ของขวัญสุขภาพวันแม่

posted in: 4mom, topic | 0

ของขวัญสุขภาพวันแม่   ของขวัญวันแม่จัดรายการพิเศษ เช่น รถเข็นผู้สูงวัย เพิ่มเติม

 

ของขวัญสุขภาพวันแม่
ของขวัญสุขภาพวันแม่

   #motherday ของขวัญสุขภาพวันแม่​

ไม้เท้าเฮอริเคน-ไม้เท้าพับได้มีไฟฉาย รถเข็นผู้สูงวัยจัดรายการ ไม้เท้าพับได้มีไฟฉาย  เครื่องวัดความดันโลหิต

 

 

 

 

 

 

 

   จัดรายการวันแม่

 รถเข็นเดินทางFS804LABJ

 

 

รถเข็นเดินทางพาแม่เที่ยว
    รถเข็นเดินทางพาแม่เที่ยว FS804LABJ

  รถเข็นผู้สูงวัยFS809

 

 

 

รถเข็นผู้สูงวัยจัดรายการ
       รถเข็นผู้สูงวัยเพิ่มความสะดวกของแม่

 ไม้เท้าเพื่อการเดินที่มั่นคงของแม่

 

 

ไม้เท้าพับได้มีไฟฉาย
               ไม้เท้าเพื่อการเดินที่มั่นคงของแม่

      เครื่องวัดความดันโลหิตKP7520    

 

เครื่องวัดความดันโลหิต
               เครื่องวัดความดันโลหิตKP7520  

Leave a Reply