คอกเสือ ใกล้เสาดินนาน้อย ห่างประมาณ 800 เมตร มีลักษณะคล้ายเสาดินนาน้อย แต่จะมีลักษณะเป็นแอ่งลึกลงไป เนื่องจากต้องใช้บันไดค่อนข้างชันเพื่อชมบริเวณรอบๆ จึงไม่เหมาะที่จะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางไปชม
 • ระหว่างทางแวะวัดป่าคอวัง

watpa

วัดป่าคอวัง

nanWatpah

                     วัดป่าคอวัง ได้รับการก่อตั้งในปี 2528 เป็นสาขาที่ ๙๙ ของวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี หรือที่รู้จักกันในนามของวัดป่าที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมของ “หลวงพ่อชา สุภัทโท” (พระโพธิญาณเถร) ศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ในระยะแรกได้ก่อตั้งเป็นสำนักปฎิบัติธรรมวังวิโมกข์ ที่ป่าช้าบ้านคอวัง ที่ป่าช้าบ้านคอวัง ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับอนุญาตจัดตั้งให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฏหมาย ตามพรบ.คณะสงฆ์ มีชื่อว่า “วัดป่าคอวัง” มีพื้นที่ธรณีสงฆ์รวม ๑๗๖ ไร่
เป็นวัดที่สงบ ร่มรื่น เหมาะที่จะพาผู้ใหญ่ที่นั่งรถเข็นเดินทางมาทำบุญ  มีสถานที่ริมน้ำสำหรับให้อาหารปลาด้วย

 เที่ยวตัวเมือง

เที่ยวตัวเมืองจังหวัดน่าน

              ในตัวจังหวัดน่าน มีวัดต่างๆหลายแห่ง แต่ละแห่งมีศิลปที่แตกต่างกัน เช่น วัดภูมินทร์  วัดพระธาตุแช่แห้ง

 WatInNan

วัดในตัวเมืองจังหวัดน่านที่ควรเยี่ยมเยือน

วัดพระธาตุแช่แห้ง
พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ.วัดพระธาตุแช่แห้ง-น่าน
วัดภูมินทร์-น่าน
วัดที่ผู้มาเยือนจังหวัดน่านต้องมาสักการะ เหมาะจะพาผู้ใหญ่ที่นั่งรถเข็นเดินทางสักการะและชมภาพวาดฝาผนังโบสถ์ที่มีตำนานเล่าขาน
วัดศรีพันต้น-น่าน
พาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวอุโบสถสีทอง ชมพระยานาค7เศียร ที่เฝ้าบันไดหน้าวัด ชมเรือโบราณที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
วัดป่าคอวัง-น่าน
เหมาะจะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว เนื่องจากไปมาสะดวก สงบ ร่มรื่น
วัดมิ่งเมืองจังหวัดน่าน
วัดมิ่งเมือง ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นผีมือช่างเชียงแสน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงประวัติศาตร์ความเป็นมาของเมืองน่าน และมีเสาหลักเมืองอยู่ในศาลาจตุรมุขด้านหน้าอุโบสถ

 pumin

วัดภูมินทร์
nan-watpumin

             วัดภูมินทร์ ตั้งอยู่ที่ ถนน สุริยพงษ์ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน น่าน  เป็นวัดที่ผู้มาเยือนจังหวัดน่านต้องมาสักการะ สิ่งสำคัญประจำวัดที่ต้องพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางชมและสักการะ คือ สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ชมภาพวาดภายในอุโบสถโดยเฉพาะ “ภาพกระซิบรัก” อันถือเป็นเอกลักษณ์แห่งเมืองน่าน

       – โบสถ์ทรงจตุรมุข สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ สักการะพระประธาานในโบสถ์ ภายในอุโบสถมีภาพวาดอันอ่อนช้อยตระการตา โดยเฉพาะภาพกระซิบรัก อันถือเป็นเอกลักษณ์แห่งเมืองน่าน
       – ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน ภาพกระซิบรัก ตำนานรักแห่งเมืองน่าน
       – สถูปเจดีย์พระมาลัยโปรดโลก

ที่วัดแห่งนี้จะมีมคุเทศน์น้อยคอยเล่าประวัติของวัด และที่มาของรูปภาพปู่ม่าน ย่าม่าน ตำนานรักแห่งเมืองน่าน

” คำฮักน้องกูปี้จักเอาไว้ในน้ำก็กลัวหนาว
จักเอาไว้พื้นอากาศกลางหาว
ก็กลัวหมอกเหมยซอนดาวลงมาขะลุ้ม
จักเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม
ก็กลัวเจ้าปะใส่แล้วลู่เอาไป
ก็เลยเอาไว้ในอกในใจ๋ตัวชายปี้นี้
จักหื้อมันไห้อะฮิอะฮี้
ยามปี้นอนสะดุ้งตื่นเววา….”

 pratash

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง
โบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่เมืองน่าน เหมาะพาผู้สูงวัยทำบุญ นมัสการพระธาต
องค์พระเจดีย์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาต
องค์พระเจดีย์ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาต
องค์พระเจดีย์เป็นแบบล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาต เหมาะจะพาผู้สูงวัยนั่งรถเข็นนมัสการ
พระเจดีย์เดิมที่บรรจุองค์พระสารีริกธาตุ
พระเจดีย์เดิมที่บรรจุองค์พระสารีริกธาตุ
พระเจดีย์เดิมที่บรรจุองค์พระสารีริกธาตุ

                    วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญนิกายเถรวาท มหานิกาย เป็นโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่เมืองน่าน องค์พระเจดีย์เป็นแบบล้านนา ฐานเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง ใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐาน แล้วลงรักปิดทอง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากกรุงสุโขทัย ในสมัยพระยาการเมือง เจ้านครน่าน

  watmingmoeng

วัดมิ่งเมือง

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางนมัสการเสาหลักเมืองภายในศาลาจตุรมิตร
พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางทำบุญวัดมิ่งเมือง
วัดมิ่งเมือง มีความงดงาม และเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมือง เหมาะจะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นทำบุญ
ประวัติความเป็นมาของเสาหลักเมืองน่านและศาลาหลักเมืองน่าน
พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางมาทำบุญพระประธาณวัดมิ่งเมือง
จิตรกรรมฝาผนังของวัดมิ่งเมือง แสดงประวัติความเป็นมาของน่าน
แผนที่วัดมิ่งเมือง
ประวัติความเป็นมาของวัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง สร้างตามศิลปล้านนาร่วาสมัยแบบในปัจจุบัน ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นผีมือช่างเชียงแสน mingmmoeng3ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงประวัติศาตร์ความเป็นมาของเมืองน่านmingmmoeng6 และในบริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมิตรด้านหน้าพระอุโบสถmingmmoeng2

ประวัติความเป็นมาโดยละเอียดของวัดมิ่งเมือง-จากป้ายที่ติดเล่าภายในวัดมิ่งเมืองmingmong8ระวัติความเป๊นมาของเสาหลักเมืองmingmmoeng1

 sripanton

วัดศรีพันตัน
nan-watsripunton

                  วัดศรีพันตัน ตั้งอยู่ที่สีแยกศรีพันต้น ถนนเจ้าฟ้าตรงข้ามกับร้านขนมหวานป้านิ่ม  อุโบสถสีทองเห็นเด่นชัด  มีความสวยงามมาก เป็นจิตรกรรมปูนปั้นสีทอง จุดเด่นที่พระยานาค7เศียร ที่เฝ้าบันไดหน้าวัด  จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือมีเรือโบราณที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เป็นอีกวัดที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางทำบุญและเที่ยว 

 เที่ยวโซนเหนือ NongBua

เที่ยวโซนเหนือ

วัดหนองบัว Wat Nong Bua
nan-watnongbua

              วัดหนองบัว เป็นวัดเก่าแก่ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามด้วยเอกลักษณ์ซึ่งต่างจากวัดอื่น ภาพเหล่านี้เขียนขึ้นในรัชกาลที่5 สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของชาวไททยลื้อเมืองน่าน มีคุณค่าทางศิลปะและความสมบูรณ์ของภาพใกล้เคียงกับจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

บริเวณรอบวัดร่มรื่น ด้านหลังวัดมีร้านค้าของกลุ่มแม่บ้าน ผ้าไทยทอ เสื้อสำเร็จรูป

เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะจะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยว

 riversideartG

หอศิลปริมน่าน NAN RIVERSIDE ART GALLERY
nanriversideartgallery

               หอศิลปริมน่าน ตั้งอยู่ที่ 122 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง หมู่2 ตำบลบ่อ อ.เมืองน่าน 55000 โทร 0819892912 เป็นหอศิลป์ร่วมสมัย ดำเนินกิจการมาแล้วประมาณ 10 ปี โดยทุกๆปีได้ใช้พื้นที่จัดนิทรรศการศิลปกรรมรร่วมสมัย และจัดกิจกรรมค่ายศิลปแลกเปลี่ยน สร้างสรรค์ศิลปะ ที่สำคัญคือ การจัดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ อานุรักษ์ศิลปกรรม ด้วยนิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังเมืองน่านเชิดชูเกียรติศิลปินผู้รังสรรค์จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ ในอาคาร “เฮือนหนานบัวผัน” อีกทั้งผลงานศิลปกรรมของ วินัย ปราบริปู ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่าน ไว้คอยต้อนรับผู้ชมเป็นหลัก

เมือเข้าสู่บริเวณหอศิลปริมน่าน จะพบกับทิวทัศน์สวยงามริมน้ำ สวนที่จัดอย่างร่มรื่น อาคารจำหน่ายของที่ระลึกริมน้ำ อาคารเฮือนหนานบัวผัน ซึ่งผู้เข้าชมไม่ควรพลาด อาคารแสดงผลงานของ วินัย ปราบริปู ผู้ก่อตั้ง และจัดนิทรรศการซึ่งจัดกิจกรรมเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เช่น “ศิลปะ-ศิลปิน-เทศการศิลปะน่าน” 19/2-31/3/2559 , นิทรรศการศิลปกรรม โดย “4vision” 1/4-12/5/2559

นับว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งในจังหวัดน่าน ทีเหมาะจะพาผู้สูงวัยเที่ยวชม

 

  borgleua

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยวบ่อเกลือ-น่าน
nan-borgleua

บ่อเกลือ ตั้งอยู่ใน อ. บ่อเกลือ อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 80 กิโลเมตรไปทางโซนเหนือ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของชาวบ้าน บ่อเกลือมีมาแต่สมัยโบราณ เดิมมีบ่อเกลือหลายบ่อ ปัจจุบันแห้งหลายบ่อเหลือเพียง 2 บ่อเท่านั้น ชาวบ้านเรียกบ่อเหนือและบ่อใต้
เกลือที่ได้จากบ่อเกลือต้องผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอน เดิมต้องใช้เวลาถึง 7 วัน ปัจจุบันใช้เวลาน้อยลงเหลือประมาณ 3 วัน ปัจจุบันได้มีการแปรรูปเกลือเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับขายให้นักท่องเที่ยว เช่น เกลือสปาขัดผิว  เกลือเสริมไอโอดินสำหรับรับประทาน
อำเภอบ่อเกลือสวยงามด้วยภูมิประเทศที่เป็นป่าเขียวขจี อีกทั้งเดินทางสะดวก และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเกลือสินเธาว์อันเป็นเอกลักษณ์  จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่ง เหมาะยิ่งที่จะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวชม

 doipucha

 

พาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

puca3

nan-doipuca

 

 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคามีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอทุ่งข้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอแม่จริม  พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ประกอบด้วยป่าที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยพืชภัณฑ์และสัตว์ป่าหายาก จุดเด่นของอุทยานแห่งชาติดอยภูคาคือเป็นที่เดียวที่มีดอกชมพูภูคา ซึ่งจะบานประมาณเดือนกุมภาพันธ์  นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานอีกหลายแห่ง เช่นน้ำตกภูฟ้า  ถ้ำยอดวิมาน แต่สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงเพียง จุดชมวิวที่สูงสุดของยอดดอยภูคา และ พื้นที่ภายในอุทยาน รอบๆสำนักงาน
 • ที่พักภายในอุทยานดอยภูคา สามารถจองได้ที่กรมป่าไม้ มีหลายแบบ เช่น บ้านพักเป็นหลัง บ้านพักเป็นห้อง สำหรับคณะผู้เขียนพักที่บานพักเป็นห้อง ตามรูป เป็นบ้านพักที่ดีมาก มองเห็นทิวทัศน์ได้จากระเบียงบ้านพัก และอยู่ใกล้กับจุดชมวิว ซึ่งจะเห็นพระอาทิตย์ค่อยๆลับฟ้า สวยงามมาก
  การพักผ่อนภายในอุทยาน สามารถเดินชมทิวทัศน์รอบๆบ้านพัก และชมดอกไม้ที่ปลูกภายในอุทยาน
  สำหรับอาหารสามารถติดต่อให้เจ้าหน้าที่ในอุทยานเตรียมให้ได้ รสชาติดีมาก
 • ลานดูดาว มีต้นนางพญาเสือโคร่ง ช่วงที่ผู้เขียนไป มีปรากฎแต่ไม่มาก มีร้านกาแฟภายในบริเวณ และมีหอประทับชมวิว เป็นศาลามองเห็นทิวทัศน์รอบๆ
 • 1715 จุดชมวิวยอดดอยภูคาที่สูงที่สุด เป็นจุดสูงสุดของยอดดอยภูคา มองเห็นทิวทัศน์รอบดอยภูคาสวยงามมาก
  #นับว่าเป็นสถานที่เที่ยวอีกแห่งที่เหมาะจะพาผู้ใหญ่นั่งรถเข็นเดินทางเที่ยวพักผ่อนได้

 

 

 

 

 

ติดตามตอนต่อไป

 

รถเข็นเดินทางน้ำหนักเบาพับเก็บได้

รถเข็นเดินทางPHW871LBJรถเข็นผู้ป่วย fs804labj
รถเข็นคนไข้เดินทางFS804LABJรถเข็นเดินทาง ergolite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. gertex thailand

  จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่สงบ น่าเที่ยว มีสถานที่เที่ยวหลายแห่งทั้งวัดต่างๆในตัวเมือง ทะเลหมอกที่ขุนสถาน ดอยภูคา บ่อเกลือ

Leave a Reply